Najnowsze petycje

Zjazd do budowanego przedszkola

My mieszkańcy dzielnicy Borowa Wieś w Mikołowie zwracamy się do władz miejskich i zarządców dróg o wykonanie wjazdu dla nowo budowaego przedszkola od strony ul. Gliwickiej. Już teraz rano nie można przejechać tą drogą, a po oddaniu przedszkola do użytku będzie jeszcze gorzej. Ulica Równoległa nie ma chodnika, a wiele dzieci chodzi nią do szkoły, co przy wzmożonym ruchu grozi niebezpiecznym wypadkiem.

31 Utworzone: 2022-11-02 Statystyki

Przywrócenie dr Magdaleny Hryniewickiej jako naszego wykładowcy i prowadzącego przedsiębiorczość i współpracę w zespole.

Szanowna Pani dziekan, dr Agnieszka  Nieznańska-Cwynar W imieniu studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie zwracamy się z ogromną prośbą o przywrócenie dr Magdaleny Hryniewickiej jako naszego wykładowcy i prowadzącego przedsiębiorczość i współpracę w zespole. Jako studenci trybu zaocznego nie jesteśmy w stanie opracować materiału zarzuconego przez uczelnie sami w domu. Jako że, wybraliśmy studia zaoczne jesteśmy osobami pracującymi w rożnym wymiarze godzin. Bardzo ciężko będzie nam pogodzić

80 Utworzone: 2022-10-31 Statystyki

NIE dla skuterów wodnych i łodzi o napędzie spalinowym na Pogorii 4

Dlaczego wystosowaliśmy niniejszą petycję? Jesteśmy grupą miłośników tego zbiornika oraz ludźmi aktywnie spędzającymi czas nad wodą i w jej bezpośrednim otoczeniu (żagle, windsurfing, kitesurfing, SUP, kajaki, rolki, rower, spacery wokół zbiornika). Znamy ten akwen wodny od początku jego powstania po zlikwidowanej piaskowni i obserwujemy jego postępującą degradację z roku na rok. Głównie za sprawą pojawienia się ruchu motorowodnego o napędzie spalinowym na zbiorniku. Zwracamy się z następującym

346 Utworzone: 2022-10-31 Statystyki

Petycja przeciwko składowisku toksycznych odpadów w Zduńskiej Woli

Petycja do władz Miasta Zduńska Wola i Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał w dniu 29 lipca 2022 r. decyzję o warunkach zabudowy Nr 53/2022. Zabudową tą ma być składowisko magazynowania i segregacji odpadów głównie niebezpiecznych, to jest ciężkiej chemii. Wydanie przedmiotowej decyzji odbyło się bez oceny skutków oddziaływania na degradację środowiska tej inwestycji oraz bez konsultacji społecznych. Miejsce planowanego składowiska to ul. Szadkowska 72c w Zd

108 Utworzone: 2022-10-31 Statystyki

Petycja ZLP w sprawie zachowania Domu Literatury

Zarząd Główny ZLPKrakowskie Przemieście 87/89 00-079 WarszawaTel. 826 57 85 tel/fax 828 39 19, owzlp@o2.pl                                                                     Warszawa, 25 października 2022 r. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!Złe wieści rozchodzą się najszybciej, a ta należy do najgorszych, więc zapewne wiecie już o nowej, groźnej sytuacji Domu Literatury w Warszawie.Od roku 1949 ten na nowo zbudowany dom był siedzibą naszej organizacji. Po zmianach ustrojowych i wszystkich i

344 Utworzone: 2022-10-30 Statystyki

Sprzeciwiam się wycince drzew przy drodze w Klawkowie

Podpisując petycję wyrażam swój sprzeciw na wycięcie aleji drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Klawkowo (Gmina Chojnice). Wkrótce będą prowadzone prace na tej właśnie  drodze w Klawkowie koło Chojnic. Droga niewątpliwie wymaga remontu, ale inwestor postanowił ją poszerzyć kosztem aleji starych drzew. Projekt zakłada wycięcie 23 drzew m.in potężnych dębów i klonów. Część z nich to drzewa o rozmiarach pomnikowych, zasługują więc  na szczególną ochronę. Jesteśmy przerażeni  skalą wycinki dr

92 Utworzone: 2022-10-30 Statystyki

Postawienie pomnika wersow

Jest to niedopuszczalne że taka osoba jak wersow nie ma jeszcze swojego pomnika. Ta petycja ma na celu zbudowanie pomnika wersow aby wszyscy fani mieli miejsce zgromadzeń i czczenia wersow.

6 Utworzone: 2022-10-30 Statystyki

Deklaracja Krakowska 15 październik 2022

RUCH 16 POSTULATÓW – nie ma chleba bez Wolności Sygnatariusze Deklaracji Krakowskiej – Nie ma chleba bez Wolności , którzy podpisali ją w Krakowie 15 pażdziernika 2022r. wzywają do jej podpisania organizacje społeczne , stowarzyszenia , fundacje ,partie polityczne oraz osoby fizyczne – wszystkich tych , którzy akceptują zawarte w niej postulaty i relacje między ich sygnatariuszami . To nie znaczy , że spraw do załatwienia w Polsce nie ma więcej , ale uważamy , że osiągnięcie tych 16 postulatów

51 Utworzone: 2022-10-28 Statystyki

Odwołanie administratora osiedla Ruda-Beczkowa

Szanowni Państwo, mieszkańcy osiedla Ruda-Beczkowa. Zwracamy się do Was z prośbą o podpisy pod petycją dotyczącą odwołania z funkcji administratora naszego osiedla pana Radosława Szkatulskiego Pan Szkatulski pozostaje w rażącym konflikcie interesów, w związku z tym, że obsługą naszego osiedla zajmują się firmy należące do członków jego rodziny: ZIS-BUS Piotr Szkatulski i ZIS-BUS PLUS Łukasz Szkatulski. Pan Szkatulski występuje w roli osoby zlecającej wykonanie różnorodnych prac na terenie osiedl

19 Utworzone: 2022-10-28 Statystyki

Przywrócenie dr. Karoliny Klimaszewskiej- Adamus

27.10.2022                                         Tarnowskie Góry Do zarządu Luxarmed Tarnowskie Góry   PETYCJA Składamy petycję o przywrócenie dr Karoliny Klimaszewskiej-Adamus do przychodni Luxarmed znajdującej się przy ul. Kościelnej 30  w Tarnowskich Górach - Strzybnicy UZASADNIENIE Zwracamy się do Zarządu LUXARMED z prośbą o przywrócenie lekarza pediatry Pani Karoliny Klimaszeskiej- Adamus do przychodni w Strzybnicy. Dostęp do lekarza dziecięcego stał się mocno ograniczony, sytuacja kadro

126 Utworzone: 2022-10-27 Statystyki