Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja przeciwko likwidacji linii tramwajowej nr 41

Warszawa, 7 czerwca 2022 r. Sz. P. Andrzej Franków Dyrektor Pionu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie ul. Grochowska 316/320 03-839 Warszawa Dotyczy: Protest przeciwko planowanej likwidacji linii tramwajowej nr 41    My niżej podpisani, żądamy anulowania planowanej likwidacji linii tramwajowej nr 41. Prośbę naszą motywujemy faktem, iż likwidacja linii tramwajowej nr 41 drastycznie pogorszy dostępność komunikacyjną jej dotychczasowym pasażerom, wydłużając podróż o 30 min. Wskutek

Utworzone: 2022-07-12 Statystyki

W sprawie poszerzenia kompetencji zawodu diagnosty laboratoryjnego o poradę diagnostyczną.

            Czy jesteś za poszerzeniem kompetencji diagnostów laboratoryjnych o udzielanie pacjentom porady diagnostycznej, która znacząco wpłynęłaby na usprawnienie działania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czy uważasz, że diagności laboratoryjni będący absolwentami kierunkowych studiów medycznych i posiadający przygotowanie teoretyczne i doświadczenie kliniczne powinni wykorzystać swoje kompetencje poprzez kierowaną do pacjentów pomoc w ocenie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, a szcz

Utworzone: 2022-06-29 Statystyki

Przejście dla pieszych - ul. Wołkowyska, Gdańsk

Zwracamy się z prośbą o utworzenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ulicy Nowej Wołkowyskiej w Gdańsku (działka nr 38/4 obręb 050) na wysokości istniejącej wysepki rozdzielającej jezdnie. Utworzenie przejścia w tym miejscu pozwoli znacząco skrócić drogę do pobliskiego przystanku autobusowego. Dodatkowo jak pokazuje doświadczenie, miejsce to jest już od dawna wykorzystywane przez pieszych do przechodzenia na drugą stronę jezdni, a utworzenie przejścia z pewnością wpłynie na ich bezpieczeństwo

Utworzone: 2022-06-29 Statystyki

Zatrzymać wojnę! Apel o pokój na Ukrainie

Oświadczenie na temat pokoju na Ukrainie   Do Rządu RP i innych państw zaangażowanych w wojnę.  Zebrane tu osoby i organizacje nawołują do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie i do kompromisu między Rosją a Ukrainą, który doprowadzi do trwałego pokoju. Wojna jest największą tragedią ludzką i kulturową. Codziennie po obu stronach giną ludzie: zabierają ze sobą bezpowrotnie swoje marzenia i potencjał osobowy, jaki reprezentują. Jest to wielka ludzka tragedia. Wojna wiąże się z wynaturzen

Utworzone: 2022-06-26 Statystyki

Petycja do Rządu RP w sprawie natychmiastowej relokacji dużej liczby ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce

Od 24 lutego 2022 roku mieszkańcy Polski wspierają naród i państwo ukraińskie w walce z rosyjskim najeźdźcą i z ogromną ofiarnością pomagają Ukraińcom, którzy trafili do naszego kraju. Przed agresją Kremla mieszkały w Polsce co najmniej 2 mln obywateli Ukrainy. Od 24 lutego Rzeczpospolita przyjęła dalsze 3 miliony ukraińskich uchodźców. Ich liczba rośnie a rząd RP zapowiedział, że każdy obywatel Ukrainy opuszczający swój kraj uzyska w Polsce schronienie. Ukraina już przed pierwszą rosyjską agres

Utworzone: 2022-06-23 Statystyki

Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu wypuszczania sztucznych ogni w m. Katowice

     Zaniepokojeni konsekwencjami używania fajerwerków i petard w Sylwestra zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej petycji w sprawie wprowadzenia zakazu wypuszczania sztucznych ogni. Jest to wyjątkowo ważna sprawa, ponieważ cierpią na tym zwierzeta oraz przyroda. Powodem, dla którego piszemy petycję są nasze zwierzaki, które boją się podczas wystrzeliwania fajerwerków. Do tego, nasze obawy potwierdzają leśnicy i weterynarze. Specyfikacja Katowic jest taka, że znajduje się tu dużo terenów zi

Utworzone: 2022-06-21 Statystyki

Sprzeciw wobec wycinki roślin i asfaltowania leśnych ścieżek wzdłuż Warty do Owińsk.

Organizacja Rowerowy Poznań pod przewodnictwem Karola Raniszewskiego jest zwolennikiem wylania asfaltu na naturalnych leśnych ścieżkach od Poznania do Owińsk. Dokładne wypowiedzi pana Raniszewskiego są w materiale WTK https://www.youtube.com/watch?v=OSBQzYzIg30 "Kładka, która rośnie"    Sprzeciwiam się szkodzeniu roślinności która zdobi brzeg Warty daje cień i schronienie ludziom i zwierzętom. Nie zgadzam się na zalanie tego terenu asfaltem.   Pan Raniszewski (Rowerowy Poznań) powinien brać przy

Utworzone: 2022-06-20 Statystyki

SPRZECIW MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA W SPRAWIE REALIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 86 W WARIANCIE W51 ORAZ W53

PETYCJA "SPRZECIW MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA W SPRAWIE REALIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 86 W WARIANCIE W51 ORAZ W53" Działając w interesie publicznym, na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1, a także art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 z późn. zm.), wyrażamy sprzeciw dla realizacji na terenie gminy Czernica projektu Kolei Dużych Prędkości na trasie linii kolejowej nr 86 (Sieradz - Wrocław Główny) w wariancie W51 i W53. Jedno

Utworzone: 2022-06-14 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE PRZYŚPIESZENIA DZIAŁAŃ NA RZECZ CAŁKOWITEJ REFUNDACJI LEKU ZOLGENSMA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                               Wałdowo, 10 czerwca 2022 r.                Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                Andrzej Duda                                ul. Wiejska 10                            00-902 Warszawa        W oparciu o Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r ( Dziennik Ustaw 2014 poz.1195) wnosimy o przyśpieszenie działań w sprawie całkowitej refundacji leku Zolgensma ( terapia genowa ), który ma udowodnione naukowo pozytywne działanie w kwestii leczenia SMA - rd

Utworzone: 2022-06-10 Statystyki

APEL DO PREZYDENTA o zmiany w ustawie nasiennej

Apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa inicjatywy ustawodawczej w postaci nowelizacji ustawy o nasiennictwie poprzez przywrócenie zapisu ustawy nasiennej z 2003 r. w art. 57 ust. 3 w brzmieniu: Materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r., z poźn. zm.). zniesionego w 2012 roku głosami posłów PO i PSL i zatwierdzonego przez prezydenta Bronisława Komorows

Utworzone: 2022-06-09 Statystyki

ŻĄDAMY WPROWADZENIA SZEROKIEJ PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA KAŻDEGO OBYWATELA

Każdego miesiąca, każdy z Nas odprowadza coraz to wyższe składki zdrowotne, a podstawowa opieka zdrowia nie poprawia się, jest wręcz przeciwnie.  Przez ostatnie 2 lata pacjenci byli "leczeni" poprzez teleporady, a wizyta w gabinecie lekarskim dla ludzi jest często sytuacją stresującą przez często lekceważący stosunek lekarzy i personelu medycznego. Aktualnie część lekarzy POZ wychodzi z założenia, że młoda osoba nie ma prawa chorować, a badania diagnostyczne zlecane są w okrojonym pakiecie gdzie

Utworzone: 2022-05-31 Statystyki

Petycja do Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury dotycząca ułatwionej konwersji polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie na zasadach wzajemności

Petycja dotyczy zwrócenia uwagi Ministerstwa, lub innej powołanej do tego agencji rządowej i prośby o zajęcie się tematem ułatwionej konwersji polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie, co znacznie ułatwiłoby funkcjonowanie Polaków mieszkających w Nowej Zelandii i zrównałoby nasze prawa i przywileje w tym względzie z prawami i przywilejami obywateli innych państw Unii Europejskiej. My niżej podpisani zwracamy się do Ministerstwa Infrastruktury RP z prośbą o zajęcie się sprawą ułatwionej konwersji

Utworzone: 2022-05-28 Statystyki

Zakup AED ze środków publicznych w Gminie Dębno - zachodniopomorskie

Jak wpłynąć na to, by defibrylator znalazł się w przestrzeni publicznej? Najprostszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do włodarzy miasta lub zarządcy terenu z prośbą o uwzględnienie takiej inwestycji w budżecie. Zgłaszaliśmy sprawę wielokrotnie do włodarzy miasta, lecz za każdym razem na głosowaniu radni byli przeciw .  Zacznijmy od początku . Co to jest AED i kiedy się go używa?  W języku polskim skrót ten definiowany jest jako Automatyczny Elektroniczny Defibrylator. Jest to urządzenie w pełni

Utworzone: 2022-05-27 Statystyki

Petycja w sprawie budowy przystanku Gdańsk Osowa Północ

Do: Sz.P. Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury Sz. P. Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe My, niżej podpisani, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w ramach modernizacji linii 201 budowy przystanku Gdańsk Osowa Północ (nazywanego też Gdańsk Kielnieńska). Koszt jego budowy przy skali całej inwestycji jest znikomy. Dla porównania budowa dwóch przystanków: Gdynia Karwiny oraz Gdynia Stadion (bez splotu torowego) kosztowała 23 mln zł. Oznacza to, że wartość prac przy jednym prz

Utworzone: 2022-05-26 Statystyki

Przywrócenie na stanowiska pracy w COZL lekarzy: kier. Oddz. Ch. Plastycznej dr n. med. Sergeya Antonova oraz dr n. med. Katarzyny Żuchowskiej i wznowienie wykonywania rekonstrukcji metodą DIEP

Szanowni Państwo.       Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli miało ogromny zaszczyt, móc zatrudniać dwoje wspaniałych chirurgów plastycznych. Byli nimi dr n. med. Sergey Antonov oraz dr n. med. Katarzyna Żuchowska. Kilka dni temu, dyrektor COZL podjęła decyzję o ich zwolnieniu. Petycja powstała, by zostali oni przywróceni na swoje stanowiska pracy. Dr n. med. Sergey Antonov oraz dr n. med. Katarzyna Żuchowska, odnoszą wiele sukcesów medycznych w swojej specjalizacji. Zarówno d

Utworzone: 2022-05-21 Statystyki

Przeciwko likwidacji bazarku przy ul. Gotarda 16 w Warszawie

                                                                                                                                        Warszawa, maj 2022r.   Pani Ewa Malinowska-Grupińska                                                                                                                       Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy                                                                    Pan Miłosz Górecki                                                                        

Utworzone: 2022-05-15 Statystyki

NIE dla nazwy ulicy Przy Torach na osiedlu Aurora

Zwracamy się do Radnych Dzielnicy Włochy w Warszawie o zmianę niedawno uchwalonej nazwy ulicy Przy Torach , przy której usytuowane są budynki D oraz C na osiedlu Aurora. Budynki D oraz C nie znajdują się bezpośrednio przy torach ,a jedynie w ich pobliżu, więc to dla nas mieszkańców zupełnie irracjonalna i szkodliwa nazwa. Wnosimy o zmianę nazwy ulicy na jedną z propozycji mieszkańców, wybraną podczas głosowania ankietowego. Zagłosowało łącznie 114 osób, a wyniki przedstawiły się następująco:Ul.

Utworzone: 2022-05-13 Statystyki

Petycja w sprawie zniesienia opłaty za jeżdżenie na skateparku przy ulicy Potockiej

Urząd Dzielnicy Żoliborz Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – Paweł Michalec Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa Wyrażamy głębokie niezadowolenie z decyzji Ośrodka Sportu i Rekreacji Żoliborz o wprowadzeniu opłat za korzystanie ze skateparku. Od tego roku za jednodniowy wstęp należy wpłacić 5 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że każdorazowe wyjście (np. do sklepu, toalety, na posiłek) wiąże się z ponowną opłatą. Uważamy, że wpłynie to negatywnie na dostępność i zainteresowanie samym obiektem. Ponadto s

Utworzone: 2022-05-09 Statystyki

Petycja w sprawie zwiekszenia zatrudnienia w sklepach Stokrotka Sp. z o.o.

Lublin 11.04.2022 r.     Arunas Zimnickas Prezes Zarządu Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie Szanowny Panie Prezesie   NSZZ „Solidarność” od pewnego czasu obserwuje spadek liczby pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w marketach i supermarketach naszej firmy. Spółka rozwija się, powstają nowe sklepy lecz w placówkach handlowych Spółki na zmianach roboczych obsługujących naszych klientów jest coraz mniej pracowników.  Od marca br. sklepy w województwach podkarpackim i lubelskim

Utworzone: 2022-04-11 Statystyki

Wydalenie gracza xToM223 z Polish Pro League

WITAM     Wracam się do państwa z prośbą o wyrzucenie z ligi gracza o nicku "xtom223".Powód jest oczywiście prosty, jest to jednostka obciążająca naszą ligę swoją osobą, ma bardzo wysoki ping utrudniający gre z nim oraz przeciwko niemu. Dla Państwa to jedno kliknięcie dla nas wspaniała inicjatywa która mogłaby usunąć toksyczne osoby z naszego otoczenia.     

Utworzone: 2022-03-30 Statystyki