Najnowsze petycje

Nie dla spalarni w Bielsku-Białej

Prezydent Bielska-Białej Szanowny Pan Jarosław Klimaszewski Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nie dla spalarni w Bielsku-Białej, Tak dla właściwego zagospodarowania odpadów! My, mieszkańcy Bielska-Białej oraz okolicznych miejscowości, mając na uwadze troskę o dobra wspólne jak: zgodny z polityką Unii Europejskiej właściwy sposób zagospodarowania odpadów, zdrowie, czyste środowisko, atrakcyjność turystyczną miasta, zdecydowanie sprzeciwiamy się koncepcji budowy spalarni śmieci na terenie mias

Utworzone: 2020-12-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1231 1224

Uratujmy 100-letnie topole czarne przed wycinka!

Adresaci petycji: 1. Marszałek Województwa Śląskiego 2. Prezydent Miasta Rybnika 3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im A. Mickiewicza w Rybniku      Żądamy powstrzymania wycinki wspaniałych, wiekowych topoli czarnych rosnących na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. Mickiewicza w Rybniku (drzewa usytuowane są od strony ul. Rudzkiej, dokładnie naprzeciwko ul. Rudzkiej 3-5). Nr działek: 3955/26, 3953/26, 3949/26, 3954/26, 3949/26, 3950/26. Jedynym uzasadnieniem wniosku o wycinkę były spa

Utworzone: 2020-12-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 159 156

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu wsparcia przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią COVID-19

Białka Tatrzańska, 29.12.2020 r.       Przewodniczący Rady Gminy Rada Gminy Bukowina Tatrzańska   Dotyczy: podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu wsparcia przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią COVID-19     Szanowni Państwo,        Mając na uwadze obecną sytuację związana z trwającą epidemią COVID-19 oraz konieczność zapobieżenia negatywnym skutkom z niej wynikającym, w szczególności dla przedsiębiorców naszej gminy, zwracamy się z prośbą o podjęcie uchwa

Utworzone: 2020-12-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 162 161

Wniosek do Rady Miejskiej w Jarocinie o nadanie budowanemu rondu w Jarocinie nazwy Rondo Jacka Chudzika - twórcy Wielkopolskich Rytmów Młodych w Jarocinie

W Jarocinie przebudowywane są obecnie ulica Wojska Polskiego i Poznańska. Powstały już dwa nowe ronda, a trzecie będzie wkrótce budowane. Dzieje się to w roku 50-lecia Wielkopolskich Rytmów Młodych w Jarocinie.           Jako grupa mieszkańców miasta, w tym osoby związane w przeszłości z organizacją Wielkopolskich Rytmów Młodych i ich uczestnicy, a także współpracujący z klubem „Olimp” Amatorskim Klubem Filmowy JAR, składamy wniosek o nadanie rondu, które powstanie przy spichlerzu nazwy Rondo Ja

Utworzone: 2020-12-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 119 118

Petycja o zwiększenie finansowania z budżetu miasta Torunia zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek

Drodzy Kibice toruńskiego sportu w imieniu swoim oraz Stowarzyszenia Toruńskich Kibiców Hokeja 1924 im. Dariusza Pieciuna zwracam się do Was z prośbą o poparcie niniejszej petycji o zwiększenia finansowania toruńskich klubów sportowych występujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym, a w szczególności KH Toruń. Zmniejszenie finansowania w nowym budżecie miasta rodzi uzasadnione obawy, co do funkcjonowania klubów sportowych. Pełna treść petycji poniżej. Podpisy zbieramy do 31.01.2021.ze sportow

Utworzone: 2020-12-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 319 316

Koncepcja społeczna szybkiej kolei Katowice - Ostrawa

Od wielu lat podkreśla się potrzebę budowy nowej linii szybkiej kolei Katowice - Ostrawa, a obecnie jej planowaniem zajmuje się spółka CPK. Na linii prostej łączącej te ośrodki, a zarazem w centrum subregionu liczącego ok. 650 tys. mieszkańców leży miasto Wodzisław Śląski, dysponujące doskonałym terenem na budowę węzła kolejowego, w którym nową magistralę można optymalnie powiązać z siecią kolejową całego subregionu. Apelujemy o zaniechanie prób wyginania magistrali w kierunku miast cieszących s

Utworzone: 2020-12-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 351 343

Petycja w sprawie obniżenia czynszów dla lokali usługowo-handlowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec w Gdańsku.

Zwracam się z prośbą o podpisanie petycji w sprawie obniżenia wysokości czynszów dla najemców lokali usługowo-handlowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec w Gdańsku na okres od 1.01.2021r. do 31.03.2021r. W/w petycja została stworzona z uwagi na fatalną sytuację finansową przedsiębiorców w czasie pandemii Koronawirusa. Petycja kierowana jest do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec w Gdańsku z prośbą o pilne podjęcie uchwały dotyczącej obniżki czynszów dla lokali usługowo-handlowy

Utworzone: 2020-12-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 147 147

W sprawie zmiany decyzji dotyczącej podwyżek czynszów najmujących lokale na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec w Gdańsku

Zwracam się z prośbą o podpisy wsparcia dla przedsiębiorców najmujących lokale usługowo-handlowe na terenie SM Młyniec. Petycja dotyczy zaniechania podwyżki czynszu od stycznia 2021 z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową związaną z Pandemią Koronawirusa. Obecna sytuacja pokazuje, iż większość przedsiębiorców lokalnych jest na skraju bankructwa. Ostatnia decyzja spółdzielni jest dla nich bardzo mocnym ciosem, którego w nowym roku już nie przetrwają. Dlatego zwracam się z prośbą o podpisanie

Utworzone: 2020-12-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 87 87

Petycja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na linii nr 27 oraz przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu wschodniej części Kujaw i Pomorza

Petycja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na linii nr 27 oraz przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu wschodniej części Kujaw i Pomorza     Jako mieszkańcy wschodniej ściany województwa Kujawsko-Pomorskiego występujemy z petycją o wycofanie się z działań zmierzających do wykluczenia komunikacyjnego naszego regionu oraz przywrócenie jak najszybciej połączeń kolejowych na linii kolejowej łączącej Toruń z Lipnem i Sierpcem, a także docelowo Brodnicę z Rypinem i Sierpcem.    Linia kolejowa nr

Utworzone: 2020-12-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 571 565

Petycja o zdelegalizowanie organizacji TEAM X oraz dożywotni zakaz upubliczniania wizerunku jego członków

Tak jak w tytule, zbieramy podpisy na zdelegalizowanie tej okropnej organizacji degenerującej najmłodszą widownię YouTube'a wykorzystując niski poziom intelektualny. Petycja została stworzona w obawie przed strasznymi skutkami jakie mogą wyrządzić członkowie organizacji w umysłach nieletnich. Proszę o wsparcie!

Utworzone: 2020-12-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 10 10