Ratujmy lasy ! Myślmy globalnie działajmy lokalnie.

Skontaktuj się z autorem petycji

Las zostaje ocalony.

2020-11-22 17:55:35

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3565439210208094&id=100002261512603

 

Las w Gaju Świętopełka zostaje ocalony!!!!!

Drodzy mieszkańcy, wracam do tematu, który od ponad miesiąca stał się moim WYZWANIEM i celem. To, że w ostatnim czasie nic nie publikowałam, nie znaczy, że spoczęłam na laurach. Zbyt ważny jest to temat dla mnie i tak jak już pisałam wcześniej, nie odpuszczę!!!

Zaczęło się od postu, potem Wasz głos sprzeciwu zmobilizował mnie do stworzenia petycji, którą na tę chwilę podpisało 351 osób.
Kolejnym krokiem był apel do samorządu, rady miejskiej i szukanie ludzi, którzy podobnie myślą i którzy w dużej mierze pomogli w dotarciu do coraz szerszych informacji, a w rezultacie do osiągnięcia sukcesu.
Ogromna determinacja w walce o zachowanie naszych lasów, spowodowana była przede wszystkim ciągle napływającymi Waszymi głosami sprzeciwu.

Las powyżej Gaju Świętopełka na którym w ostatnim roku zostały przeprowadzone cięcia zmienił w dużej mierze swój dotychczasowy obraz ale....jak miał wyglądać gdyby Planu Urządzania Lasu został do końca zrealizowany? Ciężko to sobie nawet wyobrazić. Byłby to praktycznie „krajobraz po bitwie”, puste pole, na którym hulałby tylko wiatr.
Odział lasu 102o i 102a, o którym mowa zakładał przeprowadzenie rębni IIA, czyli w skrócie prawie całkowitej wycinki dojrzałych 100 letnich drzew.

Dla rejonu 102o, którego powierzchnia stanowi 6,08 h, pozyskanie drewna bukowego zostało przyjęte na poziomie 90 procent, czyli w planowanych pracach miało dojść do prawie całkowitej likwidacji stu letnich drzew. Plan zakładał wycięcie 2723,4 mᵌ drzewa bukowego . W rezultacie z otrzymanej informacji od Nadleśnictwa Kartuzy, rębnia ta została zatrzymana na poziomie 1032 mᵌ co stanowi wykonanie planu w 37,89 procentach, czyli szacunkowo 62,11 procent drzew zostaje zachowanych.
Dla rejonu 102a, którego powierzchnia stanowi 5,26 h, pozyskanie gospodarcze zostało przyjęte na poziomie 70 procent, czyli w zaplanowanych pracach miało być wycięte 1638,49 mᵌ stuletnich drzew bukowych. Pozyskanie gospodarcze zostało zatrzymane na 931 mᵌ, co stanowi 56,82 procent wykonania planu, czyli 43,18 procent drzew zostaje zachowanych.

W dniu 13 listopada bieżącego roku w siedzibie Nadleśnictwa Kartuzy, doszło do spotkania, pomiędzy władzami Nadleśnictwa, a przedstawicielami osób popierających sprzeciw dla tak wysokich wskaźników pozyskania gospodarczego drzew w naszym rejonie. Wspólnie z Panem Mariuszem Trederem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kartuzach i Panem Tadeuszem Moryniem Prezesem Towarzystwa Miłośników Kartuz szukaliśmy kompromisowego dialogu i rozwiązania w celu osiągnięcia porozumienia łączącego w sobie potrzeby gospodarcze z wymogami ochrony środowiska. Inicjatorem spotkania był Pan Mariusz Treder.
Na ręce Pana Michała Majewskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy została złożona petycja wraz z wnioskiem o zaprzestanie dalszej wycinki oddziału 102 podpisana przez ponad 351
osób w tym radnych gminy Kartuzy : Pani Ewy Klein – Dyjeta, Pani Wioletty Stoltmann, Pana Jacka Wesołowskiego, i Pana Mariusza Tredera.
Otrzymaliśmy, również informację, że Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński wystosował pismo do Nadleśnictwa Kartuzy celem wyjaśnienia tej wycinki.

W odpowiedzi pisemnej na petycję otrzymanej w dniu 17 listopada od Nadleśnictwa czytamy:
---------------------------------
„W tym momencie zrealizowano już pełen zakres prac związanych z wycinką drzew, który był zaplanowany do wykonania przez nadleśnictwo na obecnym etapie rozwoju młodego pokolenia lasu w tym drzewostanie.
---------------------------------
Niepokoi mnie stwierdzenie „w tym momencie”, gdyż nie mamy stuprocentowej pewności, że do roku 2027 ( do którego jest ważny aktualny plan urządzenia lasu) dalsza wycinka drzew nie będzie przeprowadzana.”...

Na spotkaniu jednak dostaliśmy potwierdzenie, że przewidywane prace zostały zakończone...
-----------‐---------------------
„W procedurze tworzenia planu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa. Miało to również miejsce przy sporządzaniu obecnego planu dla Nadleśnictwa Kartuzy, a informacje o rozpoczynającej się procedurze i jej kolejnych etapach oraz możliwości wnoszenia skarg i wniosków były publicznie rozpowszechniane m.in. kilkukrotnie w prasie”.
------‐---------------------------
Nie można się zgodzić ze stanowiskiem nadleśnictwa , gdyż społeczność lokalna jest bardzo poruszona skalą wycinki, zabrakło poszanowania interesu wielu stron, co jednoznacznie wskazuje na bark dialogu społecznego w tym zakresie a przynajmniej rzetelnej informacji na ten temat, która dotarłaby do większości osób zainteresowanych ochroną lasów w gminie Kartuzy. W przyszłości potrzebne są konsultacje społeczne i wspólne wypracowanie modelu zarządzania lasami. Mieszkańcy mają prawo współdecydować o naszym dobru wspólnym.
W tym miejscu należy również nadmienić, że obowiązujący plan urządzenia lasu obejmuje nie tylko tereny wokół Gaju Świętopełka ale także tereny leśne całej gminy Kartuzy.
Zagrożone totalną wycinką są kolejne obszary lasów w naszej gminie. Aktualnie czekam na informację dotyczącą planowanych wycinek lasów w pozostałych oddziałach leśnych. Praktycznie codziennie zaniepokojeni mieszkańcy przysyłają zdjęcia i informacje dotyczące totalnej wycinki dojrzałych pięknych drzew.

Z woli mieszkańców i osób walczących o zachowanie tych lasów, nie widzimy uzasadnienia do przytaczanych argumentów tak dużej skali wycinki drzew i dziękujemy za wsłuchanie się w głos społeczeństwa. Nikt nie neguje celowości prowadzenia gospodarki leśnej w naszej gminie. Większość z nas wskazuje jednak na fakt, że Nasze kompleksy leśne odgrywają wielką rolę w krajobrazie całej gminy. Kluczowe elementy krajobrazu, czyli właśnie starodrzewie stanowią o wartości naszych lasów, stwarzają idealne warunki dla mieszkańców, turystów, koneserów, przyrodników i osób kochających spokój i obcowanie z naturą. Gwarantują swoisty mikroklimat naszego regionu w ofercie turystyki i stanowią o atrakcyjności gminy Kartuzy.
Wielką stratą byłoby uszczuplenie walorów historyczno-kulturowych z tytułu tak drastycznej degradacji otuliny leśnej miasta.
Mieszkańcy chcą zachowania dojrzałych lasów, które są strefą rekreacji, turystyki , a przede wszystkim tożsamości kulturalnej lokalnej społeczności. Chcą aby wymiana starych drzew na nowe pokolenia lasów następowała w sposób sukcesywny zapewniając jednocześnie odnawianie młodego pokolenia lasu z zachowaniem części starodrzewów.
Nie musimy kochać drzew, żeby je chronić. Wystarczy, że kochamy siebie samych i swoich najbliższych – to jest najlepszy powód, żeby chronić drzewa. Drzewa w naszym sąsiedztwie to zdrowie, przyjazny i bardziej zróżnicowany krajobraz, wyższy komfort życia oraz pieniądze, które zostają w naszych kieszeniach.
Serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie i pomoc, dziękuję za zaangażowanie i podpisy pod petycją dzięki którym totalne wycięcie Gaju zostało wstrzymane. Liczę jednocześnie na dalszą aktywność wszystkich zainteresowanych ochroną naszych lasów w gminie Kartuzy.
Dziękuję...
Mariusz Treder, Marta Julia Jagusztyn-Krynicka,Michał Książek,Antoni Kostka,Renata Mistarz,Włodzimierz Ulatowski,Towarzystwo Miłośników Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński,Marcin Wawrzykiewicz, Magda Topińska.


Aleksandra LewnaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...