Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

TAK DLA RONDA NA SKRZYŻOWANIU DW631 Z ULICĄ GŁÓWNĄ I DWORKOWĄ W MARKACH

  Szanowni Państwo,Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o poparcie inicjatywy budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Głównej i Dworkowej z DW631 w Markach. Aktualnie w tym miejscu zaplanowano wybudowanie sygnalizacji świetlnej, jednakże my postulujemy za budową skrzyżowania o ruchu okrężnym - ronda. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta jest bezpieczniejsza i nie będzie generować zatorów na drogach w przeciwieństwie do sygnalizacji świetlnej. Rondo jest ponadto bezawaryjne i w naturalny sposób r

Utworzone: 2021-05-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 428 428
Ostatni miesiąc 94 94

Chcemy odkrytego basenu w Inowrocławiu!

Do prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy Szanowny Panie Prezydencie, czy w Inowrocławiu zwanym stolicą Kujaw Zachodnich, który stale powinien się rozwijać i być wizytówka nie tylko dla regionu ale i całej Polski, nie ma miejsca na basen z prawdziwego zdarzenia? Przykro się patrzy na dzieci, które kąpią się w fontannie. Nie każdy rodzic ma możliwość jechania do Przyjezierza, Chmielnik czy Janikowa.  Wzywamy prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę do podjecia natychmiastowych dział

Utworzone: 2021-06-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 176 175
Ostatni miesiąc 93 92

Petycja przeciwko wycince drzew wzdłuż ulicy 17 Stycznia w Międzychodzie

       My, niżej podpisani, mieszkańcy Międzychodu, nie zgadzamy się na wycinkę drzew przy ul. 17 Stycznia.                    Sprzeciwiamy się wycince przy tej ruchliwej ulicy. Drzewa neutralizują codziennie serwowaną nam dawkę toksyn w postaci spalin.                                                                       Dodatkowo, drzewa te latem dają mieszkańcom pobliskich budynków  potrzebny cień. Zatrzymują też wodę i oddają w razie suszy, zmiejszając tym również tzw. efekt wyspy ciepła,

Utworzone: 2021-06-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 100 98
Ostatni miesiąc 93 91

Ochrona wód rzeki Kamionki oraz zalewu w Suchedniowie i Rejowie k. Skarżyska Kamiennej

PETYCJA W imieniu mieszkańców Suchedniowa, Skarżyska Kamiennej i sąsiednich miejscowości a także turystów i osób odwiedzających tereny wokół zalewu w Suchedniowie i Skarżysku Kamiennej oraz zasilającej je rzeki Kamionki, zgłaszamy petycję o ochronę czystości wody i zakaz zrzucania do rzeki ścieków z oczyszczalni w Łącznej i Suchedniowie. Wylewanie zanieczyszczeń wprost do rzeki może spowodować zabijanie fauny, masowe śnięcie ryb w tych zbiornikach, smród oraz może stanowić bezpośrednie zagrożeni

Utworzone: 2021-06-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 102 98
Ostatni miesiąc 93 89

Obniżenie opłat za studia niestacjonarne

Jego Magnificencjo Panie Rektorze,   W związku z obecną epidemią COVID-19 my, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego zwracamy się z prośbą o obniżenie opłat za studia niestacjonarne. Ze względu na zdalne nauczanie obniżył się poziom nauki oraz prowadzenia zajęć. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji oraz rozumiemy decyzję o nauczaniu zdalnym ze względu na bezpieczeństwo zarówno prowadzących jak i studentów oraz innych pracowników uczelni, jednakże jakość prowadzonych zajęć uległa pogorszeniu w

Utworzone: 2020-10-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 91 91
Ostatni miesiąc 91 91

Petycja w sprawie: „Budowa i modernizacja dróg lokalnych ulicy Filtrowej i Zygmunta Starego, oraz w sprawie uporządkowania działki 150/3 na terenie dzielnicy Bronowice”

Kraków, 26 marca 2021r.   Prezydent Miasta Kraków – Jacek Majchrowski Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków     Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków     Rada Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków   Rada Dzielnicy VI Bronowice ul. Zarzecze 124 a, 30-134 Kraków     Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Reymonta 20, 30-059 Kraków     Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków   Urząd Miasta

Utworzone: 2021-03-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 191 191
Ostatni miesiąc 89 89

Odstąpienia od planowania inwestycji PSE przebiegu linii wysokiego napięcia 2 x400kV przez teren Kątów Borucza

P E T Y C J A Mieszkańcy miejscowości Kąty Borucza oraz osoby, dla których środowisko i przyroda są wartością bezcenną składają petycję w sprawie: odstąpienia od planowania inwestycji PSE przebiegu linii wysokiego napięcia 2 x400kV przez teren Kątów Borucza, gmina Dobre   Domagamy się: odstąpienia od wariantu W1 oraz W2 a więc poprowadzenie korytarza poza tereny miejscowości Kąty Borucza   Poniżej przedstawiamy uzasadnienie: 1.  ARGUMENTY FORMALNE Pomysł budowy linii wysokiego napięcia 2x 400 k

Utworzone: 2021-06-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 96 93
Ostatni miesiąc 88 85

Apel do Marszałka Całbeckiego o zmianę decyzji w sprawie połączeń kolejowych na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek

Szanowny Panie Marszałku!!!   My niżej podpisani - Mieszkańcy Powiatu Włocławskiego oraz sąsiadujących powiatów zwracamy się z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej likwidacji połączeń kolejowych z dniem 1 stycznia 2021 roku na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek. Z ogromnym zaskoczeniem i żalem przyjęliśmy wiadomość o kuriozalnej decyzji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podpisaniu z Polregio niekorzystnej umowy na przewóz pasażerów, która oznacza radykalne cięcia przewozów kolejowych na w

Utworzone: 2020-12-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 731 727
Ostatni miesiąc 88 88

Przeciwko likwidacji terenów zielonych na rzecz terenów usługowych, produkcyjnych i przemysłowych w miejscowości Bobrowiec (gm. Piaseczno).

22 stycznia 2021 roku Rada Miasta i Gminy Piaseczno przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między budowaną drogą S7, ulicą Żwirową, Mazowiecką i Bobrowiecką. W uzasadnieniu stwierdzono m. in. że cyt.: „uwolnienie kolejnych terenów pod rozwój funkcji usługowej wymaga opracowania planu miejscowego, który zabezpieczy układ drogowy obejmujący te tereny oraz wprowadzi zasady i wskaźniki ich zabudowy i zagospodarowania.” Zważywszy na przyjęte już przez

Utworzone: 2021-05-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 323 323
Ostatni miesiąc 87 87

Realizacja zakup gruntu i budowa terenu rekreacyjnego w Smolcu przy ul. Śliwkowej.

Szanowni Sąsiedzi. Jako wieloletnia mieszkanka Smolca z córką doświadczamy braku terenów rekraacyjnych i zielonych w Smolcu. Wprowadzając się tutaj dekadę temu słyszałam obietnice zbudowania pięknej podwrocławskiej miejscowosci gdzie będzie żyło się dobrze. Niestety nie zostały zapewnione tereny rekraacyjne dla dzieci.  Zwracam się do Państwa o podpisanie się pod petycją popierającą utrzymanie projektów norweskich w budżecie na rok 2021. Na ostatniej komisji budżetu i rozwoju radny J.Wojciechows

Utworzone: 2020-12-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 86 86
Ostatni miesiąc 86 86