Najnowsze petycje

Petycja przeciw likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego w Sulechowie STOP

POPIERAMY DZIAŁANIA PERSONELU ODDZIAŁU           POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO I     NEONANTOLOGICZNEGO W SULECHOWIE, KTÓRY WALCZY O UTRZYMANIE WW. ODDZIAŁU  

1012 Utworzone: 2022-11-07 Statystyki

NIE DLA LIKWIDACJI MIEJSC POSTOJOWYCH NA STARYM MOKOTOWIE

  My, niżej podpisani mieszkańcy Starego Mokotowa, przedsiębiorcy świadczący usługi na Starym Mokotowie i ich klienci, niniejszym zgłaszamy swój sprzeciw do przygotowanej i dostępnej już na stronach Urzędu Miasta Warszawy: KONCEPCJI PROGRAMU ROZWOJU RUCHU ROWEROWEGO NA STARYM MOKOTOWIE ponieważ: 1.Likwidacji uległaby znaczna część dotychczasowych i tak mocno deficytowych miejsc postojowych (w zależności od przyjętego wariantu od 200 do ponad 1000 miejsc) 2. Brak jest jakichkolwiek rozwiązań dla

433 Utworzone: 2022-11-07 Statystyki

NIE DLA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA MOKOTOWIE

My, mieszkańcy Mokotowa, przedsiębiorcy świadczący usługi na Mokotowie i ich klienci sprzeciwiamy się wprowadzeniu SPPN na Mokotowie, ponieważ: 1. Likwidacji ulegnie znaczna część dotychczasowych miejsc postojowych na ulicach objętych strefą (poprzez nowe wytyczenia tych miejsc, wskutek czego, aktualnie legalne miejsca postojowe po wprowadzeniu strefy takimi już nie będą); 2. Zostanie zmieniony dotychczasowy sposób parkowania (skośne bądź prostopadłe) na równoległe, co drastycznie zmniejszy iloś

251 Utworzone: 2022-11-07 Statystyki

Petycje o zmiany w organizacji ruchu na ulicy Postępu w Warszawie

Każdego popołudnia w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego na Służewcu bardzo utrudniony jest ruch ulicami Konstruktorską, Domaniewską i Postępu. Korki na Służewcu to nic nowego niemniej jednak w ocenie Stowarzyszenia "Lepszy Służewiec" zastosowane punktowo rozwiązania znacząco wpływają na ich zwiększenie i konieczne są tu zmiany. Chodzi o dwa miejsca: - sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Postępu z Marynarską, - organizację ruchu na ulicy Postępu na odcinku Domaniewska - wiadukt drogo

540 Utworzone: 2022-11-06 Statystyki

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na ścieżce pieszo- rowerowej przy SP 4 we Wrocławiu

Drodzy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu, kierujemy do Państwa prośbę o poparcie naszych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na odcinku drogi pieszo- rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 4.  Codziennie obserwujemy tłumy pieszych idących w kierunku szkoły oraz manewrujących, jadących z nadmierną prędkością rowerzystów poruszających się tą samą drogą z pieszymi. Wśród nich są nasze dzieci. Wiemy, że niejednokrotnie doszło tam do kolizji rowerzystów z pieszymi, a pona

253 Utworzone: 2022-11-06 Statystyki

"ODRZECZOWIENIE" NASZYCH ZWIERZĄT

O CO WALCZYMY? Podejmijmy próbę "odrzeczowienia" czworonogów - naszych najwierniejszych przyjaciół i zmieńmy ich status prawny!!! "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą" - tak brzmi pierwsze zdanie w obowiązującej ustawie o ochronie zwierząt z 1997 roku. Mimo to, na gruncie kodeksu cywilnego zwierzę to rzecz i tak zdecydowana większość sądów w Polsce traktuje nasze pupile. DLACZEGO? Jeżeli adoptujesz zwierzaka to WIEDZ, że zgodnie z obowiązującym w Polsce

120 Utworzone: 2022-11-06 Statystyki

ŁASKARZEW - Petycja o NADANIE lasom porastającym Wydmę (PAGÓRY) oraz Lasowi Królewskiemu statusu LASÓW O ZWIĘKSZONEJ FUNKCJI SPOŁECZNEJ.

W związku z zaniepokojeniem społeczności lokalnej MIASTA ŁASKARZEW, związanym WYCINKĄ DRZEW na leśnych terenach rekreacyjnych nieopodal miasta, która DEWASTUJE okoliczne lasy oraz tereny rekreacyjne i DŁAWI ZIELONE PŁUCA naszego miasta, zwracamy się do WAS - MIESZKAŃCÓW o podpisanie PETYCJI której celem jest: NADANIE lasom porastającym wydmę (NASZE PAGÓRY) oraz Lasowi Królewskiemu statusu lasów o ZWIĘKSZONEJ FUNKCJI SPOŁECZNEJ. Dzięki swojemu pagórowatemu położeniu, tereny leśne wokół Łaskarzewa

383 Utworzone: 2022-11-06 Statystyki

Budowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych

                                                                            Oława, 06.11.2022 r.Marek DrabińskiPiotr Soroczyński                                                             PETYCJA w sprawie budowy przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego oraz przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi przy ul. Spacerowej w Parku Miejskim w Oławie.                                                                                                                                                

12 Utworzone: 2022-11-06 Statystyki

Powrót dyżurów wakacyjnych dla dzieci z innych przedszkoli

Pani Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta Zabrze   Zwracamy się z prośbą o przywrócenie w Zabrzu systemu dyżurów wakacyjnych przedszkoli dla dzieci z innych placówek. Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w działalności

105 Utworzone: 2022-11-05 Statystyki

Apel w sprawie uznania godności i uczuć osób transpłciowych

My, psychoterapeuci, rodzinni, indywidualni i grupowi, przedstawiciele zawodu zaufania społecznego, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec trwającej od kilku miesięcy kampanii poniżania i ośmieszania osób transpłciowych. Jesteśmy świadkami próby dehumanizacji i dyskredytacji tych osób przez osoby publiczne, wypowiadające się w mediach i na spotkaniach z obywatelami, wobec czego wyrażamy protest.  Historia uczy nas, że dalsza eskalacja tego typu działań prowadzić może do aktów fizycznej agresji czy wr

346 Utworzone: 2022-11-04 Statystyki