Najnowsze petycje

Petycja przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

PETYCJA   Szanowny Panie Ministrze,   na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym w imieniu osób wykonujących zawód architekta (obecnie w Polsce mamy 13 671 architektów posiadających uprawnienia i wpisanych na listę członków Izby Architektów), przedkładamy petycję. Przedmiotem petycji jest żądanie:   wykreślenia Art. 1 ust. 7) pkt a) z projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady M

7988 Utworzone: 2022-10-27 Statystyki

Petycja w sprawie szybkiego i trwałego rozwiązania sytuacji paraliżu komunikacyjnego na ul. Marywilskiej

W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 110 – dyrekcji, pracowników, uczniów oraz ich rodziców, a także w imieniu mieszkańców Białołęki Dworskiej, Marcelina, Choszczówki i Żerania apelujemy o natychmiastowe podjęcie konstruktywnych rozmów i działań na rzecz jak najszybszego usunięcia skutków katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce w minioną sobotę – dnia 22 października b.r., podczas prac remontowych wiaduktu przy ul. Marywilskiej. W wyniku tego zdarzenia zostaliśmy odcięci komunika

427 Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

APEL DO MARSZAŁKA MIECZYSŁAWA STRUKA W SPRAWIE NOMUS / NOWEGO MUZEUM SZTUKI

Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk   Apel do Marszałka Mieczysława Struka w sprawie NOMUS / Nowego Muzeum Sztuki i wykorzystania środków finansowych zaoszczędzonych w wyniku zrzeczenia się przez Samorząd Województwa Pomorskiego organizacji Muzeum Narodowego w Gdańsku.   Szanowny Panie Marszałku, My niżej podpisane i podpisani, członkinie i członkowie szeroko pojętego środowiska związanego z polem sztu

183 Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

PAKIET KOMUNIKACYJNY DLA TARGÓWKA: BUDOWA TRASY MOSTU KRASIŃSKIEGO ŁĄCZĄCEGO TARGÓWEK Z ŻOLIBORZEM ORAZ BUDOWA WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ OD RONDA ŻABA DO RONDA WIATRACZNA

                                                   Warszawa, 26 października 2022 r. Rada m. st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl PETYCJA Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Mieszkańcy Warszawy udzielają poparcia dla „PAKIETU KOMUNIKACYJNEGO DLA TARGÓWKA” oraz zwracają się do Rady m.st. Warszawy w sprawie wznowienia prac w zakresie: - BUDOWY TRASY MOSTU KRASIŃSKIEGO ŁĄCZĄCEGO TARGÓWEK Z ŻOLIBORZEM - BU

28 Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

"Lex Czarnek 2.0" - Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie weta.

W związku z próbą przeforsowania ustawy "Lex Czarnek 2.0" - godzącej w otwartą szkołę, ograniczającą możliwości i umiejętności ucznia, nauczyciela, rodziców, organizacji pozarządowych i samorządowców zwracamy się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy "Lex Czarnek 2.0". Krytyczne głosy ekspertów, środowisk edukacyjnych, uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządowców stanowią podstawę demokratycznych społeczności, aby żądać weta tej ustawy przez Prezydenta RP.Zwracając uwagę

9421 Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

Petycja w obronie Domu Literatury w Warszawie

Dom Literatury w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 87/89 został podniesiony z gruzów po II wojnie światowej z przeznaczeniem na siedzibę Związku Literatów Polskich, jedynej wówczas organizacji pisarskiej. Pisarze czuwali nad całym procesem odbudowy kamieniczek, uczestniczyli też w zbiórce funduszy. Wnętrze Domu zostało zaprojektowane ze względu na potrzeby ZLP. Nawet w stanie wojennym nie zlikwidowano Domu Literatury, choć próby nacisku władz na demokratycznie wybrany w 1980 roku Zarz

442 Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

MDK Kołłątaja POD JEDNYM DACHEM

PETYCJA o przywrócenie organizacji wszystkich zajęć Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu do jednej lokalizacji. Przedmiot petycji Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, art. 2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.), działając w interesie publicznym, my Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika składamy niniejszą petycję o przywrócenie organizacji wszystkich zajęć M

728 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Petycja i wnioski o przywrócenie ładu konstytucyjnego w sądach powszechnych.

Do Prezydenta RP.Petycja i wnioski w interesie publicznym i dla dobra wspólnego.Szanowny Panie Andrzeju Duda — Prezydencie RP.Przedmiotowa petycja posiada konstytucyjne podstawy prawne (art. 63, art. 82, art. 126 ust 2, art. 130 i art. 142 ust 2 Konstytucji RP w zw. z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust 1 Konstytucji RP) do tego, by podjął Pan bardzo szybkie działania, wynikające z Pana obowiązku konstytucyjnego, w celu likwidacji ewidentnych naruszeń Konstytucji RP, których dokonują sądy.Zwraca

84 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Autobus z Villa Campina do Metro Bemowo

Szanowni Państwo, Od niedawna jest już otwarta stacja Metro Bemowo. Niestety, obecnie kursujący autobus linii 743 nie dojeżdza do tej stacji metra. Chciałbym złożyć petycję do Zarządu ZTM w sprawie zmiany trasy autobusu lub uruchomienia dodatkowego połączenia do Metro Bemowo. Jeżeli popierają Państwo tą inicjatywę to zapraszam do jej poparcia.

222 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania alkoholu przez osoby pobierające zasiłek lub zapomogę

Szanowna Pani Marszałek, szanowni Posłowie i Posłanki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zwracam się z uprzejmą prośbą w sprawie ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednich przepisów prawa które wprowadzałyby prawny zakaz kupowania oraz spożywania napojów alkoholowych przez osoby pobierające świadczenie socjalne w postaci zasiłku lub zapomogi, pod groźbą odebrania przyznanych świadczeń. Moją propozycja polega na wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących świadczeń pomocowych i so

5 Utworzone: 2022-10-25 Statystyki