Najnowsze petycje

Odwołanie z funkcji rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW H. Macha

                                                                 Warszawa, 4 października 2021 r.                                                                                                                         Szanowny Pan:   Rafał Trzaskowski  Prezydent m.st. Warszawy                     Działacze i wędkarze (członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego) apelują do Pana Prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań dotyczących usunięcia kol. Henryka Macha z funkcji rzecznika dyscyplinarnego. O

113 Utworzone: 2021-10-04 Statystyki

Uwagi do projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krzeszowice Leśnictwo Tenczynek sporządzonego na lata 2022– 2032.

Uwagi do projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krzeszowice Leśnictwo Tenczynek sporządzonego na lata 2022– 2032.   I.                  Postulat dotyczący utworzenia w lasach leśnictwa Tenczynek stref o dominującej funkcji społecznej i przyrodniczej oraz zróżnicowanie sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na ich terenie. Postulujemy o przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej tutejszych lasów we współpracy z lokalną społecznością, w celu wyznaczenia najcenniejszych przyrodniczo fragm

272 Utworzone: 2021-10-04 Statystyki

Zrealizujmy sprzedaż działki z zaniedbanym placem zabaw w Przegorzałach!

Zgadzamy się na sprzedaż działki z placem zabaw przy ulicy Kamedulskiej. Teren położony jest na osiedlu Przegorzały, a miejsce cieszy się znikomą popularnością wśród mieszkańców. Dzieci mają miejsce do zabawy na nowym placu zabaw!   Do Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec wpłynęło pismo wysłane przez Wydział Skarbu UMK z informacją o toczącym się postepowaniu w sprawie zbycia gruntu. W korespondencji jest informacja, że pozytywną opinie na temat sprzedaży wyraziły Wydziały Planowania Przestrzennego i

9 Utworzone: 2021-10-03 Statystyki

Rekomendacje ogólnopolskiego Otwartego Dialogu o Klimacie

Poniższa lista zawiera rekomendacje stworzone 18 i 19 września 2021 r. w Warszawie przez uczestników Otwartego Dialogu o Klimacie - wydarzenia, podczas którego przedstawiciele różnych grup społecznych spotkali się, aby wspólnie tworzyć propozycje działań, które należy podjąć, aby przeciwdziałać skutkom kryzysu klimatycznego w Polsce, skutecznie przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną oraz zapewnić rzetelną edukację klimatyczną i inkluzywną partycypację społeczną w decyzjach dotyczą

47 Utworzone: 2021-10-03 Statystyki

List otwarty do osób pokrzywdzonych przez dominikanina Pawła M.

Z poruszeniem kierujemy do Was te słowa po to, by nie pozostały w sferze niewyrażonych myśli, byście wiedziały, że nie jesteście nam obojętne. Wiemy, że Paweł M. krzywdził w szczególny sposób kobiety, ale krzywdził również mężczyzn – ten list ubieramy więc w formy językowe żeńskie, ale jest również adresowany do pokrzywdzonych przez Pawła M. mężczyzn. Nie mogąc zwrócić się bezpośrednio do Was - publikujemy nasze słowa w przestrzeni internetowej, mając nadzieję, że wyrażamy nimi uczucia i przekon

231 Utworzone: 2021-10-02 Statystyki

NIE dla poszerzenia granic miasta Zamość

Mieszańcy gminy Zamość wyrażają swój kategoryczny sprzeciw dotyczący poszerzenia granic miasta Zamość. Nie docierają do nas argumenty o pozyskaniu terenów inwestycyjnych, ponieważ miasto takie posiada i w żaden sposób ich nie wykorzystuje. Miejscowości wymieniane w Petycji posiadają jedynie zabudowę mieszkaniowa, dzięki której miasto pozyska gotowe podatki od nieruchomosci. Miejscowości te posiadają także wybudowane drogi, oświetlenie, wodociągi oraz kanalizację sanitarną, więc jest to gotowy zy

50 Utworzone: 2021-10-02 Statystyki

Żądanie OBYWATELI przywrócenia Sędziów: Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej do poprzednich wydziałów w SO w Krakowie

My, Adwokaci, Radcowie Prawni, Prokuratorzy, przedstawiciele innych zawodów prawniczych i nieprawniczych – Obywatele, żądamy uchylenia zarządzeń o zmianie zakresu czynności sędziom: Maciejowi Czajce, Beacie Morawiec i Katarzynie Wierzbickiej.Żądamy natychmiastowego przywrócenia wymienionych sędziów do ich dotychczasowych wydziałów:- sędziego Macieja Czajki do Wydziału III Karnego (I - instancyjnego),- sędzi Katarzyny Wierzbickiej i sędzi Beaty Morawiec do Wydziału IV Karnego (II- instancyjnego).

1066 Utworzone: 2021-10-02 Statystyki

Podziekowania dla Burmistrza Michalowa i Rady Miasta Michalowo

Do Burmistrza miasta Michałowo Pana Marka Nazarko oraz do Radnych Miasta Michałowo   Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, Jesteśmy ludźmi z całej Polski. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za Państwa postawę i utworzenie punktu doraźnej pomocy dla uchodźców i imigrantów.  Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Marka Nazarko za zainicjowanie i zorganizowanie humanitarnej pomocy skierowanej do najbardziej potrzebujących jej dziś ludzi, którzy stali się ofiarami

762 Utworzone: 2021-10-01 Statystyki

Żądanie Sędziów przywrócenia Sędziów Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej do poprzednich wydziałów w SO w Krakowie

Kraków,  1 października 2021 r. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie My, Sędziowie, żądamy uchylenia zarządzeń o zmianie zakresu czynności sędziom: Maciejowi Czajce, Beacie Morawiec i Katarzynie Wierzbickiej. Żądamy natychmiastowego przywrócenia wymienionych sędziów do ich dotychczasowych wydziałów: - sędziego Macieja Czajki do Wydziału III Karnego (I - instancyjnego),- sędzi Katarzyny Wierzbickiej i sędzi Beaty Morawiec do Wydziału IV Karnego (II- instancyjnego).Tylko w ten sposób cofnięte zostaną

730 Utworzone: 2021-10-01 Statystyki

SKA Wieliczka - Miechów/Sędziszów

Urząd Marszałkowski Wojewódzwa Małopolskiego Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu Kraków, ul. Zacisze 7    Szanowni Państwo! Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uruchomienie nowej linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), na której przewoźnikiem zostałyby nowoczesne i komforowe Koleje Małopolskie.  Nowa linia SKA zapewniłaby bezpośrednie połączenie kolejowe między innymi z Wieliczki, Krakowa Bieżanowa i Krakowa Płaszowa z Miechowem/Sędziszowem. Pasażerowie nie musieliby przesiadać się

11 Utworzone: 2021-10-01 Statystyki