Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

DOŚĆ TRUCIA! - Apel do premiera Mateusza Morawieckiego

Środki ochrony roślin czyli pestycydy są powszechnie stosowane zarówno w rolnictwie, jak i w ogrodach, lasach, parkach, na placach zabaw, drogach, torach kolejowych. Uniknięcie kontaktu z pestycydami wydaje się dziś niemożliwe, ale najbardziej niepokojąca jest ich obecność w naszej żywności.   „W UE sprzedaż substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin wynosi ponad 350 000 ton rocznie. Środki te mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość wód i gleb, jak również na różnorodność biol

Utworzone: 2020-09-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1336 1308
2021 258 252

     My, mieszkańcy Tychów domagamy się obniżenia opłat za wywóz odpadów, które zostały drakońsko podniesione od 1 stycznia br.

     Dla przykładu: czteroosobowa rodzina (segregująca odpady) płaciła do tej pory 183 zł kwartalnie, a po podwyżkach od 1stycznia 2021 będzie zmuszona zapłacić 312 zł. - Jest to wzrost o 70,5%. Niektóre z rodzin wielodzietnych dotknie jeszcze większy wzrost opłat ponieważ stawka 1 zł zostanie zamieniona na 26zł od (5-tej, 6-tej i następnej) osoby. Biorąc jednak pod uwagę, iż już w od kwietnia 2019 nastąpiła podwyżka (z 12 na 15 zł) – całkowita podwyżka w ciągu półtora roku wynosi: 108,3% (!!!)

Utworzone: 2021-02-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 255 255
2021 255 255

Chcemy Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich!

                                                                Szanowni Posłowie i Senatorowie RPMy, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie i poparcie kandydatury pana Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważamy, że wieloletnie społeczne zaangażowanie po stronie zwykłych obywateli jest gwarantem obrony nie tylko praw socjalnych i lokatorskich, z których Piotr Ikonowicz jest powszechnie znany, ale także całego pakietu praw człowieka i obywatela, któ

Utworzone: 2021-02-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 253 248
2021 253 248

Petycja w sprawie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany niektórych elementów organizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi My pracownicy Agencji, chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec braku realizacji uzgodnień zawartych w porozumieniach kończących spory zbiorowe pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w ARiMR a Pracodawcą z dnia 07 marca 2016 r oraz 08 lutego 2019 roku (poza wyjątkiem ujednolicenia tabel płacowych i związanym z tym

Utworzone: 2020-11-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 902 902
2021 251 251

Budowa ulicy Mościckiego i połączenie jej z ulicą 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

  Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski ul. Słonimska 1 15-950 Białystok   Z-ca Prezydenta Pan Przemysław Tuchliński ul. Słonimska 1 15-950 Białystok     Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku ul. Składowa 11 15-399 Białystok   Radni miejscy     Szanowni Państwo     W imieniu mieszkańców osiedla Bagnówka , Wygoda oraz mieszkańców Białegostoku, których podpisy przedstawiamy w załączeniu, składamy poniższe pismo zbiorowe. Prosimy by w ramach inwestycji z budżetu miasta Białystok na 202

Utworzone: 2021-02-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 245 245
2021 245 245

Petycja dotycząca sprzeciwu w zakresie budowy uzupełniającego układu komunikacyjnego – ulicy KWD.5

Kraków, dnia 01.02.2021     Do: 1)    Prezydent Miasta Krakowa Pan prof. Jacek Majchrowski 2)    Przewodniczący Rady IX Dzielnicy Pan Bogusław Gołas 3)    Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie Pan Łukasz Szewczyk 4)    Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Małgorzata  Mrugała 5)    Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UMK Pani Elżbieta Szczepińska 6)    Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa Pan Marcin Hanczakowski 7)    Wydział Gospodarki Komunalnej UMK Pan Wacław Sku

Utworzone: 2021-02-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 242 241
2021 242 241

Stacjonarny punkt poboru krwi w Pruszczu Gdańskim (filia RCKiK w Gdańsku)

Celem realizacji tego projektu jest utworzenie: Stacjonarnego punktu poboru krwi w Pruszczu Gdańskim (filia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku) przy ulicy: Mariana Raciborskiego 2A w miejscu dotychczasowego pogotowia ratunkowego, które mogłoby w końcu przydać się dla dobra mieszkańców miasta udostępniając i przeznaczając jedno ze swoich pomieszczeń na punkt poboru krwi, gdyż mobilny punkt poboru krwi, który odwiedza nasze miasto cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem

Utworzone: 2021-04-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 241 240
2021 241 240

Wspieramy Operę Wrocławską!

  List otwarty do redakcji portalu wyborcza.pl   W trosce o niezbywalną wartość, jaką jest prawo do kultury, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie publikacji medialnych szkalujących dobre imię Opery Wrocławskiej i jej Zarządu. Takie działania znacznie utrudniają realizację strategii Opery, dzięki której ma ona szansę zostać liczącą się w świecie instytucją kultury.   Medialne doniesienia inicjowane przez redakcję portalu wyborcza.pl, mogą finalnie doprowadzić do zniszczenia wyjątkowego projekt

Utworzone: 2021-01-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 240 226
2021 240 226

Przedłużenie linii MPK pod kolej, czyli pod Kraków Złocień SKA.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Prezedenta Miasta Krakowa, ZTP Kraków oraz do ZDMK Kraków o przedłużenie linii autobusowych MPK numer 125 i 183 pod kolej, czyli pod nowy przystanek Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej "Kraków Złocień" . Przy ulicy Złocieniowej w Starym Bieżanowie powstaje nowy przystanek osobowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej "Kraków Złocień". Moim zdaniem należy przedłużyć trasę autobusów linii 183 i 125 do przystanku kolejowego, aby zapewnić wymianę pasażerów MPK+SKA. Dzięki temu mi

Utworzone: 2021-01-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 240 240
2021 240 240

Zażądajmy prawa do odmowy zaszczepienia się z powodów religijnych

Nie jest to petycja, ale głos wzywający Polaków do podjęcia zorganizowanych działań, których celem jest uzyskanie ochrony prawnej dla osób odmawiających tzw. zaszczepienia się przeciwko COVID-19 z powodów religijnych. Akcje takie podejmowane są już w kilku państwach. Logika narracji uprawianej przez czynniki rządowe i stopniowo narastająca presja wywoływana przez ośrodki kształtujące opinię publiczną, silnie uprawdopodobniają tezę o zamiarach uczynienia z przeciwników szczepień obywateli drugiej

Utworzone: 2021-04-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 239 222
2021 239 222