Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

unmod janqez

Chcemy by z moderatorow wyleciał tak zwany czlowiek od shotow janqezzz. Thanks from up  

Utworzone: 2021-08-14 Statystyki

Mówimy NIE segregacji sanitarnej uczniów w szkołach Powiatu Łomżyńskiego

Łomża, 12.08.2021   Niżej podpisani zatroskani o sytuację mieszkańcy powiatu Łomżyńskiego                           do:             Rada Miasta Łomża             Rada Miasta i Gminy Jedwabne             Rada Miasta i Gminy Nowogród             Rada Gminy Łomża             Rada Gminy Miastkowo             Rada Gminy Piątnica             Rada Gminy Przytuły             Rada Gminy Śniadowo   PETYCJA   W sprawie podjęcia w ramach swoich kompetencji przez wymienione Rady Miast i Gmin powiatu ł

Utworzone: 2021-08-12 Statystyki

O zwiększenie środków na finansowanie bezpłatnych kastracji/sterylizacji kotów i psów bezdomnych, wolno żyjących.

  Pan Augustyn OrmantyBurmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej     PETYCJA Zwracamy się do Pana Burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska z prośbą, o zwiększenie środków na finansowanie bezpłatnych kastracji/sterylizacji kotów bezdomnych, wolno żyjących. Wnosimy również o zwiększenie nacisku na edukację właścicieli zwierząt domowych w zakresie opieki nad nimi – podstawa: art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.    Uzasadnienie Zgodnie z ar

Utworzone: 2021-08-11 Statystyki

Remont drogi wojewódzkiej 383 Jedlina-Zdrój-Jugowice-Walim

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław   My mieszkańcy gminy Walim, Jedlina-Zdrój, turyści oraz użytkownicy drogi wojewódzkiej 383 Jedlina-Zdrój- Jugowice- Walim, domagamy sie pilnej modernizacji tej drogi. Stan techniczny tej arterii jest tragiczny,zwłaszcza na odcinku Jugowice-Walim. Wstydem jest aby w okolicy, gdzie wszystkie przyległe drogi powiatowe na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz droga powiatowa 2876D -Jugowice-Zagórze Śląskie- Lubachów- Bystrzyc

Utworzone: 2021-07-22 Statystyki

Przywrócenie Dada Everyday

Petycja w sprawie przywrócenia pierwotnej wersji chusteczek nawilżanych Dada Everyday. Nowa wersja różni się bardzo - jakość o wiele gorsza, cena ta sama. Są o wiele mniejsze, cieńsze, mniej nasączone, jest nawet problem z wyjęciem tylko jednej. Zwracamy się z prośbą o przywrócenie chusteczek w opakowaniu ciemnozielonym!   

Utworzone: 2021-06-15 Statystyki

"NIE" dla obwodnicy i tirów przy Zalewie na Piaskach pod Krakowem (Zalewie „Kryspinów”)

      Petycja do: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marszałka Województwa Małopolskiego   PETYCJA "NIE" dla obwodnicy i tirów przy Zalewie na Piaskach pod Krakowem (Zalewie „Kryspinów”) w sprawie odstąpienia od wariantowania obwodnicy Liszek w sąsiedztwie Zalewu na Piaskach w Cholerzynie oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach zadania „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW 780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o

Utworzone: 2021-04-16 Statystyki

Petycja o ocalenie lasu na Miedzyniu

Bydgoszcz, 24 lutego 2021 r.   Sz.P.Rafał BruskiPrezydent Miasta Bydgoszczy PETYCJA O OCALENIE LASU NA MIEDZYNIU   Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195) działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych działań, dostępnych Prezydentowi Miasta Bydgoszczy, zmierzających do ocalenia lasu przy ul. Wiśniowej na Miedzyniu. Postulujemy: ods

Utworzone: 2021-03-09 Statystyki

Delegalizacja Fundacji ,,Viva!"

Szanowny Panie Prezesie Rady Ministrów   Zwracamy się z uprzejmą prośbą o delegalizacje  fundacji MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA    UL. KAWĘCZYŃSKA 16 /39 03-772 Warszawa   Numer KRS 0000135274    Uzasadnienie:   W/w fundacja naszym zdaniem jest skrajnie zideologizowaną organizacją. Jej działalność można opisać jako wyczerpującą definicję ekoterroryzmu. Organizacje terrorystyczne tego nurtu działają pod hasłami ochrony środowiska. Cechą charakterystyczną jest wymuszanie pewnych dec

Utworzone: 2020-08-15 Statystyki

Petycja w sprawie statystów

 26.02.2020r. Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polski ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa   Szanowna Pani Marszałek, Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zwracamy się do Pani Marszałek z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej oraz zmianę przepisów w celu zapewnienia osobom wykonującym pracę statystów stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. UZASADNIENIE: W imieniu t

Utworzone: 2020-02-27 Statystyki

PETYCJA LEKARZY DENTYSTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W RAMACH KONTRAKTÓW Z NFZ DO PREZESA NIL

PETYCJA LEKARZY DENTYSTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W RAMACH KONTRAKTÓW Z NFZ DO PREZESA NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ   My, niżej podpisani: lekarze dentyści, personel średni gabinetów dentystycznych oraz pacjenci, wzywamy Prezesa NIL do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zmianę warunków i zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych. Poniższe postulaty mają na celu przede wszystkim poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie pacjentom rzetelnej i sprawi

Utworzone: 2020-01-12 Statystyki