Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Opinia pracowników, doktorantów i studentów dot. dokumentu "Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM"

W związku z przesłanym w dniu 16 maja br. listem ogólnouczelnianym oraz umieszczoną w intranecie informacją w zakresie konsultacji ze środowiskiem akademickim projektu dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” my — niżej podpisani — wyrażamy poparcie w zakresie uchwalenia i wdrożenia ww. dokumentu w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej: UAM). Uważamy, że dokument stanowi doprecyzowanie dotychczas obowiązujących aktów prawa wewnętrznego. Same przepisy dotyczące a

Utworzone: 2022-05-23 Statystyki

pomoc humanitarna dla ludzi uwięzionych w lesie przygranicznym

Jako obywatel/ka Polski, domagam się:   -Natychmiastowego wpuszczenia do strefy pomiędzy Polską a Białorusią - pomocy humanitarnej.   - Udzielenia azylu tym, którzy o niego proszą.    - Zakazania nielegalnych push-bucków.   Dalej:   - Nie wyrażam zgody, do dalszego hańbienia honoru Polaków i do zacierania historii: to w Iranie, wielu Polskich uchodźców znalazło schronienie w trakcie II Wojny Światowej, a teraz, Polacy: odmawiają osobom z Iranu przejścia przez granicę i prawa do życia. - Nie wyra

Utworzone: 2022-03-26 Statystyki

Sprzeciw przeciwko budowie przemysłowej fermy drobiu w Solnikach, gmina Zabłudów

Ponownie pojawiły się plany budowy, tym razem 5 kurników do przemysłowej hodowli drobiu w Solnikach w gminie Zabłudów, w województwie podlaskim (planowane położenie inwestycji wskazuje strzałka). Mieszkańcy są świadomi, że w sytuacji uzyskania przez inwestora zgody na budowę 5 kurników (a w przyszłości co najmniej 12) - zniszczone zostanie kolejne lokalne środowisko naturalne, które jest największym skarbem podlaskiej ziemi, w tym ziemi zabłudowskiej.

Utworzone: 2022-03-28 Statystyki

NIE DLA PROJEKTÓW CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO W CAŁEJ POLSCE!!!

  PETYCJA DO ZARZĄDU CPK I GDDKiA ORAZ MINISTERSTWA KLIMATU i MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY ORAZ RADY MINISTRÓW RP stanowiąca protest przeciwko planom niszczenia cennych przyrodniczo, rolniczo oraz klimatycznie terenów pod inwestycje projektowane przez Centralny Port Komunikacyjny: megalotnisko Solidarność, autostradową obwodnicę Warszawy, infrastrukturę kolejową CPK. Szanowni Państwo,               W nawiązaniu do alarmującego raportu IPCC z października 2018 r dotyczącego następstw globalnego o

Utworzone: 2020-02-27 Statystyki

Apel przedsiębiorców z centrum Poznania

Stowarzyszenie Plac Wolności                                 Poznań, marzec 2022 r. Plac Wolności 5 61-738 Poznań   Prezydent Miasta Poznania Szanowny Pan Jacek Jaśkowiak  Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań     Petycja do Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka   Szanowny Panie Prezydencie! Jako przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości z rejonu centrum miasta zwracamy się z wnioskiem o udzielenie konkretnego wsparcia oraz podjęcie działań mających na celu doraźną p

Utworzone: 2022-03-03 Statystyki

RATUJMY "KĄT" (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Warszawie)

Drodzy! Udało się! ☺ Kąt uratowany ❤ Biuro Edukacji Miasta Warszawy ogłosiło, że wszyscy wychowawcy zostają w szkole, nie będzie zwolnień! Dzieciaki są bezpieczne. Petycję możecie podpisywać dalej. Niech wszyscy zobaczą, jak wiele jest ludzi, którym to miejsce nie jest obojętne. "Kąt", czyli Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr2 w Warszawie to azyl dla młodzieży z problemami. To miejsce, gdzie pomoc znajdują najbardziej zagubione nastolatki. Te, które nigdzie indziej nie pasują- bywalcy oddziałów

Utworzone: 2022-05-25 Statystyki

Lubelski Manifest Środowisk Wolnościowych

Lubelski Manifest Środowisk Wolnościowych 18 września 2021 roku odbył się w Lublinie 1 Kongres Środowisk Wolnościowych pod hasłem Zagrożenia wolności i szanse na przyszłość. Jego organizatorem była Konfederacja Korony Polskiej. Kongres przebiegał ponad wszelkimi podziałami politycznymi i światopoglądowymi w duchu merytorycznej odpowiedzialności i troski o przyszłość Polski. Wśród mówców i uczestników obrad znaleźli przedstawiciele wielu profesji i grup społecznych z różnych części Polski, w tym

Utworzone: 2021-09-28 Statystyki

Petycja w sprawie przeznaczenia ławeczki na Plantach pamięci prof. Jerzego Treli

Wielce Szanowna Rada Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4; 31-004 Kraków     Wielce Szanowni Radni! Głębokim żalem i smutkiem napełniła wszystkich Krakowian wiadomość o śmierci wybitnego aktora, tak bardzo zasłużonego dla rozwoju sztuki w Polsce jakim był profesor Jerzy Trela. Przez kilkadziesiąt lat działalność Jerzego Treli nierozerwalnie związana była z Krakowem. Występował na scenach wielu Krakowskich teatrów. Był jednym ze współtwórców krakowskiego Teatru Scena STU, grał w Teatrze Ro

Utworzone: 2022-05-16 Statystyki

PETYCJA DO RADY MiG OSTRZESZOW STOP SPALARNI ODPADÓW W ROJOWIE!

Szanowni przedstawiciele Rady Miejskiej Ostrzeszów. My, niżej podpisani mieszkańcy Ostrzeszowa, sąsiednich wsi oraz wszyscy zainteresowani, wyrażamy sprzeciw wobec planów budowy spalarni odpadów na terenie naszej gminy. Jako społeczeństwo mamy pełne prawo współuczestniczyć w podejmowaniu ważnych dla nas decyzji. Szczególnie tych, które dotyczą naszego zdrowia i życia. Ta petycja to wyraz naszego zdecydowanego sprzeciwu wobec lokowania w naszym mieście inwestycji, która może wpłynąć negatywnie na

Utworzone: 2022-03-18 Statystyki

Wynagrodzenie Nauczycieli i innych Pracowników Oświaty

Warszawa, 17 maja 2022 r.   Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność”  Ul. Jagiellońska 59/65 42-229 Częstochowa www.nzzwig.pl kontakt@nzzwig.pl Tel. 575626250   Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa www.nauczycieledlawolnosci.pl stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl Tel. 660099588   Szanowny Pan prof. Przemysław Czarnek   Minister Edukacji i Nauki     PETYCJA w sprawie wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników ośw

Utworzone: 2022-05-24 Statystyki