Alarm - brońmy dobrej żywności

Premier Rządu RP Beata Szydło
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
fax: +48 (22) 694 70 53, e-mail: sprm@kprm.gov.pl

List otwarty do Premiera i Rządu RP

 

Popieram Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-67-2016/$file/8-020-67-2016.pdf
Stwarza on warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa. Przywraca rolnikowi naturalne prawo do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwia lepszy dostęp do niej.
Żywność dobrej jakości na naszych stołach jest podstawą zdrowia całego narodu. Chcę mieć łatwy dostęp do takiej żywności od polskich rolników. Domagam się szybkiego wprowadzenia powyższej ustawy w życie, bez krępowania drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i innymi, stworzonymi w zamyśle dla przedsiębiorstw sektora spożywczego, a nie rolników.
I najważniejsze pytanie: czy za słowami pójdą czyny czy to była tylko kolejna przedwyborcza propaganda?
Do wiadomości:
  1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
  2. Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko
  3. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
  4. Minister Rozwoju, Wicepremier Mateusz Morawiecki
  5. Prezes PiS Jarosław Kaczyński
  6. Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 Paweł Kukiz

 


Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC    Skontaktuj się z autorem petycji