Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Powstanie żłobka miejskiego na osiedlu Radogoszcz w Łodzi

Radogoszcz jest jednym z największych łódzkich osiedli, wg danych statystycznych zamieszkiwany jest przez 31 033 mieszkańców. Niestety Radogoszczanie nigdy nie doczekali się na swoim osiedlu żłobka! Osiedle wciąż się rozwija. Na terenach sprzedawanych przez miasto powstają wciąż nowe inwestycje, które powodują napływ mieszkańców, w szczególności młodych osób, którzy już są, lub w niedalekiej przyszłości zostaną rodzicami. I na tym rola miasta się kończy. Niestety miasto Łódź zarówno starym jak i

Utworzone: 2021-03-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 308 308
Ostatni miesiąc 37 37

Protest przeciwko planowanej przebudowie i budowie drogi dojazdowej od ul. Architektów na działce nr 241/22 obręb 10 Nowa Huta w Krakowie

  My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, działając na mocy artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, który mówi, iż każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej oraz na podstawie artykułu 2, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 11 lip

Utworzone: 2021-04-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 46 46
Ostatni miesiąc 36 36

Petycja w sprawie przekazania Domu Maryi Wspólnocie Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, Dnia 5 lutego 2021 roku przypadały 11 urodziny naszej Wspólnoty. Jak zapewne wiecie powstała ona z małej grupy modlitewnej, która spotykała się w Pustelni na Adoracjach Najświętszego Sakramentu. W związku z tym chcieliśmy złożyć Wam serdeczne podziękowania za to, że przez wiele lat wspieraliście naszą Wspólnotę sercem, modlitwą, a także swoją obecnością na Spotkaniach ewangelizacyjnych. Cieszymy się, że w ciągu tych lat wiel

Utworzone: 2021-02-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 807 740
Ostatni miesiąc 36 32

KAUCJA wraca - TAK dla czystego środowiska i zrównoważonego rozwoju!

Niemal wszędzie, od przydrożnych rowów, przez parki, lasy i jeziora, leżą butelki i puszki po napojach, zanieczyszczając środowisko m.in. plastikiem i stanowiąc zagrożenie dla zwierząt. Koszty usuwania tych odpadów z terenów leśnych wyniosły ponad 18 mln zł w 2018 r. W Polsce na rynek corocznie wprowadzanych jest ponad 13 miliardów sztuk opakowań do napojów. W 2017 r. do recyklingu trafiło tylko 35% butelek plastikowych. Producenci ponoszą minimalne opłaty za zbieranie i przetwarzanie opakowań.

Utworzone: 2019-09-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 14353 14110
Ostatni miesiąc 36 36

Europejska petycja przeciwko sztucznym substytutom mięsa i produktów zwierzęcych wytwarzanych z komórek macierzystych Euro-Toques International

Tak dla rolnictwa wysokiej jakości, które szanuje środowisko i rozwój krajowego rolnictwa, hodowców i producentów. NIE dla sztucznie wytwarzanego "mięsa" w laboratoriach, które pochodzi z komórek macierzystych! Odrzućmy razem pseudo-"mięso" z komórek macierzystych. Jeśli również opowiadacie się za wysokiej jakości rolnictwem, godziwym wynagrodzeniem dla hodowców i plantatorów, pełnym szacunku traktowaniem zwierząt lub jeśli pamiętacie o ochronie naszego kraju i środowiska i wiecie, że mięso ma m

Utworzone: 2021-02-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 35 34
Ostatni miesiąc 35 34

Petycja o równy, sprawiedliwy dostęp do nowoczesnego leczenia dla chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Petycja przygotowana przez członków grupy wsparcia"Rak płuca - grupa pacjencka"na portalu Facebook W tygodniu poprzedzającym Światowy Dzień Walki z Rakiem, my, chorzy na raka płuca, nasi bliscy i opiekunowie, lekarze i wszyscy Polacy, zasadnie czujący się zagrożeni tą chorobą (m.in.  z uwagi na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju), zwracamy się do Rządu Polski o wyrównanie szans na leczenie wszystkich chorujących, bez względu na rodzaj tego raka.   Rak płuca to nadal główny z

Utworzone: 2021-01-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2616 2463
Ostatni miesiąc 35 33

Bezpieczna i rodzinna Ścieżka rekreacyjno – rowerowa nad Kanałem Żerańskim od Wisły do Zalewu Zegrzyńskiego ( wzdłuż wschodniego brzegu Kanału do ul. Kobiałki a dalej zachodnim brzegiem przez Stanisł

PETYCJA do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego :  Bezpieczna i rodzinna  Ścieżka rekreacyjno – rowerowa nad Kanałem Żerańskim od Wisły do Zalewu Zegrzyńskiego ( wzdłuż wschodniego brzegu Kanału do ul. Kobiałki a dalej zachodnim brzegiem przez Stanisławów Pierwszy )  Uratujmy wspólnie naturalny teren zielony i stwórzmy z niego NAJCIEKAWSZY teren rekreacyjny Warszawy aż do  Zalewu Zegrzyńskiego!!  Nie pozwólmy aby developerzy i bezmyślni urzędnicy zniszczyli tak piękny – naturalny teren któr

Utworzone: 2020-11-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 337 336
Ostatni miesiąc 35 34

NIE dla budowy Trasy Balickiej - Zielona Młynówka Królewska

Wyrażamy sprzeciw wobec planów budowy Trasy Balickiej. Trasa ta ma wiele wad.  1. Wtłoczy więcej ruchu tranzytowego na ulice Krowodrzy takie jak: Czarnowiejska, Armii Krajowej, Reymonta, Królewska, pogarszając tym samym jakość powietrza i zwiększając hałas.  2.  Przebieg Trasy został zaplanowany cennymi przyrodniczo terenami Młynówki Królewskiej i jej otuliny oraz okolicami szutrowej ulicy Zygmunta Starego. Są to tereny atrakcyjne przyrodniczo pełniące obecnie funkcję rekreacyjną. To miejsce sp

Utworzone: 2020-09-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 732 724
Ostatni miesiąc 32 32

Petycja w sprawie statystów

 26.02.2020r. Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polski ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa   Szanowna Pani Marszałek, Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zwracamy się do Pani Marszałek z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej oraz zmianę przepisów w celu zapewnienia osobom wykonującym pracę statystów stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. UZASADNIENIE: W imieniu t

Utworzone: 2020-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 953 947
Ostatni miesiąc 32 32

Petycja w sprawie uprzątnięcia dzikich wysypisk

  Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Lubartowa, osoby odwiedzające Lubartów, Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów   Adresat: Burmistrz Miasta Lubartów Szanowny Panie Burmistrzu,    W interesie własnym, a także w interesie mieszkańców Lubartowa i osób odwiedzających Lubartów, składamy petycję o uprzątnięcie terenów zielonych(poboczy), przylegających do chodników/ścieżek rowerowych, przy ulicach: Różana, Nowodworska, Gazowa, Lipowa, Parkowa, Akacjowa. Zwracamy się również o uprzątnięcie tere

Utworzone: 2021-04-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 32 31
Ostatni miesiąc 31 30