Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

PETYCJA   Szanowny Panie Ministrze,   na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym w imieniu osób wykonujących zawód architekta (obecnie w Polsce mamy 13 671 architektów posiadających uprawnienia i wpisanych na listę członków Izby Architektów), przedkładamy petycję. Przedmiotem petycji jest żądanie:   wykreślenia Art. 1 ust. 7) pkt a) z projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady M

Utworzone: 2022-10-27 Statystyki

Petycja o tańsze bilety w pociągu Warszawa-Szczecin "Chrobry"

Szanowny Pan Marek ChraniukPrezes Zarządu PKP Intercity S.A.Szanowny Pan Andrzej AdamczykMinister InfrastrukturySzanowni Państwo, Jako mieszkańcy Szczecina i okolic, od ponad 4 lat jesteśmy praktycznie odcięci od racjonalnego połączenia kolejowego z stolicą Polski. Zgodnie z rozkładem jazdy PKP, czas podróży pociągiem pomiędzy Warszawą a Szczecinem wynosi nawet do 8 godzin. Od 4 lat pasażerowie czekają na zakończenie remontu sieci kolejowej, po którym czas podróży miał ulec skróceniu poniżej 5 g

Utworzone: 2023-01-13 Statystyki

Apelujemy do Dyrektora Olsztyńskiego Oddziału GDDKiA o uwzględnienie w planach budowy nowej nitki S16 Olsztyn-Biskupiec dodatkowego zjazdu do Biskupca na wysokości miejscowości Nowe Marcinkowo/Rzeck

  Budowa drogi jest epokowym wydarzeniem dla naszego regionu, a wybudowanie zjazdu w tym momencie jest jedyną szansą na tego typu inwestycję, która niesie ze sobą wiele korzyści:- odciąży w znacznym stopniu skrzyżowanie S16 z DK57,- stworzy dodatkowy zjazd do ominięcia newralgicznego odcinka Kromerowo - Biskupiec,- da szansę lokalnej, wiejskiej społeczności na szybszy dojazd do Olsztyna, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze i wpłynie pozytywnie na ekologię,- pozwoli na krótszy dojazd do jeziora Dad

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Budowa centrum rekreacyjno-sportowego przy ul. Przasnyskiej 6B

PETYCJA do: Rafała Trzaskowskiego - Prezydenta m.st. WarszawySzanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się z prośbą, by Urząd Miasta st. Warszawy wykupił działkę przy ul. Przasnyskiej 6B, którą jej obecny właściciel planuje sprzedać, i aby w tym miejscu, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), wybudować nowoczesne, dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe z basenem, saunami, siłownią i placem zabaw/parkiem linowym dla starszych dzieci. Byłoby to nie tylko dos

Utworzone: 2022-12-11 Statystyki

W sprawie psów z gminy Stare Miasto (znajdujących się w przytulisku w Brzeźnie)

                                                               Wójt Gminy Stare Miasto Dariusz Puchała                                                                    ul. Główna 16B,  62-571 Stare Miasto                    My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko zamiarowi przekazania przez gminę Stare Miasto psów z przytuliska w Brzeźnie do schroniska w Wojtyszkach.                                  W listopadzie 2021 roku w schronisku w Wojtyszkach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ost

Utworzone: 2023-02-02 Statystyki

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, zagraża ujęciom wody, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, kieruje ruch do Opola, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe. Jesteśmy przeciw wariantom 1,2,3,4,5,6,7 i 9 – Popieramy wariant 8 z ewentualnymi modyfikacjami. UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź.   Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad odd

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

Petycja o zmienienie warszawskiego autobusu linii 146 na przegubowy

My niżej podpisani składamy petycję z prośbą o rozpoczęcie kursowania przegubowego autobusu linii 146. Jest to jedyna linia, która obejmuje niemal cały Wał Miedzeszyński. W okolicy trasy mieszka wiele osób, dla których autobus ten stanowi wyłączny dojazd. W godzinach szczytu (tj. poranne i popołudniowe) jest on bardzo przepełniony, co skutkuje brakiem możliwości zmieszczenia się w autobusie. Aktualny autobus jest zbyt mały, nieproporcjonalnie do osób nim podróżujących. Problem ten zostałby zmini

Utworzone: 2023-01-07 Statystyki

Sprzeciw „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 313 w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica”.

Gwieździn, dnia 09.01.2023 Składam swój sprzeciw przeciwko realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 313 w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica”. Znak: OS.6220.8.2021.2022 oraz Przeciwko wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie zawiadomienia Wójta Gminy Rzeczenica z dnia 12.12.2022 r. Po zapoznaniu się z raportem firmy, który został sporządzony w 2022 roku, zamierzającej zrealizować za wsz

Utworzone: 2023-01-17 Statystyki

Apel o zmianę przebiegu wariantu W9 na odcinku od miejscowości Kurcew do miejscowości Klęka.

                                                                                                                                                                                                Wilkowyja , dnia 29 grudnia 2022 r. Mieszkańcy wsi: Wilkowyja, Annapol, Radlin, Bachorzew    Gmina Jarocin Woj. wielkopolskie                                                                  Szanowny Pan Michał Kmiecik                                             Ekspert ds. Relacji z Otoczeniem Inwestycji K

Utworzone: 2022-12-30 Statystyki

Bezwzględny zakaz sprzedaży i wypuszczania sztucznych ogni w Gdyni.

Drodzy Gdynianie, Zaniepokojeni konsekwencjami używania fajerwerków, petard, a niekiedy nawet rakiet, w Sylwestra zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej petycji w sprawie wprowadzenia bezwzględnego zakazu sprzedaży tego typu materiałów oraz zakazu wypuszczania sztucznych ogni na terenie naszego miasta. Ewentualnie warte jest rozważenie ścisłe określenie stref, w których korzystanie z tego typu materiałów byłoby dopuszczalne, ale wyłącznie przez osoby dorosłe i odpowiednio przeszkolone. Jest to

Utworzone: 2023-01-19 Statystyki

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gniezno nr 23/2022 z dnia 19.12.2022r

W związku z przysługującym nam prawu, jako mieszkańcom wsi Osiniec składamy odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gniezno nr 23/2022 z dnia 19.12.2022r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i rządzeniami zasilającymi o nr BT32114 na części działki nr ewid.4 w miejscowości Osiniec,gmina Gniezno.

Utworzone: 2023-01-04 Statystyki

Stop likwidacji połączeń kolejowych

Szanowni Państwo,  Mieszkańcy Janikowa i okolic, zwracam się do Was z prośbą o pomoc i wsparcie w sprawie ważnej dla nas wszystkich. W związku z likwidacją wielu połączeń kolejowych nasze miasto zostało "odcięte od świata". Wieczorami w dni powszednie, a także w soboty, niedziele i święta nie mamy żadnej możliwości wyjazdu z Janikowa. Jest to wielki problem dla nas, a szczególnie dla osób dojeżdżających do pracy i uczących się. Jest to dla nas wykluczenie komunikacyjne i społeczne. Nie ma na to

Utworzone: 2023-01-23 Statystyki

Petycja w sprawie poprawy jakości usług komunikacji publicznej na terenie Sołectwa Ślęza w Gminie Kobierzyce

Mieszkańcy Sołectwa Ślęza                                                                                                             Ślęza, 18.01.2023     Szanowny Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik Urząd Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce   Petycja w sprawie poprawy jakości usług komunikacji publicznej na terenie Sołectwa Ślęza w Gminie Kobierzyce.    Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2014 poz. 870) ustawy o petycjach, my niżej podpisani

Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

STOP wycinkom tyskich lasów.

W ostatnich latach temat wycinki lasów budzi coraz większe społeczne kontrowersje. Lasy publiczne, zgodnie z ustawą o lasach powinny spełniać równocześnie trzy funkcje przyrodniczą, społeczną i gospodarczą (produkcyjną). Zbyt intensywna gospodarcza eksploatacja lasów sprawia, że lokalna przyroda nie jest wystarczająco chroniona, lasy przestają chronić przed suszą i upałem, a mieszkańcy nie mają gdzie chodzić na spacery. W związku z możliwością wyrażenia woli społecznej w konsultacjach nad Projek

Utworzone: 2022-12-13 Statystyki

Przywrócenie oświetlenia ulic w godzinach nocnych na terenie Gminy Ożarowice

Szanowny Panie Wójcie, Mieszkańcy Gminy Ożarowice wnoszą o przywrócenie oświetlenia ulic w godzinach nocnych na terenie całej Gminy. Brak oświetlenia wpływa na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego w obszarze całej Gminy. Aktualny stan sprzyja zdarzeniom o charakterze przestępczym. Kradzieże na terenie Gminy miały już miejsce. Z niepokojem o nasze bezpieczeństwo obserwujemy sytuację i wnioskujemy o przywrócenie oświetlenia. Z wyrazami szacunku, Mieszkańcy

Utworzone: 2023-01-11 Statystyki

APEL WOŁANIE O POKÓJ I DOBRO

Nasze życie polityczne, gospodarcze i społeczne pełne jest powierzchowności, przemilczeń, inspiracji wojennych i niepokoju. Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą dotyka bezpośrednio i bardzo boleśnie naród ukraiński. Sprzeciwiamy się szerzeniu zniszczeń i śmierci. Nadchodząca zima może przynieść dramatyczne konsekwencje i ogrom ofiar z powodu braku ogrzewania, energii elektrycznej, wody, żywności i leków. Katastrofa humanitarna. Skutkiem wojny już jest realne zagrożenie trwałego wstrzymania

Utworzone: 2022-12-20 Statystyki

Petycja w sprawie powiększenia terenu spacerowego w Parku nad Stawami w Oleśnicy.

Stawy Miejskie w Oleśnicy stały się miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców uprawiających sport, rekreację, najpopularniejszym miejscem do spacerów, obcowania z miejską przyrodą, imprez miejskich. W atrakcyjnym, jednak zbyt małym obszarze, w dniach świątecznych wolnych od pracy, staje się tłoczno. Połączone asfaltowe ścieżki pieszo-rowerowe, stają się powodem konfliktów. Zwracam się z prośbą o powiększenie terenów spacerowych, o obszar do niedawna dzierżawiony i wykorzystywany jako ł

Utworzone: 2023-01-10 Statystyki

Ratujmy wieżę ciśnień

Prezydent Miasta Świnoujście Rada Miasta Świnoujście – Komisja Skarg Wniosków i Petycji        My, Mieszkańcy Świnoujścia, apelujemy o pilne ratowanie wieży ciśnień znajdującej się na terenie Basenu Północnego. Wieża ciśnień niszczeje w przerażającym tempie, brak reakcji ze strony władz samorządowych może doprowadzić do jej całkowitej dewastacji. Wykorzystajmy turystyczny i kulturalny potencjał drzemiący w zabytkowej wieży. Wieża ciśnień, po rewnowacji może być kolejną wizytówką Świnoujścia oraz

Utworzone: 2023-01-16 Statystyki

Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna w Bytomiu

Do szanownych władz miasta Bytomia, radnych rady miejskiej i władz województwa Śląskiego Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna My, niżej podpisani mieszkanki i mieszkańcy Bytomia oraz wszyscy miłośnicy i miłośniczki postindustrialnego dziedzictwa Górnego Śląska a także wszyscy, którym nie jest obojętny los wieży wyciągowej Szybu Krystyna w Bytomiu Szombierkach apelujemy:   O podjęcie natychmiastowych działań w bieżącym 2023 roku oraz zabezpieczenie środków na wykup Szybu Krystyna w budżecie miasta na na

Utworzone: 2022-09-11 Statystyki