Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie wsparcia finansowego z Programu POLSKI ŁAD dla budowy kanalizacji ściekowej pt. "Brodnica Górna - Kartuzy przez Ręboszewo i Kosy".

Szanowni Państwo   Prezes Rady Ministrów Mateusza Morawiecki oraz Posłowie z Okręgu 26: Marcin Horała Piotr Müller Aleksander Mrówczyński Janusz Śniadek Barbara Nowacka Joanna Senyszyn Artur Dziambor Marek Biernacki Henryka Krzywonos-Strycharska Zbigniew Konwiński Kazimierz Plocke Tadeusz Aziewicz Magdalena Sroka Marek Rutka za pośrednictwem e-mail Szanowny Panie Premierze i Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie   Petycja w sprawie wsparcia finansowego (do 95% inwestycji) ze środków Bud

Utworzone: 2021-12-27 Statystyki

Prosimy o zostawienie ks. Michała Mazurka w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie

W sierpniu 2021 r. z Naszej parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie ma zostać przeniesiony NASZ proboszcz ks. Michał Mazurek. Jako parafianie sprzeciwiamy się takiemu rozwiązaniu i prosimy o pozostawienie księdza w Naszej parafii. Nie chcemy innego księdza! Dane można ukryć przed pokazywaniem w internecie, tylko administrator będzie je widział. Petycje z podpisami przekażemy do kurii. Czy zadziała nie wiadomo, ale warto spróbować! W Nas siła ❤️ Czas petycji do 4 lipca!!! P.S. Nie trze

Utworzone: 2021-06-27 Statystyki

Elena chce do Mamy .

Szanowni Państwo.     W imieniu Elizy Rzun, mamy Eleny siłowo  wyrwanej ze swojego centrum życiowego, od kochającej  mamy i bliskiej rodziny, z którą jest  silnie związana uczuciowo, ze środowiska rówieśniczego w przedszkolu, gdzie była bardzo lubiana   zwracamy się z prośbą o pomoc.       Elena jasno i otwarcie mówiła,że chce być z mamą  w Polsce, że kocha tylko mamę. Słowa wypowiadane przez Elenę są  szczere płynące prosto z serca. Mama to najważniejsza osoba  w życiu dziecka .   Niestety nikt

Utworzone: 2021-11-06 Statystyki

List intencyjny w sprawie zachowania ciągłości działania Klubu AgRafKa w Zgierzu

Zgierz, 22.11.2021 r.   LIST INTENCYJNY       Klub AgRafKa działa w przestrzeniach Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu od 17 lat i w tym czasie pełnił istotną rolę w animacji kulturalnego życia w mieście. Dzięki intensywnej działalności koncertowej AgRafKa zyskała opinię jednego z ważniejszych punktów na koncertowej mapie Polski, z chęcią odwiedzanych przez artystów związanych z niezależną sceną muzyczną. Z powodu przeniesienia Miejskiego Ośrodka Kultury do nowej siedziby i planowanego przekszt

Utworzone: 2021-11-22 Statystyki

Sprzeciw wobec wprowadzenia opłaty za nadzór parkingowy na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej im.I.J.Paderewskiego w Katowicach

Katowice 30.11.2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiegoul. Paderewskiego 65 40-282 Katowice Dotyczy opłaty parkingowej W odniesieniu do informacji o wprowadzeniu nowej opłaty za nadzór parkingowy od marca 2022r pragniemy zauważyć, iż w dobrym tonie byłoby w pierwszej kolejności poinformowanie mieszkańców w jaki sposób ma być przeprowadzony taki nadzór nad parkowaniem i następnie/równolegle poinformowanie o koszcie.Taka informacja może się znaleźć w komunikatach jak ten wysłany mail

Utworzone: 2021-11-30 Statystyki

Sprzeciw wobec projektu włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych

My, Rodzice/opiekunowie, nauczyciele specjaliści dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych, chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie wobec planowanych zmian w polskim systemie oświaty, zapisanych w projekcie „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca”. Dla nas szalenie ważna jest idea integracji naszych niepełnosprawnych dzieci ze społeczeństwem. Jednak nie możemy zgodzić się na integrację, polegającą na zapisaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj

Utworzone: 2021-02-19 Statystyki

Lista poparcia dla obywatelskiego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Lipową a rzeką Wieprz w Zwierzyńcu

Szanowana Pani Burmistrz, w związku z przygotowanym przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu projektu zagospodarowania terenu oznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako B24-ZP, który spotkał się z protestem większości mieszkańców, a w szczególności związana z realizacją inwestycji planowana wycinka drzew, w załączeniu składam projekt obywatelski zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Lipową a rzeką Wieprz wraz z listą poparcia projektu przez mieszkańców i sympatyków Zwierzyńca. P

Utworzone: 2021-06-15 Statystyki

Petycja w sprawie utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa, w sąsiedztwie Parku Henrykowskiego, na dawnych, dziś już nieużytkowanych terenach służących obrządzaniu parowozów.

Petycja skierowana do: Prezes Rady Ministrów - Sz. P. Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego - Sz. P. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych - Sz. P. Jacek Sasin Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Sz. P. Cezary Przybylski   Szanowni Państwo, Prosimy Państwa o poparcie naszego pomysłu utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie

Utworzone: 2020-05-31 Statystyki

"NIE" dla przedszkola w 7LO !!!

Walczymy o Nasze liceum! Władze Lublina planują przebudowę VII LO w trakcie roku szkolnego! Remont ma trwać przy jednoczesnym prowadzeniu lekcji i zbliżających się egzaminach maturalnych. Protestujemy przeciwkio zniszczeniu niedawno wyremontowanego parterowi szkoły, sal i łazinek, które są przystosowane dla uczniów niepełnosprawnych. Nie zgadzamy się na plac zabaw dla 200 przedszkolaków przy jednoczesnym przeprowadzaniu egzaminów maturalnych!! Nie zgadzamy się na ten absurdalny eksperyment połąc

Utworzone: 2021-11-28 Statystyki

Petycja w sprawie kontynuacji refundacji leku SOLIRIS w leczeniu rzadkiej choroby Nocnej Napadowej Hemoglobinurii dla wszystkich pacjentów

Warszawa, dnia 21.07.2021   ADRESACI PETYCJI: Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki Minister Zdrowia Adam Niedzielski Prezes NFZ Filip Nowak Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP Firma Alexion  Pharmaceutic   Przedmiot petycji: Podtrzymanie dofinansowania leku SOLIRIS – zmiana decyzji w zakresie usunięcia lekuSOLIRIS z listy leków refundowanych.   PETYCJA Stosownie do brzmienia art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) – działając w interesie publicznym

Utworzone: 2021-04-23 Statystyki