Najnowsze petycje

Poparcie społeczności UAM dla "Polityka Równościowa i antydyskryminacyjna UAM oraz Plan równości płci dla UAM na lata 2022-2025"

Nie pozwólmy aby Profesorowie z Wydziału Fizyki UAM zdyskredytowali pismo Polityka Równościowa i antydyskryminacyjna UAM. W dniu 8.06. br. na Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wpłynęło pismo podpisane przez 13 Profesorów UAM załączone poniżej. Próbuje ono zdyskredytować dokumenty: Polityka Równościowa i antydyskryminacyjna UAM oraz Plan równości płci dla UAM na lata 2022-2025, podpisany przez Panią Rektor Prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską. My społeczność UAM, studenci, dokt

79 Utworzone: 2022-06-12 Statystyki

Petycja w sprawie ochrony drzew przy inwestycjach budowlanych lub drogowych w Ozarowie Mazowieckim

Treść żądania zgodnie art. 2 ust.3 ustawy o petycjach:   Zwracamy się do Rady Miasta Ożarowa Mazowieckiego - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych działań do tego, aby w Ożarowie Mazowieckim oraz na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, planowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych, drogowych lub inwestycji innego rodzaju odbywało się w sposób zapewniający zachowanie, ochronę i dobrostan elementów przyrody (przede wszystkim drzew) występujących

127 Utworzone: 2022-06-12 Statystyki

NIE dla rozdzielania rodzeństw

Fundacja Zerwane Więzi od 10 lat walczy, aby nie rozdzielać rodzeństw przy adopcji. Niestety system ewidencji narodzin oraz system adopcyjny jest mocno wadliwy.  Apelujemy o dodanie w Ustawie o pieczy zastępczej zapisu „Przysposobienie dziecka jest jednoznaczne ze zgodą na utrzymywanie kontaktu z rodzeństwem przyspasabiającego” „Przysposobiony po ukończeniu 18 roku życia ma prawo do informacji o swoim pochodzeniu oraz miejscu pobytu rodziny biologicznej w tym rodzeństwa” Nowe prawo narzuciło Ośr

31 Utworzone: 2022-06-11 Statystyki

Serial BUNT! drugi sezon

Drodzy fani! ,, Chcą nas wysłać na banicje ale bez walki nie wyjdę..." Serial bunt! podczas kręcenia drugiego sezonu został niespodziewanie przerwany. TVN podjął decyzję o skasowaniu serialu. My fani nie zgadzamy się z tą decyzją.  Od bardzo dawna na TVN nie było tak dobrego serialu a już napewno o takiej tematyce, jakiej jest życie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Świetnie dobrana obsada, muzyka, wątki które chwytają za serce. To wszystko nie może się tak skończyć. Czas ogłosić bunt! Tym ra

135 Utworzone: 2022-06-11 Statystyki

Utwórzmy Rondo Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej w Warszawie

Michał KowalewskiWarszawski licealistai działacz społeczny                      Rada Miejska w Warszawie                     Urząd m.st. Warszawy                     pl. Bankowy 3/5                     00-950 Warszawa                                     Petycja Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11lipca 2014 roku o petycjach, my niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianęnazwy Ronda Żaba na Rondo Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej.    

57 Utworzone: 2022-06-11 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE PRZYŚPIESZENIA DZIAŁAŃ NA RZECZ CAŁKOWITEJ REFUNDACJI LEKU ZOLGENSMA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                               Wałdowo, 10 czerwca 2022 r.                Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                Andrzej Duda                                ul. Wiejska 10                            00-902 Warszawa        W oparciu o Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r ( Dziennik Ustaw 2014 poz.1195) wnosimy o przyśpieszenie działań w sprawie całkowitej refundacji leku Zolgensma ( terapia genowa ), który ma udowodnione naukowo pozytywne działanie w kwestii leczenia SMA - rd

1229 Utworzone: 2022-06-10 Statystyki

Petycja mieszkańców w sprawie niustannych kradzieży na cmentarzu w Miłośnie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiegow Sulejówku-Miłośnieul. Armii Krajowej 3405-071 Sulejówek                                               Dotyczy: Cmentarza parafialnego (ul. Łukasińskiego 45)Kradzież z grobu jest przestępstwem. Nie jest wykroczeniem. Jest przestępstwem. I nie ma tu znaczenia wartość ukradzionego przedmiotu. Sama okoliczność ograbiania grobu powoduje, że automatycznie mamy do czynienia z przestępstwem z art. 262 § 2 kodeksu karnego. - W związku z nieustannymi,

12 Utworzone: 2022-06-09 Statystyki

Przywrócenie godzin otwarcia sklepu Biedronka sprzed ogłoszenia stanu pandemii Covid -19

Zbieram podpisy pod petycją o przywrócenie normalnych godzin funkcjonowania sklepu "Biedronka" . Formalnie stan epidemii minął, więc i godziny otwarcia w/w sklepu powinny wrócić do stanu poprzedniego. Wydłużone godziny skutkują tym że brakuje rąk do pracy, ludzie są przemęczeni i przekłada się to na stan wyglądu sklepu. Sklep jest otwarty 6 dni w tygodniu, więc godziny otwarcia od 7 do 21, zdecydowanie by wystarczyły. 

18 Utworzone: 2022-06-09 Statystyki

APEL DO PREZYDENTA o zmiany w ustawie nasiennej

Apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa inicjatywy ustawodawczej w postaci nowelizacji ustawy o nasiennictwie poprzez przywrócenie zapisu ustawy nasiennej z 2003 r. w art. 57 ust. 3 w brzmieniu: Materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r., z poźn. zm.). zniesionego w 2012 roku głosami posłów PO i PSL i zatwierdzonego przez prezydenta Bronisława Komorows

1035 Utworzone: 2022-06-09 Statystyki

Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie kar i postępowań związanych z covid-19

My niżej podpisani apelujemy aby:  1. Prezydent spowodował ( korzystając z prerogatyw w tym inicjatywy ustawodawczej ) objęcie amnestią wszystkich skazanych w związku  z ich postępowaniem w czasie tzw pandemii covid-19. 2. Objąć abolicją wszystkich wobec, których toczą się postępowania związane z covid-19. 3. Przywrócić uprawnienia do wykonywania zawodu tym, którym je zabrano, w tym lekarzom. 4. Objąć amnestią, darować grzywny wszystkim nimi ukaranym, w tym Stowarzyszeniom i podobnym organizacjo

27 Utworzone: 2022-06-09 Statystyki