Najnowsze petycje

Petycja o pozostawienie w stanie nienaruszonym dzikiego terenu przy Parku przy Bażantarni

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Pan Robert Kempa Rada Dzielnicy Ursynów Jako mieszkańcy Dzielnicy Ursynów wyrażamy zaniepokojenie planami zagospodarowania dzikiego terenu przylegającego do Parku Przy Bażantarni. Teren ten stanowi jedną z bezcennych enklaw dzikiej przyrody na Ursynowie, a dzięki bliskości Lasu Kabackiego i Skarpy Ursynowskiej – może być także miejscem czasowego schronienia dzikich zwierząt migrujących pomiędzy nimi. Równowaga takich niewielkich enklaw jest krucha i bardzo łatwo jest

232 Utworzone: 2022-06-15 Statystyki

Regulacja procesu certyfikacji i rejestracji audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zwracamy uwagę, że regulacji wymaga proces wydawania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uważamy, że należy wprowadzić ustawowo proces ewidencji czynnych audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli obecnie ewidencja jest prowadzona, to bez uregulowanych zasad. Obecnie nie można sprawdzić, czy faktycznie dana osoba ma uprawnienia audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Audytor też nie może wykazać się faktem, że figuruje w rejestrze audytorów. Legitymuje się jedynie certyfi

33 Utworzone: 2022-06-15 Statystyki

NIE dla zniszczenia wnętrz USC Górna - świetnego przykładu plastyki architektonicznej

Portal lodz.pl podał do wiadomości, że po wakacjach planowana jest modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego na Górnej. Jak mozemy przeczytać: "Miasto zaaranżuje na nowo salę ślubów, hol i pokoje biurowe." W sali ślubów i holu zachował się niemal kompletny wystrój z 1987 r., nad którym pracowali uznani w Polsce artyści - Krystyn Zieliński i Romuald "Rajmund" Józefowicz.  Zdjęcie dzięki uprzejmości Bartosza Stępnia. Profesor Krystyn Zieliński był wielokrotnie nagradzanym wykładowcą, prorektorem, dziek

4227 Utworzone: 2022-06-15 Statystyki

Walczymy o przywrócenie na stanowiska pracy Pani Bronisławy Tyc, Pani Katarzyny Wojszczyk oraz Pana Łukasza Matuszka, nauczycieli żywieckiej Szkoły Muzycznej!

Zwracamy się z prośbą o pomoc w natychmiastowym przywrócenie do pracy Pani Bronisławy Tyc, Pani Katarzyny Wojszczyk oraz Pana Łukasza Matuszka, zasłużonych i kompetentnych nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu. Wyżej wymienieni nauczyciele, zostali zwolnieni ze swoich stanowisk pracy, co jest działaniem sprzecznym z interesem szkoły oraz dobrem uczniów. Są to nauczyciele z pasją, z wieloletnimi zasługami dla

268 Utworzone: 2022-06-15 Statystyki

SPRZECIW MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA W SPRAWIE REALIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 86 W WARIANCIE W51 ORAZ W53

PETYCJA "SPRZECIW MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA W SPRAWIE REALIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 86 W WARIANCIE W51 ORAZ W53" Działając w interesie publicznym, na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1, a także art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 z późn. zm.), wyrażamy sprzeciw dla realizacji na terenie gminy Czernica projektu Kolei Dużych Prędkości na trasie linii kolejowej nr 86 (Sieradz - Wrocław Główny) w wariancie W51 i W53. Jedno

480 Utworzone: 2022-06-14 Statystyki

Petycja o zaostrzenie kar dla gwałcicieli i pedofili

W związku z tym, że w Polsce kary dla gwałcicieli i pedofili są rażąco niskie, co w wyraźny sposob wskazuje, że zarówno prawo do nienaruszalności cielesnej, poszanowania godnosci, intymności, prawa do stanowienia o sobie kobiet i dzieci nie jest wartoscią w kraju, który twierdzi, że stoi na straży etyki, moralności i przestrzegania wartości, proszę was o poparcie petycji w sprawie : 1- zaostrzenia kar dla gwałcicieli- kara za gwałt 25 lat, gwałt zbiorowy, dożywocie. 2-sumowanie kar, za każdy czy

37 Utworzone: 2022-06-14 Statystyki

Walczymy o chodniki w Kiełczowie i Wilczycach

Petycja zostanie skierowana do Zarządu Powiatu Wrocławskiego. Każdego dnia na niebepieczeństwo narażeni są piesi i rowerzyści przy ulicy Wilczyckiej i Rzecznej w Kiełczowie oraz Wrocławskiej w Wilczycach. Ruch na tych ulicach jest ogromny, z dnia na dzień coraz większy. Projekty leżą od kilku lat na półkach w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Nie ma mocy sprawczej, aby je zrealizować. Trzeba pokazać jak bardzo są potrzebne te chodniki. Najpierw petycja, a potem blokada. Walczymy o nas, walczym

720 Utworzone: 2022-06-14 Statystyki

Przywracamy Pana Łukasza Matuszka do pracy!

Zwracamy się z prośbą o natychmiastowe przywrócenie do pracy Pana Łukasza Matuszka, zasłużonego i kompetentnego nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu. Wyrażamy głębokie niezrozumienie i dezaprobatę dla decyzji o zwolnieniu tego nauczyciela. Jest to działanie absurdalne, niepotrzebne, a przede wszystkim szkodliwe, sprzeczne z interesem szkoły oraz dobrem uczniów. Rozwiązanie umowy o pracę – bez wypowiedzenia z w

283 Utworzone: 2022-06-13 Statystyki

Nowe źródło wody dla Ziemowita

Do Burmistrz Miasta Lędziny Krystyny WróbelDo Prezesa Partner Sp. z o.o. Bernarda Pustelnika My, mieszkańcy Lędzin, stanowczo protestujemy przeciw podawaniu wody ze źródła SUW Ziemowit. Przyłączenie do tego źródła innych dzielnic Lędzin wywołało falę protestów względem jakości wody w kranach. Obecnie w mieście trwa dyskusja na temat jakości wody z udziałem zarządcy RPWiK Tychy, władz Miasta Lędziny i radnych. My wodę z ujęcia na Ziemowicie dostajemy od lat, a obecną sytuację traktujemy jako szan

50 Utworzone: 2022-06-13 Statystyki

Żądamy przywrócenia dobrego źródła wody w Lędzinach

Do Burmistrz Miasta Lędziny Krystyny WróbelDo Przewodniczącego Rady Nadzorczej Regionalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Piotra Czarnynogi My, mieszkańcy Lędzin, stanowczo protestujemy przeciw zmianie źródła zasilania miasta w wodę. Jak również przeciwko propozycji RPWiK "mieszania" wody z nowego źródła i starego. Zmiana źródła bezpośrednio przyczyniła się do znacznego pogorszenia jakości wody w naszych domach. Martwimy się o siebie, naszych bliskich i sprzęty domowe. Jedn

298 Utworzone: 2022-06-13 Statystyki