Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ustawienie aktywnego radaru na wysokości os. Dolina Cisów w Wasilkowie

My, niżej podpisani sygnatariusze tej petycji, zwracamy się z prośbą do p. Burmistrza Wasilkowa – Adriana Łuckiewicza, o zmianę lokalizacji aktywnego radaru, który obecnie ustawiono przed wjazdem do „starej” części Wasilkowa obok Wodociągów Białostockich, lub o ustawienie nowego takiego urządzenia przed wjazdem na os. Dolina Cisów. Za taką decyzją przemawiają względy bezpieczeństwa nowych mieszkańców miasta. Kierowcy poruszający się ul. Białostocką w okolicach Osiedla nie respektują ustawionych

Utworzone: 2020-06-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 230 229
30 dni 26 26

Sprzeciw wobec planowanym przez WZDW w Poznaniu zmianom organizacji ruchu na ul. Poznańskiej w Gnieźnie

Mieszkańcy miasta Gniezna wyrażają swój sprzeciw wobec planowanym przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zmianom organizacji ruchu na ul. Poznańskiej w Gnieźnie. WZDW zamierza zmienić kierunek jazdy na drodze serwisowej w ten sposób, że kierowcy będą na nią wjeżdżać od ul. Swarzędzkiej. Powyższe spowoduje utrudnienia w dojeździe do domostw mieszkańcom ul. Poznańskiej, Kościańskiej, Kaliskiej i Głębokiej oraz znacząco utrudni wyjazd z tej drogi serwisowej na ul. Bluszczową. WZDW n

Utworzone: 2020-09-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 111 111
30 dni 24 24

Petycja w sprawie zorganizowania Trybuny Obywatelskiej

            Sz.P.                       Piotr Krzystek                                            Prezydent Miasta Szczecin                                    Rada Miasta SzczecinPETYCJAW sprawie zorganizowania Trybuny ObywatelskiejSzanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! W interesie publicznym, zwracam się do Państwa z prośbą o zorganizowanie w dniach sesji Rady Miasta, Trybuny Obywatelskiej, czyli instytucji, której celem będzie umożliwienie mieszkańcom Szczecina publicznych wystąpi

Utworzone: 2020-09-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 24 24
30 dni 23 23

#TakdlaLekuZolgensmaTerapiinaSMAwPolsce

Zolgensma to lek, który w maju 2019 roku został dopuszczony przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do stosowania u dzieci poniżej drugiego roku życia chorujących na rdzeniowy zanik mięśnia rdzeniowy (SMA). Lek produkowany jest przez szwajcarski koncern medyczny Novartis. Koszt jednorazowej terapii Zolgesma wynosi ok. 2,1 mln dolarów, czyli prawie 9 mln złotych. Tak wysoka cena leku była początkowo powodem niechęci FDA do dopuszczenia leku do obrotu, ale producent argumentował, że je

Utworzone: 2020-07-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 327 314
30 dni 23 22

Petycja do miasta Gdańsk z żądaniem zaprzestania patronatu nad marszem równości oraz finansowaniu aktywności środowisk LGBT

Gdańsk nie był, nie jest i nigdy nie będzię żadnym tęczowym miastem. Nie życzymy sobie marszów homoseksualistów obrażająch ważne dla mieszkańców wartości. Liczymy, że bulwersujące wydarzenia z soboty 25.05.2019 nigdy się nie powtórzą, a ich zdegenerowani twórcy nie będą więcej maszerować ulicami Gdańska.

Utworzone: 2019-05-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 388 376
30 dni 23 23

W związku z drastycznymi podwyżkami opłat w strefie i na parkingach miejskich, żądamy likwidacji PRZYWILEJÓW dla urzędników  i radnych

My mieszkający i/lub pracujący w Szczecinie, w związku z drastycznymi podwyżkami opłat w strefie i na parkingach miejskich, żądamy likwidacji PRZYWILEJÓW dla urzędników  i radnych, to jest: 1. Miejsc zarezerwowanych dla urzędników i prezydentów miasta 2. Nieodpłatnego korzystania z parkingów przy urzędach 3. Nieodpłatnego korzystania ze strefy płatnego parkowania 4. Sprzedaży samochodów służbowych prezesów spółek miejskich, dyrektorów i innych urzędników 5. Minimalizacji taboru samochodowego UM

Utworzone: 2020-09-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 22 22
30 dni 22 22

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Jaworznie do likwidacji - protestujemy

My – Rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie , wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec propozycji likwidacji placówki, do której uczęszczają nasze dzieci. Prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie, ponieważ obecna sytuacja jest dla nas oburzająca i niepokojąca. Według reformy edukacji, to rodzice powinni mieć znaczący wpływ na działalność placówki szkolnej, tymczasem SP9 ma zostać zlikwidowana, na co dobitnie podkreślamy nie ma naszej zgody. Nie zgadzamy się z taką polityką edu

Utworzone: 2020-09-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 410 402
30 dni 22 22

PETYCJA - STOP WYCINCE LASU (10 ha), POŁOŻONEGO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA (osiedle Złotniki)

PROSIMY O WSPARCIE PONIŻSZEJ PETYCJI, KTÓRĄ KIERUJEMY DO WŁADZ MIASTA WROCŁAWIA   Do:Prezydenta Miasta WrocławiaRadnych Miasta Wrocławia My, mieszkańcy Wrocławia, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję, w której domagamy się ochrony obszaru leśnego, o powierzchni ok. 10 ha, położonego we wschodniej części obrębu Złotniki, poprzez: zmianę planowanego przebiegu

Utworzone: 2020-06-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1000 978
30 dni 22 22

NIE CHCEMY KOPALNI TORFU NA ŁĄKACH NAD RZEKĄ NAREW

PETYCJA DO WÓJTÓW I RAD GMIN NAREW I CZYŻE   NIE CHCEMY KOPALNI TORFU NA ŁĄKACH NAD RZEKĄ NAREW, W OKOLICY WSI GORODCZYNO, GRADOCZNO, LACHY I KLEJNIKI     PONIEWAŻ: KOPALNIA ZWIĘKSZY SUSZĘ NA TYM TERENIE, UTRUDNI ŻYCIE LUDZI W OKOLICZNYCH WSIACH, ZAGROZI DZIAŁAJĄCYM TU GOSPODARSTWOM ROLNYM, ZNIECHĘCI RODZINY I TURYSTÓW DO PRZYJAZDU, ZNISZCZY WYJĄTKOWY KRAJOBRAZ, ZNISZCZY DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE,     DLATEGO ŻĄDAMY OD WŁADZ OBU GMIN: BY ZAPRZESTAŁY DZIAŁAŃ W CELU POWSTANIA KOP

Utworzone: 2019-12-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6067 5875
30 dni 22 21

Likwidacja progów spowalniających na ulicy Panewnickiej na odcinku od ulicy Medyków do Owsianej

Wnioskujemy o usunięcie progów spowalniających na ulicy Panewnickiej na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Medyków a rondem przy ulicy Owsianej. Na tym odcinku ulicy nie występuje wzmożony ruch pieszych. Progi są uciążliwe dla mieszkańców - przyspieszające po pokonaniu progu pojazdy powodują wzmożony hałas i emisję CO2, natomiast hamowanie przed progiem jest źródłem dodatkowej emisji pyłów z klocków hamulcowych i opon. Są one także uciążliwe dla kierowców. Powodują przyspieszone zużycie zawies

Utworzone: 2020-07-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 505 504
30 dni 21 21Facebook