Apel do Marszałka Całbeckiego o zmianę decyzji w sprawie połączeń kolejowych na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek

Szanowny Panie Marszałku!!!  

My niżej podpisani - Mieszkańcy Powiatu Włocławskiego oraz sąsiadujących powiatów zwracamy się z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej likwidacji połączeń kolejowych z dniem 1 stycznia 2021 roku na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek. Z ogromnym zaskoczeniem i żalem przyjęliśmy wiadomość o kuriozalnej decyzji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podpisaniu z Polregio niekorzystnej umowy na przewóz pasażerów, która oznacza radykalne cięcia przewozów kolejowych na ww. trasie.

Jak wynika z doniesień medialnych Wojewódzko Kujawsko-Pomorskie jest jedynym województwem, które zdecydowało się z powodów finansowych na radykalne zmiany w połączeniach kolejowych skutkujące wykluczeniem komunikacyjnym dla mieszkańców Naszego regionu.

Zmiana niekorzystnie wpłynie na podejmowanie aktywności zawodowej, dotarcie do placówek specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz ujemnie wpłynie na turystykę lokalną i codzienne potrzeby konsumpcyjne. Trzeba też wspomnieć, że z transportu kolejowego na tej trasie korzysta młodzież kształcąca się w szkołach na terenie Miasta Włocławek. Po powrocie uczniów do Szkół, nawet przy zastępczej komunikacji autobusowej, dotarcie do placówek szkolnych będzie znacznie utrudnione.

Jako Mieszkańcy Powiatu Włocławskiego nie zgadzamy się z taką decyzją, która utrudni Nam życie i apelujemy do zmiany swojego stanowiska w tej sprawie. Liczymy na to, że władze województwa zrewidują swoje możliwości finansowe i zostaną przywrócone zredukowane od 1 stycznia 2021 roku połączenia kolejowe!!!


Adam Ciesielski, Robert Kwaśniewski, Jolanta Grauman    Skontaktuj się z autorem petycji