Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETYCJA MIESZKAŃCÓW DĄBROWY W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ DROGI EKSPRESOWEJ S11 PRZY TERENIE MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA GMINA DOPIEWO

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu    PETYCJA MIESZKAŃCÓW DĄBROWY W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ DROGI EKSPRESOWEJ S11 PRZY TERENIE MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA GMINA DOPIEWO My, niżej podpisani, mieszkańcy Dąbrowy zwracamy się z petycją w sprawie konieczności budowy ekranów dźwiękochłonnych,  spełniających odpowiednie normy w przebiegu drogi S11, od węzła Ławica do węzła Dąbrówka . Obecnie istniejące  ekrany ze względu na ich zbyt małą ilość oraz zbyt niską dźwi

Utworzone: 2020-09-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 111 111
Ostatni miesiąc 63 63

PETYCJA MIESZKAŃCÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU POŻARU SKŁADOWISKA ODPADÓW CHEMICZNYCH I OSÓB PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ IMPORTOWI I SKŁADOWANIU W POLSCE TOKSYCZNYCH ODPADÓW

  https://www.youtube.com/watch?v=YI3ttHTpYCs&feature=youtu.be   Podstawa prawna: art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. Adresaci: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki Minister Środowiska Michał Woś Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł CiećkoWojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 2 ustawy o petycjach z dni

Utworzone: 2020-05-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 741 734
Ostatni miesiąc 60 59

Petycja w sprawie utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa, w sąsiedztwie Parku Henrykowskiego, na dawnych, dziś już nieużytkowanych terenach służących obrządzaniu parowozów.

Petycja skierowana do: Prezes Rady Ministrów - Sz. P. Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego - Sz. P. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych - Sz. P. Jacek Sasin Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Sz. P. Cezary Przybylski   Szanowni Państwo, Prosimy Państwa o poparcie naszego pomysłu utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie

Utworzone: 2020-05-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2898 2814
Ostatni miesiąc 59 56

Uchwała Krajobrazowa dla Aleksandrowa Łódzkiego

Szanowny Panie Burmistrzu Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia Uchwały Krajobrazowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Zastosowanie zasad kształtowania przestrzeni publicznej w oparciu o zapisy ustawy krajobrazowej spowoduje poprawę estetyki i podniesienie walorów krajobrazowych naszej gminy. W ten sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na konkurencyjność naszego samorządu na tle innych. Obecnie uchwały krajobrazowe

Utworzone: 2021-01-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 90 90
Ostatni miesiąc 58 58

Petycja Mieszkańców Radwanic do Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 94.

Petycja Mieszkańców Radwanic do Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad My Mieszkańcy Radwanic, zgłaszamy duże zaniepokojenie przesunięciem prac nad poprawą bezpieczeństwa na drodze 94, przebiegającej przez miejscowość Radwanice. Dotyczy programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na DK 94 na odcinku Oława – Radwanice w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. Z uwagi na liczne wypadki samochodowe i potrącenia pieszych,

Utworzone: 2020-11-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 192 192
Ostatni miesiąc 57 57

NIE dla oczyszczalni ścieków w Krzeczowie.

  List otwarty do Radnych Gminy Rzezawa. Wnosimy  aby Przewodnicząca Rady Gminy  Rzezawa Barbara Kwiecińska odczytała ten list w punkcie porządku obrad - bezpośrednio przed przystąpieniem do głosowania zmian do MPZP Gminy Rzezawa.   My niżej podpisani niniejszy pismem wyrażamy kategoryczny sprzeciw propozycji zmiany do MPZP dla miejscowości Krzeczów oznaczonej jako sekcja nr 20.   Umiejscowienie na błoniach krzeczowskich terenu 7.K.2 przeznaczonego pod budowę oczyszczalni ścieków, w naszej oceni

Utworzone: 2020-11-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 132 128
Ostatni miesiąc 56 54

Ochrońmy majestatyczne drzewa przy ul. Na Błonie w Krakowie!

Petycja do Prezydenta miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa My, mieszkańcy Krakowa, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję, w której domagamy się ochrony wiekowych drzew rosnących przy ulicy Na Błonie w Krakowie (Bronowice) poprzez nieuchwalenie w obecnej postaci planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ”Wiedeńska”.   Uzasadnienie naszej petycji:   Plan zag

Utworzone: 2020-08-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 426 414
Ostatni miesiąc 56 53

Do biskupów polskich!

Część z nas - polskich katolików - wiele razy pisała do Was listy. Były one pisane z troską o Kościół, pełne zapewnień o dobrej woli nadawców. Był w nich smutek, niepokój i oczekiwanie na równie zaangażowaną odpowiedź. Nie doczekaliśmy się odpowiedzi. A  tym razem jest w nas gniew. Posłuchajcie naszego gniewu. To, jak niszczycie nasz Kościół, naszą wspólnotę, woła o pomstę do nieba. Zdradziliście wiele Chrystusowych nauk, w tym tę najważniejszą - o miłości - i ulegliście żądzy władzy. To ona kaz

Utworzone: 2020-11-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 156 152
Ostatni miesiąc 55 53

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie- remont!

Zwracamy się do STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE o rozpoczęcie obiecanego remontu placówki SOSW. W od lat nieodnawianej i nieremontowanej szkole uczą się nasze niepełnosprawne dzieci. Szkoła straszy wnętrzem, boazerią i lamperią z zamierzchłej przeszłości, zużytym gumolitem oraz zapychającymi się rurami w łazienkach na piętrze, co wiąże  się z przykrym zapachem. Od kilku lat słyszymy o planowanym remoncie, który z każdym rokiem jest dla nas rodziców coraz mniej realny. Jest to jedna z najbrzyd

Utworzone: 2020-11-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 54 54
Ostatni miesiąc 54 54

Petycja w sprawie ustanowienia przez Radę Miasta Oleśnicy pomnikiem przyrody dębu szypułkowego usytuowanego przy ulicy Spacerowej w Oleśnicy

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz na podstawie art. 44 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, jako mieszkańcy Oleśnicy w celu zachowania i ochrony szczególnych wartości przyrodniczych lokalnej okazów przyrody ożywionej składamy petycję w sprawie: 1. Ustanowienia przez Radę Miasta Oleśnicy pomnikiem przyrody dębu szypułkowego usytuowanego przy ulicy Spacerowej w Oleśnicy. Proponowana nazwą pomnika przyrody „Dąb Jegrów”. Lokalizacja dębu szypułk

Utworzone: 2020-11-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 322 320
Ostatni miesiąc 53 52