Najnowsze petycje

Petycja w sprawie odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej („OAW”, droga A50) przez tereny gmin Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock.

Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa     Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa         P E T Y C J A     Stowarzyszenie „Nie tędy droga” oraz Stowarzyszenie Eko-Glinianka działając w interesie publicznym mieszkańców gminy Wiązowna, składa petycję w sprawie:   odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej („OAW”, droga A50) przez tereny gmin Wiązowna, Dębe Wielkie i Ot

Utworzone: 2021-04-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4501 4464

List otwarty do sędziów wydziałów rodzinnych w sprawie przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej

Działając na podstawie art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168) – zwanej dalej kpa – wnoszę o rozdystrybuowanie wśród wszystkich sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, biegłych psychologów sądowych i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowych kuratorów rodzinnych listu intencyjnego w sprawie przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej. Na podstawie art. 237 § 1 kpa w zw. z art. 244 § 1 kpa wn

Utworzone: 2021-04-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 10 9

Nie dla wycinki lasu – petycja mieszkańców (Zielonej) Rżąki w Krakowie

My, mieszkańcy należącej do Piasków Wielkich części tego południowo krakowskiego obszaru zwanego Rżąką, żądamy całkowitej rezygnacji z planów zniszczenia znajdującego się w naszym pobliżu lasu, który stanowi dla nas naturalną, przyrodniczą ochronę i zapewnia nam życie w pięknej okolicy mogącej stanowić zielone płuca małopolskiej stolicy. Mając wybór, proponujemy, aby kosztem niszczenia tego pięknego i wartościowego obszaru, wykorzystać inne możliwości, które znajdują się na terenie Piasków Wielk

Utworzone: 2021-04-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 67 65

Obywatelski głos w obronie praw człowieka Białorusinów i Polaków mieszkających na Białorusi

Od ponad pół roku po sfałszowanych przez Aleksandra Łukaszenkę wyborach prezydenckich na Białorusi trwa terror, którego celem jest zdławienie wolnościowych i demokratycznych aspiracji Białorusinów. Towarzyszy mu wysokie natężenie antypolskiej propagandy, która za wszystko co się dzieje obwinia inspirację zewnętrzną, a przede wszystkim Polskę i Polaków. Teraz fala represji dotknęła bezpośrednio polską mniejszość i jej liderów. Prezes Związku Polaków na Białorusi trafiła do aresztu, a także wytocz

Utworzone: 2021-04-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 586 501

NIE dla niszczenia Kalejdoskopu - najdłużej wydawanego łódzkiego pisma kulturalnego

Pod koniec marca 2021 r. dyrektor Łódzkiego Domu Kultury podjął decyzję o zdjęciu Łukasza Kaczyńskiego ze stanowiska redaktora naczelnego magazynu "Kalejdoskop" - najstarszego stale wydawanego pisma łódzkiej kultury, obchodzącego w tym roku 47. rocznicę istnienia. Sprzeciwiamy się tej decyzji, która w naszej opinii jest groźna dla dalszego trwania pisma w tak udanej, nieszablonowej i głęboko zakorzenionej w lokalności formie. Domagamy się - ze względu na ogromny wkład pracy dotyczasowego redakto

Utworzone: 2021-03-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 63 59

Petycja o utworzenie filii Poczty Polskiej w obrębie osiedla Wilno w Warszawie

Warszawa, 31.03.2021 Mieszkańcy Osiedla Wilno     Centrala Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa       Szanowni Państwo! Z dniem 01.03.2021 została zlikwidowana agencja pocztowa przy ul. Zamkowej 3. Tym samym obsługę naszego osiedla, zamieszkałego przez około 10 tysięcy mieszkańców, oraz innych okolicznych ulic przejął UP Warszawa 4 przy ulicy Targowej 73. W 2015 roku Poczta Polska wygrała konkurs na operatora narodowego na lata 2016–2025. Od operatora narodowego wymaga

Utworzone: 2021-03-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 279 278

Ochrona zieleni na Osiedlu Wilno (Targówek Fabryczny, Warszawa)

Warszawa, 5.03.2021 Mieszkańcy Osiedla Wilno   Szanowny Pan Jędrzej Kunowski z-ca Burmistrza Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek     Szanowny Panie Burmistrzu, Osiedle Wilno na warszawskim Targówku Fabrycznym liczy około 10 tysięcy mieszkańców. Znajdujące się na terenie osiedla tereny zielone (trawniki) są regularnie rozjeżdżane przez parkujące na nich samochody. Zeszłoroczne nasadzenia niskiej zieleni zostały zdewastowane i nie mają szansy na wzrost w okresie wiosennym. W związku z tym zwracamy s

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 104 103

Walczymy o darmowe zajęcia Zumba na Żoliborzu

Mieszkańcy Warszawy                                           Warszawa, 30.03.2021                      reprezentowani przez: Aleksander Peszel                                                                                                                                                 Szanowny Pan                                                                            Paweł Michalec                                                                            Burmistrz dzielnicy Warszawa-Żolib

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 438 434

Różowa skrzyneczka w toruńskich szkołach.

Toruńska Brygada Feministyczna Toruń, dn. 30.03.2021       Rada Miasta Torunia    Szanowna Rado Miasta, zwracam się do Pana z prośbą o zaangażowanie w niezwykle ważną akcję zwiększenia dostępu do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji – podpasek/ tamponów - w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych . Takie działanie radykalnie ograniczy poziom ubóstwa menstruacyjnego wśród uczennic, sprawi, że szkoła stanie się bezpieczniejsza, bardziej przyjazna i komfortowa dla każdej dzie

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 380 373

Upamiętnienie miejsca ludobójstwa Polaków zamordowanych przez nazistów niemieckich podczas II wojny światowej w lasach Dąbrówki Szlacheckiej na Białołęce

25.03.2021r odkryto miejsce śmierci ofiar systemu nazistowskiego, w dzielnicy Białołęka. Znajduje się wśród zalesionych wydm Dąbrówki Szlacheckiej między ul. Skierdowską a Modlińską(lokalizacja podana na końcu). W zbiorowej mogile odkryto szczątki kilkudziesięciu osób, w tym kobiet i dzieci. Na chwilę obecną bilans odnalezionych przekroczył 30 osób.Wydobyte szczątki mają być poddane oględzinom antropologicznym, a następnie zostanie podjęta próba identyfikacji genetycznej. O dalszym ich losie jes

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 37 36