Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE DLA SPALARNI ŚMIECI CIEŚLE-WYSZOGRÓD!

Szanowny Panie Wójcie, jako mieszkanki i mieszkańcy Gminy Oleśnica, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planowanej budowy spalarni śmieci na terenie położonym w pobliżu wsi Cieśle oraz Wyszogród. Nasz sprzeciw argumentujemy wnioskami, które nasunęły się nam po zapoznaniu ze stosowną dokumentacją. Wynika z niej, iż spalarnia śmieci mogłaby mieć wysokość do 46 metrów (to ponad ⅕ wysokości Pałacu Kultury i Nauki), a odpady miałyby być składowane nawet przez okres trzech lat. Ponadto, obiekt ten znajd

Utworzone: 2021-03-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 745 736
30 dni 17 16

Wezwanie do niezwłocznego dopuszczenia Iwermektyny w profilaktyce i leczeniu Covid-19

Sz. Pan Mateusz MorawieckiPrezes Rady MinistrówKancelaria Prezesa Rady MinistrówAl. Ujazdowskie 1/300-583 Warszawa Warszawa, dn. 23-02-2021 Szanowny Panie Premierze,Jako obywatele RP narażeni zarówno zdrowotnie, jak i ekonomicznie na efekty epidemii Covid-19 żądamy niezwłocznego wprowadzenia na rynek polski i zezwolenia na użycie w profilaktyce i leczeniu koronawirusa leku o nazwie Iwermektyna (Ivermectin). To jeden z najbezpieczniejszych, najlepiej przebadanych leków na liście najbardziej niezb

Utworzone: 2021-02-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 81 81
30 dni 17 17

Osobiste poszukiwania genealogiczne i digitalizacja ksiąg w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu

       Jego Ekscelencja Metropolita Przemyski        Arcybiskup Adam Szal    "My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie samodzielnych poszukiwań w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu oraz o zgodę na spis i digitalizację ksiąg metrykalnych i innych dokumentów.  Obecnie dostęp do zasobów Archiwum Archidiecezjalnego posiadają tylko 2 firmy profesjonalnie zajmujące się genealogią. Opcja płatnych kwerend jest dobrym pomysłem, ale nie powinna być jedyną możliwoś

Utworzone: 2021-02-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 377 303
30 dni 17 16

Zrozpaczeni rodzice chcą powrotu dzieci do szkół!

 23.03.2021 r.    WNIOSEK   Do Dyrektora Szkoły Podstawowej w ŁysomicachPana Jana Kalinowskiego   dotyczy: wniosek o umożliwienie powrotu uczniów na  zajęcia lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Łysomicach.   Szanowny Panie Dyrektorze,     Zwracam się z wnioskiem o jak najszybszy powrót mojego dziecka, ucznia Szkoły Podstawowej w Łysomicach ul. Warszawska 1  na zajęcia lekcyjne do budynku szkolnego.  W związku z trwającą prawie pół roku absencją na zajęciach lekcyjnych w murach szkolnych nasz

Utworzone: 2021-03-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16 16
30 dni 16 16

Skatepark w Żyrardowie

Szanowny Panie Prezydencie, w ostatnich latach można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym jazdy na hulajnodze i rowerach BMX. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze młodzieży, przy czym do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – skateparki. W dzisiejszych czasach skatepark to miejsce aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – miejsce gdzie można pojeździć, spędzić wolny czas i spotkać się z ludźmi podzielającymi podobną pasję. Niestet

Utworzone: 2021-03-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 308 306
30 dni 16 16

Petycja rodziców o powrót dzieci do nauki stacjonarnej

W imieniu zaniepokojonych rodziców zwracam się do rządu polskiego z apelem o jak najszybsze otwarcie szkół i o powrót do nauki stacjonarnej, lub chociaż w systemie hybrydowym. Od roku, z niewielką przerwą, nasze dzieci są zamknięte w domach. W domach, w których często siedzą same, bo rodzice pracują, albo w domach, w których nie mają dostępu do Internetu ("znikające dzieci", których liczbę ciężko oszacować), albo co najgorsze w domach przemocowych. Nie jestem specjalistką w temacie, ani psycholo

Utworzone: 2021-03-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 41 41
30 dni 16 16

STOP!!!! TRWA WYCINKA "PŁUC WROCŁAWIA" STOP!!!!

                                                                                              DO: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ul. Grunwaldzka 90 50-357 Wrocław                               SPRZECIW SPOŁECZNY PRZECIW WYCINCE LASU   PETYCJA   Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U.2014.1195), działając w interesie publicznym, jako mieszkańcy miejscowości Trzęsowice, Stanięcice, Złotówek oraz okolic, zdecydow

Utworzone: 2021-03-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 42 41
30 dni 16 15

Maluch+2021 - protest przeciwko zmniejszeniu dotacji dla prywatnych żłobków na 2021 rok

Do Sz. P. Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Szanowna Pani Minister, W dniu 15 stycznia 2021 roku ogłoszone zostały wyniki w ramach konkursu Maluch+ 2021. Z wielkim rozczarowaniem przyjęliśmy informację o zmniejszeniu kwot przeznaczonych na wsparcie rodziców dzieci w placówkach już funkcjonujących i oczekujemy zwiększenia dotacji przynajmniej do kwoty z poprzedniego roku. W konkursie do rozdysponowania była kwota 450 mln zł. Z tej kwoty 341 mln zł zostało przeznaczone na utwo

Utworzone: 2021-01-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2441 2433
30 dni 16 16

Do Pani Wójt Teresa Dera przeciwko sprzedaży gminnych działek leśnych nr 390/9; 390/11; 695/3; 700; 703; 716; 750/2; 753; 770 w Dobrej

          Po informacji Pani Wójt WKI.GN.1431.9.2019.WC z dnia 20.12.2019r.my  mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych przy ulicach Jodłowej, Poziomkowej, Oliwkowej, Bukowej, Sekwojowej w Dobrej jesteśmy przeciwni  przeznaczeniu  gminnych działek leśnych nr 390/9; 390/11; 695/3; 700; 703; 716; 750/2; 753; 770  w Dobrej na sprzedaż. Uważamy, że sprzedaż lasu gminnego  i idąca za tym zmiana  przeznaczenia  działek (zapewne pod budownictwo),  stanowi głęboką zmianę w zagospodarowaniu terenu obecne

Utworzone: 2020-01-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 151 149
30 dni 16 15

Nie dla fabryki w Puszczy Białowieskiej!

  Nie dla budowy fabryki w Puszczy Białowieskiej!       Kolejna niebezpieczna inwestycja w Puszczy Białowieskiej - po planach budowy zakładu pirolizy opon nadszedł czas fabryi pelletu. Inwestycja w gminie Narewka będzie miała negatywny wpływ na  ostoję dzikich zwierząt, w tym żubrów, rysia i orlika krzykliwego. Pozbawi również środków do życia lokalnych mieszkańców - rolników, którzy dokarmiają żubry, właścicieli agroturystyk i przewodników turystycznych, którzy pokazują turystom piękno puszcza

Utworzone: 2019-09-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 25390 23772
30 dni 16 16