Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych w Gminie Człuchów

Szanowni mieszkańcy Gminy Człuchów,

w związku z zaledwie jednorazowy, w ciągu roku, odbiorem mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie petycji, która uwidoczni Radzie Gminy Człuchów potrzebę zmiany uchwały nr XXIII.281.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. (https://bip.ugczluchow.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1833&dok_id=11042).

Obecnie uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązuje gminę do odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon "nie rzadziej niż 1 w roku". Niemniej ma to miejsce tylko raz w roku, co jest niemałym problemem dla większości mieszkańców. W związku z tym, proponuję zmianę zapisu tego punktu uchwały na "nie rzadziej niż 1 na 4 miesiące".

Wszystkim zainteresowanym osobom dziękuję za poparcie, a także proszę o udostępnienia informacji. 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Karol Fifielski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...