Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla wycinki drzew na ul. Broniewskiego w Szczecinie

Szanowny Panie Prezydencie, Gmina Miasto Szczecin planuje remont ulicy Broniewskiego. Projekt przewiduje wycinkę 16 drzew. Tylko wycinka 4 sztuk jest podyktowana złym stanem zdrowotnym. Reszta drzew ma być wycięta ponieważ ich lokalizacja koliduje z planowaną inwestycją.   Jako mieszkańcy Szczecina jesteśmy zaniepokojeni, że kolejna inwestycja drogowa, która z założenia ma polepszyć codzienne życie mieszkańców, wymaga wycinki aż tylu drzew. Drzewa są elementem miejskiej zieleni, który jest klucz

Utworzone: 2021-01-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 559 554
2021 559 554

Remont Pomorskiej TAK! Kostka brukowa NIE!

Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Barbara Nowak-Obelinda     Szanowna Pani Konserwator, Wnioskujemy o zmianę decyzji dotyczącej pozostawienia kostki brukowej na ulicy Pomorskiej. Przez wiele lat jako mieszkańcy i użytkownicy tej ulicy zabiegaliśmy o jej remont. W 2017 roku złożyliśmy do miasta petycję podpisaną przez ponad 3000 osób w sprawie remontu - zaangażowane były ruchy miejskie - Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Nowe Nadodrze. Zależało nam wtedy na tak podstawowy

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 557 556
2021 557 556

Petycja do Zarządu InPost! - w sprawie zmiany godzin stref i poprawy płacy.

Do Zarządu InPost Spółka z o.o.   My kurierzy, osoby świadczące usługi na rzecz firmy InPost zwracamy się z prośbą o przywrócenie poprzednich godzin obowiązujących w poszczególnych strefach odbioru tj. w Strefie A  do godz. 15:00, w strefie B do godziny 13:00. Obecnie strefy są liczone w linii prostej, co nie przekłada się na rzeczywistość. Godziny zostały wydłużone więc nawet jeśli kurier wypełni wszystkie swoje zadania w rejonie, ale załapie się nawet minimalnie o inną strefę to musi pozostać

Utworzone: 2021-05-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 554 553
2021 554 553

Apel miłośników pruszkowskiej koszykówki o pomoc dla klubu MKS Znicz Basket Pruszków

Jako kibice i sympatycy pruszkowskiej koszykówki zwracamy się z wielkim apelem do władz Miasta Pruszkowa, Powiatu Pruszkowskiego oraz potencjalnych sponsorów o pomoc dla klubu Znicz Basket prowadzącego jedyną w Pruszkowie męską, seniorską drużynę koszykarską. Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, utratę sponsora tytularnego i bezskuteczne – jak dotychczas - poszukiwanie jego następcy klub ten znalazł się bowiem w dramatycznej sytuacji finansowej, która może uniemożliwić jego start w nadchodzą

Utworzone: 2021-06-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 547 540
2021 547 540

"NIE" dla obwodnicy Łowicza w rejonie Zielkowic i Urbańszczyzny

Petycja do: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   PETYCJA "NIE" dla obwodnicy Łowicza w rejonie Zielkowic i Urbańszczyzny w sprawie odstąpienia od dalszych etapów prac nad wariantami 3 i 4 projektowanej obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92.   Szanowni Państwo! W imieniu własnym, mieszkańców miejscowości Zielkowice i Urbańszczyzna oraz miłośników terenów rekreacyjnych w obrębie Lasku miejskiego i zalewu w Łowiczu stanowczo protestujemy przeciwko zaprezentowanym warian

Utworzone: 2021-05-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 545 544
2021 545 544

NIE dla pomnika Jana Szyszki w Wysowej-Zdroju

Uście Gorlickie 18.02.2021 r. Do wójta gminy Uście Gorlickie Zbigniewa Ludwina, do wiadomości Rady Gminy   Wyrażamy zaniepokojenie pogłoskami o rozważanym przez władze gminy ustawieniu w miejscowości Wysowa-Zdrój pomnika byłego ministra środowiska Jana Szyszki. Pragniemy zwrócić uwagę Wójta oraz Rady Gminy na następujące fakty: ● Pomniki wznosi się dla upamiętniania osób szczególnie zasłużonych, związanych z regionem, miejscowością lub lokalną społecznością. Najczęściej są to osoby urodzone, mie

Utworzone: 2021-02-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 544 532
2021 544 532

Walka o szybki dostęp do terapii Kaftrio

Do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Rzecznika Praw Pacjenta, Krajowego Konsultanta ds. Chorób Płuc, Rady Przejrzystości pracującej przy prezesie AOTMiT. My, rodzice chorych dzieci, dorośli chorzy na mukowiscydozę, rodziny i przyjaciele osób chorych, z zazdrością spoglądamy w kierunku Europy Zachodniej, gdzie leki przyczynowe są w wielu krajach refundowane. Dla nas leki przyczynowe nowej generacji, a zwłaszcza Kaftrio, które mogłoby pomóc dużej grupie chorych n

Utworzone: 2021-02-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 541 521
2021 541 521

WALCZYMY O PRAWO I DOBRO DZIECI - nie dla druku 63

PETYCJA W OBRONIE POSZANOWANIA PRAW DZIECI DO WZRASTANIA W BEZPIECZEŃSTWIE I MIŁOŚCI - nie dla druku 63   Druk 63 jest projektem bliźniaczym do druku 776 senatu poprzedniej kadencji. Petycja rozpatrywana pod drukiem 776 przez Senat poprzedniej kadencji zebrała negatywne opinie, w tym Sądu Najwyższego, który zalecił aby dalej nad tym drukiem nie procedować. Sprzeciwiam się zmianom w prawie rodzinnym jakie zawiera druk 63 i narzucaniu Opieki Naprzemiennej. Opieka Naprzemienna ma sens tylko j

Utworzone: 2021-03-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 540 518
2021 540 518

Pozostanie Pana Tomasza Stróża na obecnym stanowisku dyrektora w naszym "wspólnym domu".

          Publiczne liceum imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu według opinii uczniów, absolwentów jak i rodziców jest bardzo dobrym miejscem nauki, które zapewnia wspaniałą oraz sympatyczną atmosferę. Uczniowie są bardzo wdzięczni za tak doskonale prowadzoną szkołę.           Od  10 lat na czele tej placówki zarządza wszystkim dobrze znany, szanowny Dyrektor Tomasz Stróż. Liceum imienia Mikołaja Kopernika zawdzięcza mu naprawdę wiele. Dzięki jego zaangażowaniu w życie szkoły, potocznie nazy

Utworzone: 2021-03-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 540 538
2021 540 538

Biłgoraj broni swojego lasu

My, mieszkańcy i miłośnicy powiatu biłgorajskiego pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec masowej wycinki lasów przeprowadzonej i planowanej do przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Biłgoraj. Skala dokonanych rębni powoduje ogromne straty w środowisku naturalnym i w wizerunku naszego regionu będącego bramą do Puszczy Solskiej. Z ogromnym zdumieniem przyjęliśmy wiadomość o wycięciu przez Nadleśnictwo Biłgoraj kilku hektarów lasu w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł rzeki Stok. To malownicze miejsce zosta

Utworzone: 2021-05-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 537 511
2021 537 511