Zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta Wisła

Szanowny Panie Burmistrzu

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.poz.1195), korzystając z konstytucyjnego prawa zgłaszania petycji, skarg i wniosków do organów administracji publicznej, niniejszym pismem wnoszę w interesie publicznym petycję do Rady Miasta Wisła o przyjęcie rozwiązań, których skutkiem będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na podstawie art. 15p i art. 15q Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw, poz. 568) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Miasta Wisła może wprowadzić w drodze uchwały zwolnienie z podatku od nieruchomości dla w/w przedsiębiorców za część roku 2020.

Branża, którą reprezentujemy jako pierwsza została szczególnie dotknięta przez kryzys. Po zamknięciu ruchu turystycznego branża hotelarska z dnia na dzień straciła blisko 100% przychodów. Dziś większość hoteli jest zamknięta, pracownicy są masowo wysyłani na urlopy. Niemożność utrzymania płynności finansowej przedsiębiorców w naszej branży może prowadzić do zwolnień grupowych, co spowoduje, że setki osób zatrudnionych w hotelach, domach wczasowych i w branżach pokrewnych na terenie Wisły, a także ich rodziny, znajdą się bez środków do życia.

Potrzebna jest natychmiastowa pomoc dla ochrony miejsc pracy, prosimy o poddanie pod głosowanie Rady Miejskiej w Wiśle stosownego projektu uchwały zwalniającej od podatku od nieruchomości, w zakresie dopuszczonym przez powyższą regulację, przedsiębiorców prowadzących na terenie Miasta Wisła działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa, jak i związanych z hotelarstwem działalności: w zakresie usług gastronomicznych oraz prowadzenia barów i dyskotek (PKD: 55.10.Z, 56.10.A, 56.30.Z.). Powyższe przyczyni się do złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych związanych z epidemią COVID-19. W szczególności należy mieć nadzieję, że przyczyni się do redukcji ujemnych skutków związanych z koniecznością zwolnień pracowników oraz pozwoli na łatwiejszą „odbudowę” potencjału gospodarczego przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w Wiśle okresie po zakończeniu epidemii.

Jeszcze raz prosimy o przyjęcie proponowanego rozwiązania w trybie natychmiastowym.

Z poważaniem Przedstawiciele branży hotelarskiej i gastronomicznej Miasta Wisła  

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Weronika Matula do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...