Najnowsze petycje

Zakup multisportowej nawierzchni polipropylenowej (in-line) dla Lodowiska w Tychach

Stadion Zimowy w Tychach co rok staje się obiektem bezużytecznym w okresie kwiecień-lipiec. A dokładnie to w kwietniu są wyłączane agregaty chłodzące (Zaraz po ostatnim meczu pierwszego zespołu GKS Tychy). Ponowne włączenie agregatów i mrożenie lodu odbywa się w okolicach końca lipca (tak jak zespół GKS Tychy rozpoczyna treningi) i tak oto niemal 4 mc-e obiekt stoi bezużytecznie (nikt nie może wejść na płytę betonową bo się uszkodzi), gdzie pracownicy na etatach są opłacani, szatnie stoją puste,

Utworzone: 2021-07-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 96 95

Kładka pieszo-rowerowa przez most kolejowy w Nieporęcie

Databout  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 02-366 Warszawa      Wniosek  W związku z prowadzonymi przez Państwa firmę konsultacjami społecznymi dotyczącymi gruntownej modernizacji linii kolejowej nr 10 (Legionowo – Tłuszcz) i koniecznością budowy nowego mostu kolejowego nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie, zwracamy się z wnioskiem o jego poszerzenie o bezpieczną kładkę pieszo-rowerową. Wybudowanie mostu kolejowego wraz z kładką dla znacząco poprawiłoby komunikację osób mieszkających w Nieporęcie

Utworzone: 2021-06-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 222 222

Mały ruch przygraniczny bez testu! Kleiner Grenzverkehr ohne Test!

PL Szanowny Panie Premierze, Skoro w ramach małego ruchu granicznego (tzn. dla pobytów do 24 godzin) można wjechać do Niemiec i nie trzeba zgłaszać takiego wjazdu i nie trzeba wykonywać testu na obecność koronawirusa, te same zasady powinny obowiązywać dla wjazdu czy powrotu do Polski. Dlatego też niniejszą petycją wnoszę o traktowanie osób wjeżdżających/powracających do Polski w ramach małego ruchu granicznego (tj. dla pobytów do 24 godzin) z takim samym szacunkiem i takimi samymi zasadami, z j

Utworzone: 2021-06-30

Okres Wszystkie kraje Niemcy
Cały okres 283 252

Demontujemy tablice rejestracyjne z samochodów oraz motocykli

 Ministerstwo Infrastruktury uważa, że tablice rejestracyjne nie poprawiają bezpieczeństwa na drodze:  "Należy podkreślić, że ocena zachowań uczestników ruchu drogowego (również kierujących hulajnogą elektryczną) oraz podejmowanie czynności kontrolnych, stosowanie sankcji karnych znajduje się w kompetencjach organów uprawnionych do kontroli ruchu drogowego: policji oraz straży gminnych (miejskich) itp. Wobec powyższego w ocenie Departamentu Transportu Drogowego przywołane powyżej przepisy w wyst

Utworzone: 2021-06-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 90 90

STOP ASFALTOWNI w Brzezinach

Sprzeciw społeczności miasta Brzeziny wobec budowy wytwórni mas bitumicznych przez firmę ANDRO w północnej części naszego miasta w sąsiedztwie domów i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.   W imieniu mieszkańców miasta Brzeziny sprzeciwiamy się ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 września 2020 roku nr RI.6220.3.15.2020 wydanej po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Fijałkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą - Fijałkowska Anna Maria "ANDRO", 95-040 Koluszki, ul. Brzezi

Utworzone: 2021-06-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 268 265

Petycja w sprawie podziału klas pierwszych na trzy mniejsze grupy.

Kraków, 29.06.2021 r. Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Anna Domańska   Petycja w sprawie podziału klas pierwszych na trzy mniejsze grupy.    Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie decyzji w sprawie utworzenia trzech oddziałów I-szej klasy w Szkole Podstawowej nr 103 im. K. J. Gałczyńskiego w Krakowie. My, rodzice, opiekunowie prawni dzieci, które od 1 września 2021 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej, mamy prawo współdecydowania o pracy z naszymi dziećmi, zapewniając im dobry start na pierwszym e

Utworzone: 2021-06-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 47 47

Odwołanie zarząd szpitala w Gołdapi

UWAGA ZAGADKA!!! Co jest słabym ogniwem w tym łańcuchu? Może ktoś mi pomoże? Mamy szpital, w miarę swoich możliwości wyposażony. Funkcjonował jeszcze chwilę temu. Są chorzy, potrzebujący, którzy muszą jechać do Olecka lub Węgorzewa. I jest zarząd szpitala, jak się okazuje z tak motywującym wynagrodzeniem do pracy, że nie znam nikogo kto by tak dużo zarabiał jak na warunki gołdapskie. Więc się pytam. Dlaczego, skoro jest zarząd, jest szpital, są chorzy, dlaczego to nie funkcjonuje? Kto jest odpow

Utworzone: 2021-06-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 88 86

Odwołanie Teresy Michalak - sołtyski, która ciągnęła psa za samochodem

Zwracamy się o odwołanie Teresy Michalak, sołtyski Wirek, która nieludzko potraktowała psa przywiązując go do samochodu i ciągnąc po drodze. Sprzeciwiamy się bestialstwu i okrucieństwu w wykonaniu pani Michalak. Osoba taka nie ma moralnego prawa wykonywać żadnej funkcji publicznej i niepublicznej i musi zostać odpowiednio ukarana nawet jeśli oznacza to wieloletnie więzienie.

Utworzone: 2021-06-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16 15

Poprawa warunków ruchu pieszych na ul. Parkowej

Rada Dzielnicy XIII PodgórzeWydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK Wnioskuję o podjęcie działań poprawiających warunki ruchu pieszych na ul. Parkowej na odcinku od wjazdu do obiektów KS Korona (przy Placu Lasoty) do skrzyżowania z ul.Radosną. Obecnie nie da się tamtędy przejść bezpiecznie z wózkiem dziecięcym czy trzymając dziecko za rękę, mimo że to droga dojścia do Przedszkola nr 92 czy Parku Bednarskiego. Na omawianym odcinku chodnik po stronie zachodniej na początkowym odcinku do wjazdu do

Utworzone: 2021-06-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 56 56

Petycja w sprawie wykonania na ul. Henryka Arctowskiego nawierzchni z kostki brukowej Eko-Kwadrat

Zielona Góra, 26 czerwca 2021 r.       Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra 65-424 Zielona Góra ul.Podgórna 22     Petycja w sprawie wykonania na ul. Henryka Arctowskiego nawierzchni z kostki brukowej Eko-Kwadrat     My niżej podpisani mieszkańcy Zielonej Góry zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku wykonania na ul. Henryka Arctowskiego w Zielonej Górze nawierzchni z kostki brukowej Eko-Kwadrat. Sytuacja mieszkańców ww ulicy znana jest zarówno Panu, Pana zastępc

Utworzone: 2021-06-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 19 19