Najnowsze petycje

AMATORKA CLOUTMMA (ZWROT PIENIĘDZY)

18 Utworzone: 2023-08-05 Statystyki

Zostawmy Kurczaka na Dolnej

8062 Utworzone: 2023-08-05 Statystyki

Petycja w sprawie cofnięcia decyzji o zamknięciu murów Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej

21 Utworzone: 2023-08-05 Statystyki

Sprzeciw wobec budowy wytwórni mas bitumicznych w powiecie oleskim pod adresem Stare Olesno, ul. Kolejowa 4 - obok Ośrodka "ANPOL"

511 Utworzone: 2023-08-05 Statystyki

Apel o zwiększenie budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dolnośląskie zabytki

309 Utworzone: 2023-08-04 Statystyki

W sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Nowym Prażmowie

370 Utworzone: 2023-08-03 Statystyki

Petycja o wprowadzenie dodatku za pracę w nocy, święta i dni wolne od pracy dla wszystkich Ratowników Medycznych pracujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego nie zależnie od formy zatrudnienia

402 Utworzone: 2023-08-03 Statystyki

Ocalmy Muzeum Ziemi PAN w Warszawie!

6240 Utworzone: 2023-08-03 Statystyki

Petycja o złożenie wniosku do Programu Inwestycji Strategicznych na uzyskanie środków finansowych na budowę SP4 w Kobyłce

160 Utworzone: 2023-08-03 Statystyki

Petycja w sprawie wydłużenia czasu działania oświetlenia ulicznego w Nowym Mieście Lubawskim

158 Utworzone: 2023-08-02 Statystyki

Przywrócenie Partii KRECIK

10 Utworzone: 2023-08-02 Statystyki

Inicjatywa mieszkańców wykonania nowego przejścia dla pieszych przez Monte Cassino oraz parków kieszonkowych.

50 Utworzone: 2023-08-02 Statystyki

Przebudowa skateparku przy ulicy Marii Konopnickiej 16 w Wejherowie.

212 Utworzone: 2023-08-02 Statystyki

Petycja w sprawie dalszego utrzymania funkcjonowania "Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Poznańskim dla mieszkańców gminy Buk i Stęszew" w Otuszu

46 Utworzone: 2023-08-01 Statystyki

Pismo ws. procedowanego, Naprawczego MPZP Zbójnej Góry

85 Utworzone: 2023-08-01 Statystyki

Petycja o przywrócenie lini tramwajowej 26 z dzielnicy Milowice.

139 Utworzone: 2023-08-01 Statystyki

Petycja o wpisanie do rejestru zabytków budynku stacji kolejki wąskotorowej w Smukale Górnej

323 Utworzone: 2023-07-30 Statystyki

Rezi flybox na skateparku (zajezdnia) ul. Legnicka 65

61 Utworzone: 2023-07-30 Statystyki

Petycja o odebranie arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi honorowego obywatelstwa miasta Starego Sacza.

22 Utworzone: 2023-07-29 Statystyki

OCALMY PODWRZESINSKI LAS

618 Utworzone: 2023-07-28 Statystyki