Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zdalne nauczanie w klasach 1-3 i przedszkolach

Ta petycja została stworzona w trosce o Nasze dzieci. Teraz o ich zdrowiu i życiu decyduje MEN. My jako rodzice musimy zadbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo Jako rodzice dzieci z klas 0-3 oraz przedszkoli chcemy, aby natychmiast zawieszono zajęcia stacjonarne w szkołach w klasach 0-3 i przedszkolach. Zmuszacie nas rodziców do wysyłania i narażania na utratę zdrowia, a może życia dzieci, nauczycieli, ale także ich rodziny. Zawiesiliście zajęcia w starszych klasach szkoły podstawowej, w szkołach p

Utworzone: 2020-10-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 158 158
Ostatni miesiąc 109 109

Petycja w sprawie uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych nieprzyłączonych do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Działając w imieniu grupy mieszkańców, których postanowienie UCHWAŁY NR XXXVIII/1199/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dotyczące ryczałtowego rozliczania zużycia wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. § 1 ust. 2) pkt 3 tejże uchwały), naraża na istotną szkodę majątkową, a także wobec faktu, iż przedmiotowe postanowienie sprzeciwia się istocie regulacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, niniejszym wnoszę o:   Uchwalenie uchwały

Utworzone: 2021-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 134 133
Ostatni miesiąc 107 106

Petycja dotycząca budowy kompleksu sportowego w Trzebini

KS Victoria Trzebinia                                                      Trzebinia 10.04.2021 skr. pocztowa 31 32-540 Trzebinia   Szanowny Pan, Jarosław Okoczuk Burmistrz Miasta Trzebini oraz Rada Miasta w Trzebini   Petycja   Klub Sportowy Victoria Trzebinia mając na uwadzę głos osób kochających sport, bieganie oraz dobro i zdrowie publiczne pragnie wyrazić ogromną chęć rozwoju trzebinskiego sportu, jednocześnie oferując swój daleko idący wkład i pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Mieszkańc

Utworzone: 2021-04-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 107 105
Ostatni miesiąc 107 105

Nowa szkoła i przedszkole na dzielnicy Weglin Południowy

Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Lublina Kwestią czasu jest, że szkoła na Berylowej i przedszkole na Berylowej/Onyskowej będą za małe dla naszej dzielnicy. W tym roku bardzo wiele dzieci nie dostało się do przedszkola na Berylowej/Onyskowej  ze względu na brak miejsc. Co roku w naszej dzielnicy przybywa kilkaset mieszkań i tym samym mieszkańców. Nowa szkoła i przedszkole są koniecznością, gdyż obecna powoli staje się za mała. Zwracamy się do Was z prośbą o podpisanie poniższej petycji dotyczącej bu

Utworzone: 2021-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 153 153
Ostatni miesiąc 105 105

BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY LEONA PETRAŻYCKIEGO (NA ODCINKU SKAWINA – NAŁKOWSKIEJ)

Kraków, marzec 2021                     Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski Wiceprezydent Miasta Krakowa Andrzej Kulig Wiceprzewodniczący Głównej Komisji RMK oraz                                                            członek Komisji Budżetowej Rafał Komarewicz Przewodniczący Komisji Infrastruktury RMK Sławomir Siekacz   PETYCJA w sprawie budowy chodnika przy ulicy Leona Petrażyckiego (na odcinku Skawina - Nałkowskiej)   My, niżej podpisani mieszkańcy osiedli przy ulicy Leona Petraży

Utworzone: 2021-03-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 185 184
Ostatni miesiąc 103 103

NIE dla likwidacji Biblioteki na Piaskach!

Nie zgadzamy się na likwidację przez Radę Miejską w Łodzi „Biblioteki na Piaskach”, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi nr 30 przy ul. Rajdowej 8. „Biblioteka na Piaskach” znajduje się w centrum Osiedla „Piaski” na Retkini w Łodzi, kilkadziesiąt metrów od Szkoły Podstawowej nr 41. Jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (duży parking, łagodny długi podjazd, szerokie drzwi). Z biblioteki korzystają przede wszystkim mieszkańcy sąsiednich bloków. Dla wielu z nich, zwłaszcza osób s

Utworzone: 2021-04-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 101 101
Ostatni miesiąc 101 101

Petycja do Rady Gminy Obrowo ws. nadania Tarasowi nad Wisłą w Łęgu-Osieku im. Michała Kokota

Rada Gminy ObrowoPrzewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji Sylwia Lisińska Non omnis moriar – nie wszystko umrze – ta łacińska sentencja stała się w ostatnich dniach w gminie Obrowo przedmiotem smutnej i zupełnie niepotrzebnej debaty. Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, po wielu latach z dnia na dzień wyszedł bowiem z propozycją zmiany nazwy Tarasu widokowego w Łęgu-Osieku. Dotychczasowa zwyczajowa nazwa Tarasu im. Michała Kokota ma zostać zastąpiona nową, być może tą wskazaną przez wój

Utworzone: 2021-03-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 340 328
Ostatni miesiąc 101 99

Nie dla wycinki lasu – petycja mieszkańców (Zielonej) Rżąki w Krakowie

My, mieszkańcy należącej do Piasków Wielkich części tego południowo krakowskiego obszaru zwanego Rżąką, żądamy całkowitej rezygnacji z planów zniszczenia znajdującego się w naszym pobliżu lasu, który stanowi dla nas naturalną, przyrodniczą ochronę i zapewnia nam życie w pięknej okolicy mogącej stanowić zielone płuca małopolskiej stolicy. Mając wybór, proponujemy, aby kosztem niszczenia tego pięknego i wartościowego obszaru, wykorzystać inne możliwości, które znajdują się na terenie Piasków Wielk

Utworzone: 2021-04-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 125 123
Ostatni miesiąc 95 93

Nie zmieniajcie terenów ekosystemu rzeki Trzonia na inwestycyjne - na magazyny!

                                                                               Zendek, 23 marca 2021 roku                                                                                 do Rady Gminy Mierzęcice   My, niżej podpisani zwracamy się z prośbą o odstąpienie od prac związanych z przekształceniem terenów Mierzęcice -Trzonia z obecnego statusu rolnych na inwestycyjne. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy w związku z nadal trwającymi, podjętymi przez Gminę Mierzęcice czynnościami pl

Utworzone: 2021-03-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 371 367
Ostatni miesiąc 95 95

Nie dla spalarni w Bielsku-Białej

Prezydent Bielska-Białej Szanowny Pan Jarosław Klimaszewski Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nie dla spalarni w Bielsku-Białej, Tak dla właściwego zagospodarowania odpadów! My, mieszkańcy Bielska-Białej oraz okolicznych miejscowości, mając na uwadze troskę o dobra wspólne jak: zgodny z polityką Unii Europejskiej właściwy sposób zagospodarowania odpadów, zdrowie, czyste środowisko, atrakcyjność turystyczną miasta, zdecydowanie sprzeciwiamy się koncepcji budowy spalarni śmieci na terenie mias

Utworzone: 2020-12-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1960 1949
Ostatni miesiąc 95 95