Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

KAUCJA wraca - na WSZYSTKIE opakowania po napojach!

Niemal wszędzie, od przydrożnych rowów, przez parki, lasy i jeziora, leżą butelki i puszki po napojach, zanieczyszczając środowisko m.in. plastikiem i stanowiąc zagrożenie dla zwierząt. Koszty usuwania tych odpadów z terenów leśnych wyniosły ponad 18 mln zł w 2018 r. W Polsce na rynek corocznie wprowadzanych jest ponad 13 miliardów sztuk opakowań do napojów. W 2017 r. do recyklingu trafiło tylko 35% butelek plastikowych. Producenci ponoszą minimalne opłaty za zbieranie i przetwarzanie opakowań.

Utworzone: 2019-09-22 Statystyki

Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach - czy zapis konstytucyjny?

Jako obywatel RP zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie zapisu treści art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego brzmienie jest następujące:   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio pr

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

zmiana nazwy ulicy

(niżyj j. polski)                                                                                                Gōrne Łaziska, 18.01.2022   Burgermajster miasta Gōrne Łaziska Aleksander Wyra   Przewodniczōncy Rady Miasta Gōrne Łaziska Tadeusz Król   Zŏcny Panie Burgermajster/Przewodniczōncy!      Zwrŏcōmy sie ze wnioskiym ô podjyncie inicjatywy uchwołodawczyj w sprawie pōmiany miana ulicy we Gōrnych Łaziskach – ze „ulicy: »Wyzwolenia«” na „ulicã: »księcia Hansa Heinricha XV Hochberga von Pleß

Utworzone: 2023-01-17 Statystyki

TAK dla odławiania DZIKÓW w Krakowie.

Apelujemy do władz miasta Krakowa oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o powrót do sprawdzonej metody odławiania dzików na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dziki coraz częściej można spotkać na ulicach, w parkach czy pomiędzy budynkami osiedli. Znaczna część mieszkańców nie ukrywa przerażenia z powodu grasujących zwierząt. Obecnie miasto Kraków posiada specjalne klatki - odłownie.Urządzenia pozwalają odłowić zwierzęta w sposób humanitarny i bezpieczny. Pułapka jest sterowana elekt

Utworzone: 2023-01-11 Statystyki

Przywrócenie oświetlenia ulic w godzinach nocnych na terenie Gminy Ożarowice

Szanowny Panie Wójcie, Mieszkańcy Gminy Ożarowice wnoszą o przywrócenie oświetlenia ulic w godzinach nocnych na terenie całej Gminy. Brak oświetlenia wpływa na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego w obszarze całej Gminy. Aktualny stan sprzyja zdarzeniom o charakterze przestępczym. Kradzieże na terenie Gminy miały już miejsce. Z niepokojem o nasze bezpieczeństwo obserwujemy sytuację i wnioskujemy o przywrócenie oświetlenia. Z wyrazami szacunku, Mieszkańcy

Utworzone: 2023-01-11 Statystyki

Petycja w sprawie powiększenia terenu spacerowego w Parku nad Stawami w Oleśnicy.

Stawy Miejskie w Oleśnicy stały się miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców uprawiających sport, rekreację, najpopularniejszym miejscem do spacerów, obcowania z miejską przyrodą, imprez miejskich. W atrakcyjnym, jednak zbyt małym obszarze, w dniach świątecznych wolnych od pracy, staje się tłoczno. Połączone asfaltowe ścieżki pieszo-rowerowe, stają się powodem konfliktów. Zwracam się z prośbą o powiększenie terenów spacerowych, o obszar do niedawna dzierżawiony i wykorzystywany jako ł

Utworzone: 2023-01-10 Statystyki

Petycja o zmienienie warszawskiego autobusu linii 146 na przegubowy

My niżej podpisani składamy petycję z prośbą o rozpoczęcie kursowania przegubowego autobusu linii 146. Jest to jedyna linia, która obejmuje niemal cały Wał Miedzeszyński. W okolicy trasy mieszka wiele osób, dla których autobus ten stanowi wyłączny dojazd. W godzinach szczytu (tj. poranne i popołudniowe) jest on bardzo przepełniony, co skutkuje brakiem możliwości zmieszczenia się w autobusie. Aktualny autobus jest zbyt mały, nieproporcjonalnie do osób nim podróżujących. Problem ten zostałby zmini

Utworzone: 2023-01-07 Statystyki

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gniezno nr 23/2022 z dnia 19.12.2022r

W związku z przysługującym nam prawu, jako mieszkańcom wsi Osiniec składamy odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gniezno nr 23/2022 z dnia 19.12.2022r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i rządzeniami zasilającymi o nr BT32114 na części działki nr ewid.4 w miejscowości Osiniec,gmina Gniezno.

Utworzone: 2023-01-04 Statystyki

Nowy dworzec PKS w Mrągowie

Szanowny Panie Burmistrzu, My mieszkańcy Mrągowa zwracamy się z wnioskiem o postawienie kontenera użytkowego na ul. Dworcowej służącego mieszkańcom i osobom przejezdnym za dworzec autobusowy. Koszt takiej inwestycji to około 125  tys PLN. Wierzymy, że budżet miasta jest w stanie pokryć ten wydatek. Pracowników do obsługi punktu informacyjnego oraz sprzedaży biletów można pozyskać za pośrednictwem Centrum Integracji Społecznej na preferencyjnych warunkach. Widzimy realne zapotrzebowanie na otwarc

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Domagamy się wprowadzenia zasady Złów i Wypuść tzw. „NO KILL” na Jeziorze Żywieckim Tresna

Do Sz. Pani Małgorzata Sikora Dyrektor RZGW Kraków  My wędkarze wędkujący nad Jeziorem Żywieckim domagamy się wprowadzenia zasady Złów i Wypuść tzw. „NO KILL” na Jeziorze Żywieckim Tresna - obwód rzeki Soły SO2 w celu ochrony, odbudowy populacji ryb i nowoczesnego podejścia do wędkarstwa. Podpisy będą zbierane tylko do 10 stycznia 2023r. Bardzo proszę o dzielenie się petycją w celu uzbierania głosów.

Utworzone: 2022-12-30 Statystyki

Zakaz produkcji,sprzedaży i używania fajerwerków i petard

Mając na uwadze dobro zwierząt,ptaków a także ludzi wnioskuję o wydanie zakazu produkcji,sprzedaży oraz używania fajerwerków,petard oraz innych środków pirotechnicznych. Twoja głupia zabawa - ich paniczny strach!

Utworzone: 2022-12-28 Statystyki

APEL WOŁANIE O POKÓJ I DOBRO

Nasze życie polityczne, gospodarcze i społeczne pełne jest powierzchowności, przemilczeń, inspiracji wojennych i niepokoju. Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą dotyka bezpośrednio i bardzo boleśnie naród ukraiński. Sprzeciwiamy się szerzeniu zniszczeń i śmierci. Nadchodząca zima może przynieść dramatyczne konsekwencje i ogrom ofiar z powodu braku ogrzewania, energii elektrycznej, wody, żywności i leków. Katastrofa humanitarna. Skutkiem wojny już jest realne zagrożenie trwałego wstrzymania

Utworzone: 2022-12-20 Statystyki

Petycja mieszkańców wsi Nieznanowice w sprawie budowy chodnika wzdłuż DW 967 oraz przy drodze powiatowej Nieznanowice-Wieniec

Mieszkańcy wsi Nieznanowice w Gminie Gdów domagają się  budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 i połączenia wszystkich wsi przy DW967 chodnikiem oraz dokończenia chodnika przy drodze powiatowej Nieznanowice-Wieniec. Sołectwo Nieznanowice jest pominięte przez Gminę Gdów oraz Powiat i Województwo w kwestii budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 967,  która na przedmiotowym odcinku ma z roku na rok coraz bardziej wzmożony ruch samochodów osobowych i ciężarowych.  Przemieszczanie się

Utworzone: 2022-12-15 Statystyki

Budowa lokalnego centrum handlowego

Kochani, mieszkamy w pięknym miejscu. Nasze Podlasie ma też bardzo bogatą bazę lokalnych produktów, z których my, mieszkańcy, nie możemy korzystać. Dali nam Biedronki, Żabki, Chorteny, Archelany i bardzo dobrze. Ale też chcemy zjeść prawdziwe polskie ziemniaki, rzodkiewki, marchew, jabłka. Kto z nas nie marzy o tym, żeby zjeść pachnące wędliny robione we własnych wędzarniach, a nie to coś, co kisi się cały dzień w plastikowych foliach?  Dookoła nas są osoby, które robią przepyszne kartacze, domo

Utworzone: 2022-12-15 Statystyki

Stop wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców Gminy Mysłakowice

Od 1 stycznia 2023 w dni wolne i święta nie dojedziemy czerwonym autobusem do Mysłakowic, Łomnicy, Bukowca, Wojanowa,Kostrzycy,Karpnik i innych miejscowości w gminie Mysłakowice. Decyzja wójta o wykluczeniu komunikacyjnym mieszkańców Gminy Mysłakowice, ma przynieść do budżetu oszczędności to tylko 200 tys w skali roku. Osoby pracujące w trybie ciągłym oraz inne osoby w tym młodzież chcąca się dostać do Jeleniej Góry zostają tego pozbawione. Przypominamy Panu wójtowi Michałowi Ormanowi,że : Wyklu

Utworzone: 2022-12-14 Statystyki

Uratuj Suwalską Orkiestrę Kameralną

Krzysztof Jakub Kozakiewicz Warszawa, 9.12.2022 Kierownik artystyczny  Suwalskiej Orkiestry Kameralnej      Jako Suwalska Orkiestra Kameralna wraz z mieszkańcami Suwałk i gminy Suwałki oraz melomanami i artystami ze świata kultury i sztuki domagamy się od Urzędu Miasta Suwałki jako bezpośredniego zwierzchnika nad Suwalskim Ośrodkiem Kultury : 1. Anulowania decyzji Dyrektora Sok dr Ignacego Ołowia o nie przedłużeniu umów artystom -muzykom tworzącym Suwalską Orkiestrę Kameralną i jej kierownikowi

Utworzone: 2022-12-09 Statystyki

Surowsza kara dla oprawców 2 psów

SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU  ul. Sądowa 1,50-046 Wrocław SYGNATURA AKT SĄDU REJONOWEGO: II K 407/22.    24 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej (bez udziału oskarżyciela publicznego i po uprzednim umorzeniu postępowania, które zostało ponownie zainicjowane uwzględnieniem przez niego zażalenia pokrzywdzonego) skazał nieprawomocnie (sygn. akt II K 407/22) 2 sprawców znęcania się nad psami poprzez doprowadzenie i utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania, zagłodzenia, nieleczonej ch

Utworzone: 2022-12-03 Statystyki

STOP bluźnierstwom przeciwko Świętej Rodzinie.

"To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano isto

Utworzone: 2022-11-29 Statystyki

Sprzeciw wobec Rozporządzenia o spec. z psychoterapii dorosłych

                                                                                          Warszawa 28.11.2022                                                   Do Ministra Zdrowia,                                             Pana Adama Niedzielskiego          Autorzy niniejszej petycji opowiadają się za odrzuceniem w całości procedowanego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (z dnia 2.11.2022 r.) oraz

Utworzone: 2022-11-28 Statystyki

Kraków - Nie dla kolejnych krótkich tramwajów

Krakowskie MPK planuje w najbliższym czasie zakup nowych tramwajów w trzech konfiguracjach: jednokierunkowe o długości 40-43 metrów, jednokierunkowe o długości 24-27 metrów oraz dwukierunkowe o długości 32-34 metrów. Dodatkowo w planach jest także zakup używanych tramwajów GT8SU z Düsseldorfu w celu zmodernizowania ich do standardu GT8N lub GT8C. Tramwaje te pochodzą z lat 1973-1975 oraz również mają około 26 metrów długości. Inicjatywa Twoja Komunikacja apeluje do Miejskiego Przedsiębiorstwa K

Utworzone: 2022-11-20 Statystyki