Najnowsze petycje

Budowa przejścia dla pieszych wraz z tablicą monitorującą prędkość w Pęgowie przy ul. Głównej

My niżej podpisani mieszkańcy Pęgowa zwracamy się z prośbą o pomoc w poprawie bezpieczeństwa w naszej wsi i w związku z tym składamy petycję w sprawie wyznaczenia oraz realizacji przejścia dla pieszych, a także umieszczenie tablicy monitoringu prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 342 – pomiędzy posesją przy ul. Głównej 161 , a Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza, która mieści się przy ul. Głównej 101. Niniejsza petycja zostaje złożona w interesie publicznym. Należy zauważyć, iż ta częś

69 Utworzone: 2021-12-20 Statystyki

Petycja w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 269

Szanowny Panie Marszałku!!! Szanowni Radni Województwa! Jesteśmy użytkownikami drogi wojewódzkiej 269 na odcinku Chodecz – Choceń – Kowal. Droga jest nam potrzebna na co dzień i z niej korzystamy. Chociaż stan techniczny, w jakim się znajduje pozostawia wiele do życzenia. Jak długo mamy jeszcze czekać na jej przebudowę?  Pragniemy podkreślić, że jesteśmy zmęczeni tym czekaniem, bo niestety od prawie 9 lat i pamiętnej sesji Rady Gminy w Chodczu, podczas której Marszałek złożył deklarację o koniec

511 Utworzone: 2021-12-20 Statystyki

Petycja do Prezydenta Wrocławia o zwiększenie w 2022 r. środków na finansowanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji kotów i psów stanowiących własność mieszkańców Wrocławia

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt należy do zadań własnych gminy. Najbardziej efektywną i humanitarną metodą zapobiegania bezdomności zwierząt jest ich sterylizacja/kastracja. Metoda ta zmniejsza także wydatki gminy ponoszone na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami. Niezbędnym elementem ograniczania bezdomności zwierząt jest sterylizacja tzw. zwierząt właścicielskich. Przyczyniają się one do powiększania populacji bezdomnych psów i kotów, główni

143 Utworzone: 2021-12-19 Statystyki

Uniewinnienie Beaty Pasik

Wyrażam poparcie dla wniosku do Sądu Najwyższego o podjęcie działań mających na celu uniewinnienie Beaty Pasik. Beata Pasik padła ofiarą nieporadności oraz rażącej niekompetencji Polskiego wymiaru sprawiedliwości.  Została oskarżona o udział w zabójstwie oraz usiłowanie zabójstwa, konsekwencją tego została niewinnie skazana na 25 lat pozbawienia wolności na podstawie zeznań jednej osoby, mimo braku dowodów oraz alibi na to, że nie uczestniczyła w przestępstwie. Pierwsze dwa wyroki w sprawie Beat

189 Utworzone: 2021-12-18 Statystyki

Kładka w Osowej teraz!

Szanowny Pan MinisterAndrzej AdamczykMinisterstwo Infrastrukturyul. Chałubińskiego 4/600-928 WarszawaPETYCJA w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej nad Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta (Drogą Ekspresową S6)na wysokości dzielnicy Gdańsk-OsowaSzanowny Panie Ministrze,Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozytywną decyzję Pana Ministra w sprawie realizacji kładki pieszo-rowerowej w niezwykle newralgicznym punkcie trójmiejskiej Obwodnicy, jaką jest gdańska dzielnica Osowa. Wskazana inwestycja została wp

2018 Utworzone: 2021-12-18 Statystyki

Petycja w sprawie wolności mediów

Szanowny Panie Prezydencie, My, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zatroskani o dobro wspólne, jakim jest nasza Ojczyzna, działając ponad wszelkimi podziałami politycznymi, kierując się ochroną wolności słowa, jako jednej z najważniejszych wolności w państwie demokratycznym, składamy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej petycję w sprawie wolności mediów w Polsce. Zwracamy się o przekazanie uchwalonej w dniu 17 grudnia 2021 r. przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i

1774 Utworzone: 2021-12-18 Statystyki

Petycja - o rzetelną ocenę kondycji lipy ul. Sienkiewicza 12 w Rzeszowie

  Do Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Konrada Fijołka   Podpisani pod tą petycją, zaniepokojeni pośpiechem i brakiem rzetelnych badań statyki drzewa - pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej w Rzeszowie przy ul. Siekiewicza 12 wnoszą o wykonanie na rzeczonym drzewie testu obciążeniowego, który jest najadekwatniejszym pomiarem określającym statykę drzewa. Wykonane dotychczas badania tomograficzne, budzą spore wątpliwości u Certyfikowanych Inspektorów Drzew z Fundacji Będzie dziko (Społeczni S

160 Utworzone: 2021-12-18 Statystyki

Protest środowiska akademickiego przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych oraz naukę języka regionalnego

Stanowisko ludzi nauki i badaczy problematyki mniejszościowej dotyczące obcięcia przez parlament RP subwencji na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022   17 grudnia 2021 r.   Jako przedstawiciele środowiska akademickiego: - naukowcy wywodzący się ze środowisk mniejszościowych, - badacze zajmujący się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych - oraz akademicy, którym sprawy mniejszościowe są bliskie z powodów obywatel

1010 Utworzone: 2021-12-17 Statystyki

Nie dla podjęcia uchwały o likwidacji PP nr 25 w Radomiu

        My – rodzice dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 25, położonego w Radomiu przy ul. Bohdany Kijewskiej 10, które jest prowadzone przez Panią Dyrektor Annę Piwońską, wspierani przez mieszkańców Radomia, absolwentów i sympatyków Przedszkola, mając na uwadze interes nasz i naszych dzieci – najmłodszych mieszkańców Radomia oraz społeczności lokalnej, wyrażamy sprzeciw wobec podjęcia uchwały o likwidacji przedszkola. W związku z powyższym na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 20

351 Utworzone: 2021-12-17 Statystyki

"MUREM ZA SOPOCKIM MUNDUREM

Podpisy dot. ułaskawienia   http://www.zwnszzp-gdansk.pl/index.php/zw-nszz-policjantow-woj-pomorskiego/item/770-podpisy-dot-ulaskawienia Taki prawomocny wyrok usłyszał 2 grudnia 2021 roku Nasz kolega Bartek Lademanoraz Łukasz Kawczak. Bartek – 13 lat służby. Zawsze profesjonalny, spokojny, skromny,kolega i policjant na którego można liczyć.Feralnej nocy w 2014 roku, gdy wraz z Łukaszem Kawczak pojechali na zleconąinterwencję, grupa osób rzucała butelkami, nie zważając na pieszych i pojazdy.Po pr

4079 Utworzone: 2021-12-16 Statystyki