Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

DOŚĆ TRUCIA! - Apel do premiera Mateusza Morawieckiego

Środki ochrony roślin czyli pestycydy są powszechnie stosowane zarówno w rolnictwie, jak i w ogrodach, lasach, parkach, na placach zabaw, drogach, torach kolejowych. Uniknięcie kontaktu z pestycydami wydaje się dziś niemożliwe, ale najbardziej niepokojąca jest ich obecność w naszej żywności.   „W UE sprzedaż substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin wynosi ponad 350 000 ton rocznie. Środki te mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość wód i gleb, jak również na różnorodność biol

Utworzone: 2020-09-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1200 1173
7 dni 6 6

NIE budowie kurników w Kruszynianach

Wieś Kruszyniany leżąca na Podlaskim Szlaku Tatarskim, jest jedną z największych wizytówek naszego regionu. Nasza wieś leży na skraju Puszczy Knyszyńskiej i wchodzi w skład terenów Natura 2000. Znajduje się na jego terytorium ostoja ptaków objętych ochroną: orlika krzykliwego, czajki i cietrzewia.  W puszczy można spotkać żubry, łosie, wilki czy stada saren. Wieś Kruszyniany poprzez swój wyjątkowy zachowany styl architektoniczny objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej. Znajduje się tu najst

Utworzone: 2016-03-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1293 1232
7 dni 6 5

Petycja w sprawie przyśpieszenia prac nad zmianą MPZP dla działek przy ul. Dobrej w Pruszkowie

Szanowni Państwo Radni Rady Miasta Pruszkowa! Szanowny Pan Prezydent Miasta Pruszkowa!Rada Miasta Pruszkowa na XXIX Sesji w dn. 29.10.2020r. jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa. Ideą zmiany istniejącego Planu jest zachowanie w niezmienionej formie terenu, który w tej chwili wykorzystywany jest przez mieszkańców do celów rekreacyjnych. 28.12.2020r. minął termin na składanie wniosków do w/w P

Utworzone: 2021-02-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 153 153
7 dni 5 5

Zawalczmy o linie kolejową nr 209 Chełmża - Bydgoszcz!

Jarosław Kosiński                                                                       Unisław, 14.12.2020 r.Anna Szwed    Pan Piotr CałbeckiMarszałek WojewództwaKujawsko - Pomorskiegoul. Plac Teatralny 287-100 Toruń   Petycja w interesie publicznym dotycząca wykonywania publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na linii 209: Bydgoszcz Wschód - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Chełmża, oraz wprowadzenia zastępczej komunikacji autobuso

Utworzone: 2020-12-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 215 214
7 dni 5 5

Petycja Mieszkańców Radwanic do Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 94.

Petycja Mieszkańców Radwanic do Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad My Mieszkańcy Radwanic, zgłaszamy duże zaniepokojenie przesunięciem prac nad poprawą bezpieczeństwa na drodze 94, przebiegającej przez miejscowość Radwanice. Dotyczy programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na DK 94 na odcinku Oława – Radwanice w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. Z uwagi na liczne wypadki samochodowe i potrącenia pieszych,

Utworzone: 2020-11-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 191 191
7 dni 5 5

Śnieżnik bez wieży!

[Česká verze níže] **************************************************************** [English version below] **************************************************************** Śnieżnik bez wieży! ADRESACI Burmistrz Stronia Śląskiego, Radni Stronia Śląskiego,  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v Praze (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej w Pradze). WSTĘP Sprzeciwiamy się budowie wieży widokowej na szczycie Śnieżnika, która niesie

Utworzone: 2020-09-16

Okres Wszystkie kraje Republika Czeska
Cały okres 2850 1792
7 dni 5 4

System kaucyjny w Polsce - TAK dla czystego środowiska i zrównoważonego rozwoju!

Niemal wszędzie, od przydrożnych rowów, przez parki, lasy i jeziora, leżą butelki i puszki po napojach, zanieczyszczając środowisko m.in. plastikiem i stanowiąc zagrożenie dla zwierząt. Koszty usuwania tych odpadów z terenów leśnych wyniosły ponad 18 mln zł w 2018 r. W Polsce na rynek corocznie wprowadzanych jest ponad 13 miliardów sztuk opakowań do napojów. W 2017 r. do recyklingu trafiło tylko 35% butelek plastikowych. Producenci ponoszą minimalne opłaty za zbieranie i przetwarzanie opakowań.

Utworzone: 2019-09-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 13557 13326
7 dni 5 5

Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny- zniżki w sklepach spożywczych

Szanowni Państwo, Drodzy Wielodzietni, Sympatycy Portalu DuzaRodzina.pl!  Portal DuzaRodzina.pl,  prowadzony przez  Fundację Nadzieja dla Rodzin, organizuje  akcję „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny”.  W ramach akcji tworzymy  petycję skierowaną do firm i instytucji, które byłoby warto – zdaniem  naszych wielodzietnych użytkowników oraz sympatyków portalu i Facebooka DuzaRodzina.pl - pozyskać do programu. W odpowiedzi na naszą akcję, przesłaliście łącznie 56 kandydatów. Dokonaliśmy ich pod

Utworzone: 2016-03-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7506 7479
7 dni 5 5

PETYCJA W SPRAWIE UMORZENIA OPŁAT DLA GASTRONOMII ZA POZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2021 - POZNAŃ

Z związku z bardzo trudną sytuacją z powodu COVID -19 i wielomiesięcznym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w 2020 i 2021 roku, wnioskujemy do władz Miasta Poznań o całkowite umorzenie opłat  oraz zwrot wpłaconych już rat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2021.  Uchwała z dnia 2.02.2021 o przesunięcie terminu płatności na wrzesień 2021 to nie jest żadna pomoc ze strony władz Miasta Poznań. Coraz więcej miast rozumie tragiczną sytuację branży gastronomicznej i pomag

Utworzone: 2021-02-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 99 97
7 dni 4 4

PETYCJA O WŁĄCZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH OPIEKUNÓW DO GRUPY PIERWSZEJ W SZCZEPIENIACH PRZECIW SARS-COV-2

PETYCJA O WŁĄCZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH OPIEKUNÓW DO GRUPY PIERWSZEJ W SZCZEPIENIACH PRZECIW SARS-COV-2W imieniu własnym i licznego grona osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów zwracam się z prośbą o umożliwienie szczepień przeciw SARS-CoV-2 wraz z grupą pierwszą. Osoby z niepełnosprawnościami są w grupie niezwykle wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem i ciężkim jego przebiegiem. To osoby często o obniżonej odporności, ze schorzeniami układu krążeniowo-oddechowego, nie

Utworzone: 2021-01-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1873 1847
7 dni 4 4