Apel o kontynuację budowy CPK

 
Szanowni Państwo,
 
Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu RP
 
Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP
 
Włodzimierz Czarzasty, Wicemarszałek Sejmu RP
 
Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów RP
 
APEL O KONTYNUACJĘ PROJEKTU CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO
 
Zwracamy się do Państwa z apelem o kontynuację projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego („CPK”). Kierujemy do państwa ten apel, jako do osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w Polsce, jak i do liderów formacji politycznych tworzących koalicję rządzącą. Jesteśmy grupą osób nie związanych z żadną partią polityczną i nie mających indywidualnego interesu w realizacji przedmiotowej inwestycji. Postrzegamy się jako państwowcy i nasze działania motywujemy wyłącznie troską o rozwój naszego kraju.
 
Rozumiemy, że w ostatnich latach na skutek niewłaściwej polityki informacyjnej, wokół projektu CPK narosło wiele mitów oraz przylgnęła do niego łatka politycznej „gigantomanii”. W przestrzeni publicznej pojawia się jednak obecnie coraz więcej merytorycznych głosów niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu potwierdzających zasadność kontynuacji projektu.
 
Warto również podkreślić, że inicjująca inwestycję uchwała Rady Ministrów z 2017 r. stanowi konsekwencję dokumentów opracowanych przez szereg poprzednich rządów RP. Wszystkie opcje polityczne sprawujące władzę w Polsce w ostatnich 20 latach, wskazywały na potrzebę powstania nowego centralnego portu lotniczego zlokalizowanego pomiędzy Warszawa i Łodzią.
 
Mowa tu zwłaszcza o studium analitycznym „Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski”, zrealizowanym w 2010 r. przez międzynarodowe konsorcjum firm doradczych na zlecenie Ministra Infrastruktury. Studium to w jednoznaczny sposób rekomendowało budowę nowego portu lotniczego zamiast prób rozbudowy istniejącego Lotniska Chopina w Warszawie. Warto również wspomnieć o przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2015 r. „Strategii Rozwoju Polski Centralnej”, gdzie również wskazywano jako jeden z celów strategicznych stworzenie intermodalnego węzła transportowego pomiędzy Warszawą i Łodzią.
 
W przypadku projektu CPK mamy zatem do czynienia z kontynuacją wysiłków ponadpartyjnych i realizowanych na przestrzeni kilku kolejnych kadencji Sejmu. O zachowanie tej ciągłości, kluczowej dla strategicznego rozwoju państwa, apelujemy dzisiaj do Państwa. Nie ma tu miejsca na przytaczanie szczegółowych argumentów za budową nowego lotniska. W związku z powyższym, poniżej zaznaczono jedynie kwestie najbardziej fundamentalne i bezdyskusyjne: ·
 
• Lotnisko Chopina znajduje dziś na skraju wydolności. Port lotniczy odmawia przewoźnikom alokacji nowych slotów.
 
• Rozbudowa Lotniska Chopina do maksymalnie 27-28 mln pasażerów rocznie byłaby prowizorycznym substytutem rozwiązania systemowego, nie adresującym długoterminowych potrzeb aglomeracji warszawskiej.
 
• CPK ma szansę stać się największym hubem przesiadkowym w Europie Środkowo-Wschodniej i wykorzystać w tym celu korzystne położenie geograficzne Polski. 
 
• Nowe sieci kolejowe to historyczna szansa na przełamanie skutków rozbiorów i narastającego w ostatnich dekadach wykluczenia komunikacyjnego całych regionów Polski.
 
• CPK, wraz z efektem skali, to impuls do wzrostu udziału Polski w rynku przesyłek towarowych. Dziś udział ten jest nieproporcjonalnie niski, ze szkodą dla wpływów budżetu państwa.
 
W naszej ocenie CPK to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym dla Polski. Nie ma on u swoich podstaw nic z tzw. „gigantomanii”. Nowy port lotniczy o przepustowości 40 mln pasażerów rocznie stanowiłby zaledwie 12. lotnisko w Europie. Dla kraju o 5. największej populacji w Unii Europejskiej oraz dynamicznie rozwijającej się gospodarce jest to nic więcej niż stworzenie dogodnych warunków do dalszego rozwoju komunikacji lotniczej na miarę potrzeb.
 
Rozumiemy i popieramy potrzebę przeprowadzenia audytu CPK, jak również dokonania ewentualnych korekt oraz nadania projektowi autorskiego sznytu. Apelujemy jednakże o nie podważanie zasadności całego projektu – ta została w sposób jednoznacznie udowodniona kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Nie mamy czasu powracać ponownie do etapu analiz wstępnych, gdyż stanowić to będzie nie tylko zagrożenie dla rozwoju polskiego rynku lotniczego, ale też dla szans rozwojowych całego kraju.
 
W związku z powyższym apelujemy do Rządu RP o kontynuację projektu CPK, zarówno w komponencie kolejowym, jak i lotniczym.

 


Marcin Kwaśniewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marcin Kwaśniewski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 1000 os.

Dowiedz się więcej...