Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PROŚBA O ODDANIE PSA CHARLLIEGO DO DOMU ZE SCHRONISKA

PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA TORUNIA P. MICHAŁA ZALEWSKIEGO           PETYCJA W SPRAWIE ODDANIA MI PSA - MOJEGO SERDUSZKA <3    Z RAJU DO PIEKŁA ...  CHARLLI mój piesio trafił do schroniska miejskiego 20.04.2022r. w Toruniu. Został zabrany z klatki schodowej przez hycla i policję z Torunia. Do dnia dzisiejszego otrzymuję informację iż psa mi nie wydadzą. Został umieszczony na stronie fb- Toruń owczarki niemieckie adopcje pomimo tego,że Ja jestem jego właścicielką. CHARLLI jest po przebytym n

Utworzone: 2022-05-04 Statystyki

Piesze przejście między Orunią i Chełmem

My, niżej podpisani, rodzice uczniów SP56 oraz mieszkańcy na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017 r., poz. 1123) żądamy: 1. Umożliwienia alternatywnego przejścia dla pieszych między Orunią (obręb ul. Małomiejskiej), a Chełmem (obręb ul. Hebanowskiego) podczas remontu SP56. Ścieżka łącząca dzielnice Chełm (od strony ul. Hebanowskiego) z terenem szkoły SP56 (ul. Małomiejska) została zamknięta na czas termomodernizacji szkoły. Prace remontowe przewidziane są do grudnia 2

Utworzone: 2022-04-27 Statystyki

Petycja o rezygnację z budowy parkingu typu „parkuj i jedź” przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów, przejęcie terenu i odtworzenie na nim parku

Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia, zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań związanych z ochroną dawnego parku przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów. Teren należący do PKP naszym zdaniem powinien stać się własnością miasta i służyć mieszkańcom Brochowa i wszystkim wrocławianom. Zgodnie ze swoim historycznym założeniem powinien być to nadal zadrzewiony teren zielony służący odpoczynkowi i poprawie jakości powietrza.  Nie zgadzamy się na budowę w tym miejscu  parkingu dla samochodów, kt

Utworzone: 2022-04-11 Statystyki

Autyzm. Nie możemy czekać! Petycja w sprawie dorosłych osób z autyzmem

Do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, do wiadomości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych   Autyzm. Nie możemy czekać!   Czekamy już wiele lat. My i nasze dzieci. Starzejemy się razem z nimi. Boimy się o ich przyszłość. System wsparcia, jaki mamy w Polsce nie gwarantuje, że będzie ona bezpieczna. System  wymaga pilnych zmian. W Porozumieniu Autyzm-Polska dobrze wiemy, jakie zmiany są konieczne, i apelujemy o nie od dawna. A

Utworzone: 2022-03-29 Statystyki

STOP niszczeniu branży beauty w Polsce! STOP likwidacji zawodu kosmetologa! URATUJMY POLSKIE GABINETY KOSMETOLOGICZNE

W związku z proponowanymi zmianami w prawie już wkrótce tysiące gabinetów kosmetologicznych,  kosmetycznych może zniknąć z naszych miast! Musimy temu zapobiec! Zwracamy się do całego środowiska kosmetologicznego, zwracamy się do naszych wspaniałych Klientów o PODPISANIE PETYCJI – wyrażenie głosu sprzeciwu wobec prób praktycznej likwidacji zawodu kosmetologa i doprowadzenia do bankructwa tysięcy gabinetów! Nie dopuśćmy do tego, aby klienci zostali pozbawieni dostępu do zabiegów, aby z rynku znik

Utworzone: 2022-03-23 Statystyki

REFUNDACJA SYSTEMU MONITOROWANIA GLIKEMII FGM- FreeStyle Libre DLA DOROSŁYCH DIABETYKÓW

Ministerstwo Zdrowia Szanowny Pan Minister Maciej Miłkowski     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze i pozytywne procedowanie sprawy refundacji systemu monitorowania stężenia glukozy metodą skanowania FGM – FreeStyle Libre u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę lub terapii cukrzycy za pomocą osobistej pompy insulinowej,  zgodnie z Kartą Świadczenia Opieki Zdrowotnej złożoną przez Prof. dr  hab. Krzysztofa Strojk

Utworzone: 2022-03-17 Statystyki

Ratujmy Muzeum Kraszewskiego i Dom Literatury w Poznaniu

  Pan Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania Pan Grzegorz Ganowicz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, 61 – 841 Poznań   Petycja w sprawie dofinansowania remontu kamienicy przy ul. Wronieckiej 14, będącej siedzibą Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Domu Literatury, oddziałów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.  Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, w imieniu sympatyków Muzeum J. I. Kraszewskiego i Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska L

Utworzone: 2022-02-23 Statystyki

Sprzeciw wobec budowy brakującego fragmentu drogi ekspresowej S7 Myślenice-Kraków na terenach gminy Kraków

Petycja jest głosem sprzeciwu zaniepokojonych mieszkańców południowych obszarów Krakowa i okolic, wobec zaprezentowanych w dniu 27 stycznia 2022 r. przez GDDKiA wstępnych lokalizacji korytarzy pod przyszłą drogę ekspresową S7, uzupełniającą brakujący jej fragment od Myślenic do Krakowa, które przebiegają w obrębie granic miasta Kraków. Krakowianie nie akceptują realizacji wariantów korytarzy dla inwestycji, które poprowadzone są przez obszary silnie zurbanizowane, mające atrakcyjne walory krajob

Utworzone: 2022-02-06 Statystyki

Sprzeciw dla unijnego zakazu sprzedaży smakowych i mentolowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu

Piszemy te słowa jako byli palacze. Dla większości z nas rzucenie papierosów było chyba jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Zrozumieją to tylko ci, którzy przechodzili przez to samo. Przestaliśmy palić, bo dostaliśmy lepszą opcję. Nasza decyzja o rzuceniu papierosów była łatwiejsza. Zamieniliśmy je na pogrzewacze tytoniu. Wiemy, że podgrzewacze też nam szkodzą. Ale wiemy też, że szkodzą nam mniej niż palenie. Wiemy, że nie uwolniły nas od nałogu. Ale wiemy, że przynajmniej uwolniły nas od

Utworzone: 2022-01-25 Statystyki

 ,, Prośba o odbetonowanie Rynku w Krzeszowicach ”

                                                                                  Krzeszowice 17.11.2021r.                                                                                       Szanowny Pan                                                                             Inż.. Wacław Gregorczyk                                                                          Burmistrz Gminy Krzeszowice                            ,, Prośba o odbetonowanie Rynku w Krzeszowicach ” Zwracamy się z w

Utworzone: 2021-11-17 Statystyki