Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla likwidacji oddziału gastroenterologii USK - WAM przy pl. Hallera w Łodzi.

    Na podstawie danych PTG szacuje się, że w Polsce na nieswoiste choroby zapalne jelit  choruje ponad 50 tys. osób, w tym 10-15 tys. na chorobę Leśniowskiego - Crohna i 35-40 tys. na Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego. To choroby przewlekłe, nieuleczalne, wstydliwe, wyniszczające organizm, w wielu przypadkach prowadzące do skomplikowanych operacji, nierzadko zakończonych wyłonieniem stomii. W większości na NZJ chorują ludzie młodzi – tacy jak MY. Ponad 70% chorych to ludzie przed 35 r.ż.,

Utworzone: 2021-02-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 383 378
2021 383 378

List wsparcia dla osób pokrzywdzonych przez doktoranta Marcina K. od studentek, absolwentek i pracownic Uniwersytetu Warszawskiego

My, studentki, absolwentki i pracownice UW, wyrażamy swoje wsparcie dla wszystkich osób, które zostały pokrzywdzone przez absolwenta Kolegium MISH i doktoranta wydziału Artes Liberales, Marcina K. Wierzymy Wam i będziemy aktywnie działać na rzecz tego, aby Uniwersytet stał się przestrzenią wolną od przemocy. Nie ma naszej zgody na jakąkolwiek formę przemocy, w tym przemocy seksualnej, a także wszelkie mechanizmy jej systemowego ukrywania. Mamy świadomość, że w tym przypadku reakcja przychodzi za

Utworzone: 2021-04-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 382 377
2021 382 377

Petycja do Dyrektor I LO w Limanowej w sprawie treści nauczanych w szkole

    Anna Mruk Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Orkana w Limanowej   Grono pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Orkana w Limanowej       „Bądź buntownikiem, buntuj się przeciw złu,Ale przede wszystkim miej charakter.” W. Orkan, Wskazania dla synów Podhala, hymn I LO w Limanowej     Szanowna Pani Dyrektor, Szanowne Grono Pedagogiczne   jako absolwenci szkoły jesteśmy oburzeni treściami przekazywanymi młodzieży na lekcji religii oraz brakiem reakcji ze strony dyrekcji i ciała

Utworzone: 2021-05-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 379 360
2021 379 360

Petycja o sprostowanie nieprawdziwych informacji, rozpowszechnianych przez spółkę Apollo Film na temat firm, działających w budynku kina "Świt" w Nowej Hucie

My, mieszkańcy Nowej Huty i innych części miasta Krakowa, chcielibyśmy zabrać głos w sprawie nierzetelnych publikacji na temat planowanych zmian w budynku dawnego kina "Świt" w Nowej Hucie, którego zarządcą jest spółka Apollo Film, podlegająca Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego. Przedstawiamy więc kilka faktów:   Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. siedem firm, które zajmują pierwsze piętro "Świtu", otrzymało od spółki Apollo Film wypowiedzenie najmu lokalu. Są to m.in. sił

Utworzone: 2021-01-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 379 375
2021 379 375

Zatrzymanie budowy spalarni odpadów medycznych w Gminie Ludwin

Gmina Ludwin chce się bogacić na pieniądzach ze spalarni odpadów usytuowanej 500 m od budynków mieszkalnych w sercu Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Odwiedzasz Pojezierze Łęczyńsko Włodawskie latem? Kąpałeś się w Krasnym, Rogóźnie, Piasecznie, Zagłęboczu albo łowisz ryby na Krzczeniu? Dzięki prężnie działającemu Wójtowi Gminy Ludwin możesz zacząć planować wypoczynek w innym miejscu. W środku turystycznych terenów planuje wspólnie z tajemniczymi inwestorami budowę wielkiej, wojewódzkiej spalar

Utworzone: 2021-05-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 368 352
2021 368 352

Koncepcja społeczna szybkiej kolei Katowice - Ostrawa

Od wielu lat podkreśla się potrzebę budowy nowej linii szybkiej kolei Katowice - Ostrawa, a obecnie jej planowaniem zajmuje się spółka CPK. Na linii prostej łączącej te ośrodki, a zarazem w centrum subregionu liczącego ok. 650 tys. mieszkańców leży miasto Wodzisław Śląski, dysponujące doskonałym terenem na budowę węzła kolejowego, w którym nową magistralę można optymalnie powiązać z siecią kolejową całego subregionu. Apelujemy o zaniechanie prób wyginania magistrali w kierunku miast cieszących s

Utworzone: 2020-12-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 375 367
2021 364 356

Petycja przeciwko zasypaniu zabytkowego tunelu prowadzącego do wąskotorówki w Ełku

Dyrekcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prezydent Miasta Ełku Rada Miasta Ełku My, mieszkańcy Ełku i ludzie związani z Ełkiem, w związku z planowaną budową trasy Rail Baltica i anonsowaną likwidacją tunelu prowadzącego do dworca kolei wąskotorowej w Ełku zwracamy się do Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych oraz władz Miasta Ełku o podjęcie wspólnych działań na rzecz zachowania zabytkowego tunelu. Tunel prowadzący do Ełckiej Kolei Wąskotorowej został zbudowany w latach 1913-1914 jako integralna c

Utworzone: 2021-01-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 363 343
2021 363 343

Zapewnienie środków na modernizację ul. Karczunkowskiej na Ursynowie

My, mieszkańcy Ursynowa, korzystający z ulicy Karczunkowskiej i/lub mieszkający w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zwracamy się do władz m.st. Warszawy o pilne zapewnienie środków finansowych na modernizację tej ulicy. Karczunkowska jest w fatalnym stanie. Brakuje cywilizowanego pobocza dla pieszych - chodnika, drogi dla rowerów, bezpiecznych przejść dla pieszych, jezdnia jest dziurawa, bardzo złej jakości. Wszystko to zagraża zdrowiu i życiu użytkowników tej ulicy: pieszych (w tym dzieci, które uc

Utworzone: 2021-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 360 360
2021 360 360

Petycja przeciwko przeniesieniu Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu do Lubina

Muzeum Poczty i Telekomunikacji – jedyna taka placówka w Polsce i jedna z niewielu w Europie – może lada chwila zniknąć z naszego miasta! Decyzja urzędników spowoduje zubożenie oferty kulturalnej Wrocławia. Pomóżcie nam obronić to wyjątkowe miejsce! Zwracamy się do Was nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice, przedstawiciele organizacji z apelem o wsparcie i pomoc w obronie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,  które decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Prz

Utworzone: 2020-12-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 846 814
2021 360 350

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 359 358
2021 359 358