Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja do Telewizji Polskiej w sprawie emisji koncertu 15-lecia zespołu Kombi

 Adresat petycji:Telewizja Polska S.A.ul. J. P. Woronicza 17,00-999 Warszawa Szanowna PaniKalina CyzDyrektor TVP Kultura                                                                       Przedmiot petycji: My, fani zespołu Kombi zwracamy się z uprzejmą prośbą do Telewizji Polskiej o emisję na kanale "TVP Kultura" koncertu 15-lecia zespołu Kombi, który odbył się 28.07.1991 r. w Operze Leśnej w Sopocie.   Kombi to jedna z najpopularniejszych grup muzycznych lat 80-tych, która wywarła ogromny w

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Apelujemy do Dyrektora Olsztyńskiego Oddziału GDDKiA o uwzględnienie w planach budowy nowej nitki S16 Olsztyn-Biskupiec dodatkowego zjazdu do Biskupca na wysokości miejscowości Nowe Marcinkowo/Rzeck

  Budowa drogi jest epokowym wydarzeniem dla naszego regionu, a wybudowanie zjazdu w tym momencie jest jedyną szansą na tego typu inwestycję, która niesie ze sobą wiele korzyści:- odciąży w znacznym stopniu skrzyżowanie S16 z DK57,- stworzy dodatkowy zjazd do ominięcia newralgicznego odcinka Kromerowo - Biskupiec,- da szansę lokalnej, wiejskiej społeczności na szybszy dojazd do Olsztyna, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze i wpłynie pozytywnie na ekologię,- pozwoli na krótszy dojazd do jeziora Dad

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Petycja o zmienienie warszawskiego autobusu linii 146 na przegubowy

My niżej podpisani składamy petycję z prośbą o rozpoczęcie kursowania przegubowego autobusu linii 146. Jest to jedyna linia, która obejmuje niemal cały Wał Miedzeszyński. W okolicy trasy mieszka wiele osób, dla których autobus ten stanowi wyłączny dojazd. W godzinach szczytu (tj. poranne i popołudniowe) jest on bardzo przepełniony, co skutkuje brakiem możliwości zmieszczenia się w autobusie. Aktualny autobus jest zbyt mały, nieproporcjonalnie do osób nim podróżujących. Problem ten zostałby zmini

Utworzone: 2023-01-07 Statystyki

Apel o zmianę przebiegu wariantu W9 na odcinku od miejscowości Kurcew do miejscowości Klęka.

                                                                                                                                                                                                Wilkowyja , dnia 29 grudnia 2022 r. Mieszkańcy wsi: Wilkowyja, Annapol, Radlin, Bachorzew    Gmina Jarocin Woj. wielkopolskie                                                                  Szanowny Pan Michał Kmiecik                                             Ekspert ds. Relacji z Otoczeniem Inwestycji K

Utworzone: 2022-12-30 Statystyki

APEL WOŁANIE O POKÓJ I DOBRO

Nasze życie polityczne, gospodarcze i społeczne pełne jest powierzchowności, przemilczeń, inspiracji wojennych i niepokoju. Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą dotyka bezpośrednio i bardzo boleśnie naród ukraiński. Sprzeciwiamy się szerzeniu zniszczeń i śmierci. Nadchodząca zima może przynieść dramatyczne konsekwencje i ogrom ofiar z powodu braku ogrzewania, energii elektrycznej, wody, żywności i leków. Katastrofa humanitarna. Skutkiem wojny już jest realne zagrożenie trwałego wstrzymania

Utworzone: 2022-12-20 Statystyki

Natychmiastowe wydanie Dzieci Matce

Ta petycja wymaga natychmiastowe wydanie dzieci Nel 4Lata I Siley 3Lata ich Matce. Dziewczynki zostaly zatrzymane do wyjasnienia i aktualnie sa bez podstawy prawnej przetrzymywane przez Kesb w Domu Dziecka w Zürich.Sad rejonowy w Meilen orzekl 11.01.2023, iz zarzuty Ojca dzieci przeciwko ich Matce sa bezpodstawne.

Utworzone: 2023-01-25 Statystyki

STOP wycinkom tyskich lasów.

W ostatnich latach temat wycinki lasów budzi coraz większe społeczne kontrowersje. Lasy publiczne, zgodnie z ustawą o lasach powinny spełniać równocześnie trzy funkcje przyrodniczą, społeczną i gospodarczą (produkcyjną). Zbyt intensywna gospodarcza eksploatacja lasów sprawia, że lokalna przyroda nie jest wystarczająco chroniona, lasy przestają chronić przed suszą i upałem, a mieszkańcy nie mają gdzie chodzić na spacery. W związku z możliwością wyrażenia woli społecznej w konsultacjach nad Projek

Utworzone: 2022-12-13 Statystyki

Sprzeciw „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 313 w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica”.

Gwieździn, dnia 09.01.2023 Składam swój sprzeciw przeciwko realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 313 w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica”. Znak: OS.6220.8.2021.2022 oraz Przeciwko wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie zawiadomienia Wójta Gminy Rzeczenica z dnia 12.12.2022 r. Po zapoznaniu się z raportem firmy, który został sporządzony w 2022 roku, zamierzającej zrealizować za wsz

Utworzone: 2023-01-17 Statystyki

Do władz samorządowych Katowic o realizacje velostrady na pasie działek kolejowych w Burowcu

WKRÓTCE ZAPADNĄ WAŻNE DECYZJE DOT. PRZYSZŁOŚCI KATOWIC-BUROWCA:  20 maja 2022 r. w siedzibie Metropolii GZM przedstawiciele 11 samorządów regionu podpisali porozumienie o budowie 8 dróg rowerowych (rowerostrady lub velostrady) o łącznej długości 120 km. Porozumienie w imieniu miasta Katowice podpisał Wiceprezydent Waldemar Bojarun. Czterem spośród ośmiu velostrad nadano status priorytetowy, w tym velostradzie Katowice-Sosnowiec, długości 9,7 km. Wszystkie dokumenty są dostępne na oficjalnej stro

Utworzone: 2022-07-22 Statystyki

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gniezno nr 23/2022 z dnia 19.12.2022r

W związku z przysługującym nam prawu, jako mieszkańcom wsi Osiniec składamy odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gniezno nr 23/2022 z dnia 19.12.2022r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i rządzeniami zasilającymi o nr BT32114 na części działki nr ewid.4 w miejscowości Osiniec,gmina Gniezno.

Utworzone: 2023-01-04 Statystyki

Stop likwidacji połączeń kolejowych

Szanowni Państwo,  Mieszkańcy Janikowa i okolic, zwracam się do Was z prośbą o pomoc i wsparcie w sprawie ważnej dla nas wszystkich. W związku z likwidacją wielu połączeń kolejowych nasze miasto zostało "odcięte od świata". Wieczorami w dni powszednie, a także w soboty, niedziele i święta nie mamy żadnej możliwości wyjazdu z Janikowa. Jest to wielki problem dla nas, a szczególnie dla osób dojeżdżających do pracy i uczących się. Jest to dla nas wykluczenie komunikacyjne i społeczne. Nie ma na to

Utworzone: 2023-01-23 Statystyki

Petycja w sprawie poprawy jakości usług komunikacji publicznej na terenie Sołectwa Ślęza w Gminie Kobierzyce

Mieszkańcy Sołectwa Ślęza                                                                                                             Ślęza, 18.01.2023     Szanowny Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik Urząd Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce   Petycja w sprawie poprawy jakości usług komunikacji publicznej na terenie Sołectwa Ślęza w Gminie Kobierzyce.    Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2014 poz. 870) ustawy o petycjach, my niżej podpisani

Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Bezwzględny zakaz sprzedaży i wypuszczania sztucznych ogni w Gdyni.

Drodzy Gdynianie, Zaniepokojeni konsekwencjami używania fajerwerków, petard, a niekiedy nawet rakiet, w Sylwestra zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej petycji w sprawie wprowadzenia bezwzględnego zakazu sprzedaży tego typu materiałów oraz zakazu wypuszczania sztucznych ogni na terenie naszego miasta. Ewentualnie warte jest rozważenie ścisłe określenie stref, w których korzystanie z tego typu materiałów byłoby dopuszczalne, ale wyłącznie przez osoby dorosłe i odpowiednio przeszkolone. Jest to

Utworzone: 2023-01-19 Statystyki

Przywrócenie oświetlenia ulic w godzinach nocnych na terenie Gminy Ożarowice

Szanowny Panie Wójcie, Mieszkańcy Gminy Ożarowice wnoszą o przywrócenie oświetlenia ulic w godzinach nocnych na terenie całej Gminy. Brak oświetlenia wpływa na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego w obszarze całej Gminy. Aktualny stan sprzyja zdarzeniom o charakterze przestępczym. Kradzieże na terenie Gminy miały już miejsce. Z niepokojem o nasze bezpieczeństwo obserwujemy sytuację i wnioskujemy o przywrócenie oświetlenia. Z wyrazami szacunku, Mieszkańcy

Utworzone: 2023-01-11 Statystyki

Domagamy się wprowadzenia zasady Złów i Wypuść tzw. „NO KILL” na Jeziorze Żywieckim Tresna

Do Sz. Pani Małgorzata Sikora Dyrektor RZGW Kraków  My wędkarze wędkujący nad Jeziorem Żywieckim domagamy się wprowadzenia zasady Złów i Wypuść tzw. „NO KILL” na Jeziorze Żywieckim Tresna - obwód rzeki Soły SO2 w celu ochrony, odbudowy populacji ryb i nowoczesnego podejścia do wędkarstwa. Podpisy będą zbierane tylko do 10 stycznia 2023r. Bardzo proszę o dzielenie się petycją w celu uzbierania głosów.

Utworzone: 2022-12-30 Statystyki

Petycja w sprawie powiększenia terenu spacerowego w Parku nad Stawami w Oleśnicy.

Stawy Miejskie w Oleśnicy stały się miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców uprawiających sport, rekreację, najpopularniejszym miejscem do spacerów, obcowania z miejską przyrodą, imprez miejskich. W atrakcyjnym, jednak zbyt małym obszarze, w dniach świątecznych wolnych od pracy, staje się tłoczno. Połączone asfaltowe ścieżki pieszo-rowerowe, stają się powodem konfliktów. Zwracam się z prośbą o powiększenie terenów spacerowych, o obszar do niedawna dzierżawiony i wykorzystywany jako ł

Utworzone: 2023-01-10 Statystyki

Ratujmy wieżę ciśnień

Prezydent Miasta Świnoujście Rada Miasta Świnoujście – Komisja Skarg Wniosków i Petycji        My, Mieszkańcy Świnoujścia, apelujemy o pilne ratowanie wieży ciśnień znajdującej się na terenie Basenu Północnego. Wieża ciśnień niszczeje w przerażającym tempie, brak reakcji ze strony władz samorządowych może doprowadzić do jej całkowitej dewastacji. Wykorzystajmy turystyczny i kulturalny potencjał drzemiący w zabytkowej wieży. Wieża ciśnień, po rewnowacji może być kolejną wizytówką Świnoujścia oraz

Utworzone: 2023-01-16 Statystyki

Kraków - Nie dla kolejnych krótkich tramwajów

Krakowskie MPK planuje w najbliższym czasie zakup nowych tramwajów w trzech konfiguracjach: jednokierunkowe o długości 40-43 metrów, jednokierunkowe o długości 24-27 metrów oraz dwukierunkowe o długości 32-34 metrów. Dodatkowo w planach jest także zakup używanych tramwajów GT8SU z Düsseldorfu w celu zmodernizowania ich do standardu GT8N lub GT8C. Tramwaje te pochodzą z lat 1973-1975 oraz również mają około 26 metrów długości. Inicjatywa Twoja Komunikacja apeluje do Miejskiego Przedsiębiorstwa K

Utworzone: 2022-11-20 Statystyki

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, zagraża ujęciom wody, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, kieruje ruch do Opola, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe. Jesteśmy przeciw wariantom 1,2,3,4,5,6,7 i 9 – Popieramy wariant 8 z ewentualnymi modyfikacjami. UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź.   Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad odd

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

Stanowczy sprzeciw wobec szczepień dzieci eksperymentalnymi preparatami!

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował opinię publiczną (bez żadnych badań i statystyk), że w Polsce od 8 grudnia 2022 roku rozpoczynają się szczepienia dzieci w wieku od 0,5 roku do 4 roku życia przeciwko COVID-19.   https://twitter.com/a_niedzielski/status/1600038933164761089?cxt=HHwWgoCl4dW7vbQsAAAA     W powyższym wpisie z niewiadomych przyczyn minister stwierdza, że tzw. szczepienia są skuteczne i bezpieczne.   Umowa z Pfizerem, podpisana 28.09.2021, upubliczniona niedawno przez rz

Utworzone: 2022-12-08 Statystyki