Apel o powszechny dostęp do edukacji niepublicznej i domowej!

Apelujemy o zmianę systemu oświaty poprzez zniesienie barier wejścia na rynek edukacyjny i ułatwienie prowadzenia już istniejących i nowych (do 25 dzieci) MIKRO SZKÓŁ (przedszkoli i placówek).
 
 Krok 1.
Proponujemy znieść wymóg:
- posiadania opinii Sanepidu o lokalu
- posiadania opinii Komendanta Straży Pożarnej o lokalu
- zmieniania sposobu użytkowania,
- posiadania opinii kuratora oświaty
- składania wniosku o dotacje
 w odniesieniu do szkół, przedszkoli (i innych placówek) zakładanych i prowadzonych dla grupy do 25 uczniów, (wychowanków, słuchaczy) prowadzonych w lokalach użytkowych i mieszkalnych znajdujących się na parterze.
 
Krok 2.
Ponadto proponujemy ustalić że dotacje do szkół niepublicznych muszą być w wysokości nie mniejszej niż 100 % dotacji dla danego typu i rodzaju szkoły publicznej w danej gminie, także na dziecko w edukacji domowej (spełniające obowiązek szkolny poza szkołą, lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem).
 Krok 3.
Ponadto proponujemy ustalić, że szkoły, przedszkola i placówki niepubliczne otrzymują dodatkową dotację na cele zapewnienia nieruchomości w wysokości 30 % dotacji podstawowej jeśli nie korzystają z nieruchomości publicznej.
 
Uzasadnienie:
Obecnie system oświaty, sieć szkół jest częściowo centralnie sterowany przez gminy i powiaty, a częściowo poddany grze rynkowej. Obok szkół (przedszkoli, poradni, burs, itd.) prowadzonych przez gminy i powiaty (niekiedy przez ministerstwa) funkcjonują szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż organy administracji publicznej.
 Ewidencję (i rejestry) szkół prywatnych (niepublicznych i publicznych) prowadzą gminy i powiaty. Wpis do ewidencji jest warunkiem otwarcia szkoły. Samorządy przekazują dotacje szkołom prywatnym, a potem rozliczają te dotacje, prowadzą też własną sieć szkół. Daje to samorządom dość szerokie możliwości manipulowania rynkiem. Podobnie kuratoria oświaty mają zwyczaj odmawiania wydania zgody na prowadzenie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, od takiej odmowy nie służy odwołanie w drodze administracyjnej.
 Duże koszty otwarcia szkoły z jednej strony i brak gwarancji, że poniesione nakłady zaowocują uzyskaniem uznaniowych zgód wszystkich wymaganych przepisami urzędów znacznie podnoszą ryzyko otwierania nowych placówek, dlatego prowadzenie prywatnej szkoły jest silnie zdominowane przez podmioty komercyjne.
 Dlatego też obecnie szkoły otwierane są głównie z powodów komercyjnych przez osoby, firmy które godzą się na inwestowanie dziesiątek czy setek tysięcy złotych w samo spełnienie w/w wymogów administracyjnych licząc że w przyszłości im się to zwróci.
 
Zniesienie bariery wejścia na rynek dla MIKRO SZKÓŁ (do 25 dzieci), otworzy rynek na szkoły prowadzone przez niekomercyjne podmioty, np. małe grupy rodziców, lub sąsiedzkie kierujące się potrzebami własnych dzieci. Obecnie bariera wejścia na rynek jest ogromna i całkowicie pozbawiona sensu. Zanim złożymy wniosek o wpis do ewidencji czy rejestru musimy wiele miesięcy utrzymywać lokal, doprowadzać go do wymogów sanitarnych i p.poż, czekać na zmianę sposobu użytkowania, wydanie opinii sanitarnej i p.poż. Wszystkie te czynności muszą być wykonywane jedna po drugiej, nie ma możliwości wykonania ich na raz. A po dokonaniu wpisu do ewidencji musimy jeszcze czekać na otrzymanie dotacji od kilku do kilkunastu miesięcy. Cały czas wynajmując lokal, który stoi pusty.
 
 Mikro Szkoły:
1. zwiększą dostęp do edukacji i umożliwią jej większe dopasowanie do dzieci
2. zwiększą rolę rodziców, pozwolą na utrzymanie więzi rodziców z dziećmi i lepszą selekcję kadry dydaktycznej,
3. będą silnym impulsem rozwoju gospodarki i złagodzenia recesji,
4. są okazją do zastosowania nowatorskich metod pedagogicznych, indywidualizacji opieki, edukacji i wychowania, odejścia od pruskiego systemu szkolnego,
5. są okazją do znacznego ograniczenia kosztów dojazdu do szkół, korków w miastach, wzmocnienia środowisk lokalnych oraz ich ntegracji,
6. są doskonałą strategią ograniczania ryzyka grypy, krztuścca, i innych epidemii!
 
Napisz nam swoją opinię na temat powyższego apelu.
Teraz jest dobry moment na wprowadzenie tej zmiany i to bez zbędnej zwłoki.
Podpiszmy petycję - przekażmy odpowiedzialność za edukację uczniom i ich rodzicom! 

Autor petycji: Krzysztof Olędzki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Autor petycji: Krzysztof Olędzki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...