Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Wolny dostęp do Parku Natolińskiego

Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36 00-522 Warszawa oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 00-583 Warszawa ul. Al. Ujazdowskie 1/3 oraz  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 1500-071 Warszawa                                                           Petycja            Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań związanych z pełnym, codziennym udostępnieniem Parku Natolińskiego dla mieszkańców. Obiekt znajduje się między dzielnicami Ursynów i Wilanów w Wars

Utworzone: 2016-03-05 Statystyki

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej 94 w obrębie Gminy Siechnice

Siechnice, 20.12.2022   DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO: Mieszkańcy Gminy Siechnice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji)   Stowarzyszenie Gmina Fair Play (podmiot reprezentujący)  ul. Fabryczna 22/5/5 55-011 Siechnice (adres do korespondencji)   Stowarzyszenie Mam Głos ul. Orla 5/11 55-010 Święta Katarzyna   Stowarzyszenie Nasze Drogi ul. Dunikowskiego 1 55-010 Radwanice    Sz.P. Lidia Markowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Zakaz produkcji,sprzedaży i używania fajerwerków i petard

Mając na uwadze dobro zwierząt,ptaków a także ludzi wnioskuję o wydanie zakazu produkcji,sprzedaży oraz używania fajerwerków,petard oraz innych środków pirotechnicznych. Twoja głupia zabawa - ich paniczny strach!

Utworzone: 2022-12-28 Statystyki

Konsultacje społeczne ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Katowice 27.12.2022 r. Związek Zawodowy Pracowników Sektora Ochrony Zdrowia Psychicznego ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice Oddział Terenowy OZZL przy Centrum Psychiatrii im. Dr. K. Czumy w Katowicach ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice   Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy i Koleżanki Lekarze i Lekarki, na stronach Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 30.11.2022 r. (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367401), który obecnie jest

Utworzone: 2022-12-27 Statystyki

Alarm dla bezdomnych psów z gminy Brójce

Psy z gminy Brójce przez kilka lat były oddawane do schroniska Wojtyszki. Wszyscy wiemy jak złą sławą cieszy się to schronisko.  Od czasu wielkiej awantury rozpętanej przez media psy trafiały do schroniska "Pokochaj cztery łapy". Od stycznia 2023 psy mają wrócić do Wojtyszej, bo wygrały przetarg, a burza wokół warunków ucichła.  Poniżej tekst schroniska, w którym psy znalazły spokój.  Pokochaj cztery łapy !!! Alarm !!! Od roku mieszkają u nas psiaki z gminy Brójce. Psiaki które zostały nam przk

Utworzone: 2022-12-20 Statystyki

Petycja o odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na grunt zabudowany Prochownią Północną

Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski My, mieszkanki i mieszkańcy Żoliborza i Warszawy, zwracamy się do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na grunt zabudowany Prochownią Północną, położoną w żoliborskim parku Żeromskiego i zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy z Marianną Zjawińską, która stworzyła kawiarnię "Prochownia Żoliborz” i prowadziła ją od 2012 roku do momentu przerwania ciągłości umowy przez wadliwie przeprowadz

Utworzone: 2022-12-09 Statystyki

W sprawie budowy zadaszenia obejmującego całość peronu PKP Warszawa Rembertów oraz utwardzenie dojazdu do kolejowej rampy rozładunkowej.

  Działając w interesie publicznym na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), jako mieszkańcy apelujemy do Pana Ministra o podjęcie stosownych działań mających na celu wykonanie zadaszenia obejmującego swoim zasięgiem całość peronu PKP Warszawa Rembertów oraz utwardzenie dojazdu do kolejowej rampy rozładunkowej. Obecnie stacja PKP Warszawa Rembertów to kluczowy w

Utworzone: 2022-10-09 Statystyki

Sprzeciw wobec angażowania Polski w wojnę

  My Polacy jedyni rdzenni mieszkańcy oraz jedyni prawowici właściciele naszego kraju, stanowczo potępiamy działania polskojęzycznego rządu, w postaci przekazywania uzbrojenia ukraińskiej armii. Jednocześnie żądamy natychmiastowego zaprzestania działań w postaci osłabiania naszego bezpieczeństwa poprzez przekazywanie naszej broni narodowi, który od pokoleń do chwili obecnej jest wrogi Polakom, o czym świadczy kult postaci, które dokonały zbrodni na naszych przodkach. W związku z powyższym potępi

Utworzone: 2023-01-12 Statystyki

Petycja w sprawie utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa, w sąsiedztwie Parku Henrykowskiego, na dawnych, dziś już nieużytkowanych terenach służących obrządzaniu parowozów.

Petycja skierowana do: Prezes Rady Ministrów - Sz. P. Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego - Sz. P. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych - Sz. P. Jacek Sasin Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Sz. P. Cezary Przybylski   Szanowni Państwo, Prosimy Państwa o poparcie naszego pomysłu utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie

Utworzone: 2020-05-31 Statystyki

Petycja do diabli wiedzą kogo o przyznanie Sanah Bóg wie czego za to co zrobiła dla duszy polskiej Juliusza Słowackiego "Hymnem"

Nie wiem kto, ale ktoś.  I nie wiem co, ale coś.  Ktoś powinien mianowicie przyznać coś Sanah, za to   - że w sercu polskiej popkultury słychać głos Juliusza Słowackiego;  - że uprawomocniła jako temat popkulturowy smutek - emocje trudną, i spychaną na margines; - że stworzyła swoją sztuką pokoleniowe hiperłącze  między 10-letnią dziewczynką śpiewającą z pamięci "Bajkę" i 70-latkiem mówiącym jej kim był Krzysztof Kamil Baczyński. A poza tym, ta odwaga, żeby wsadzić łapę w same flaki polskiej tra

Utworzone: 2023-01-11 Statystyki

Założenie lustra drogowego - na krzyżówce ul. Koniecznej i Serwituckiej

Petycja do organów miasta Kobyłka Wyjeżdżając z ul. Koniecznej na ul. Serwitucką w Kobyłce jest zerowa widoczność i nie widać samochodów nadjeżdżających od strony ul. Mareckiej. Aby wyjechać na ul. Serwitucką trzeba delikatnie "wychylić" się samochodem, aby zobaczyć czy nie nadjeżdżają samochody od ul. Mareckiej. Stwarza to bardzo duże zagrożenie w postaci zderzenia się samochodów. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresach niepogody, kiedy pada deszcz jeszcze bardziej ograniczający widoczność

Utworzone: 2023-01-07 Statystyki

Powrót dyżurów wakacyjnych dla dzieci z innych przedszkoli

Pani Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta Zabrze   Zwracamy się z prośbą o przywrócenie w Zabrzu systemu dyżurów wakacyjnych przedszkoli dla dzieci z innych placówek. Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w działalności

Utworzone: 2022-11-05 Statystyki

Petycja ws. ratowania tzw. "starej porodówki" - budynku przy ul. Modlińskiej 130 w Jabłonnie.

Rada Gminy Jabłonna Pan Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski do wiadomości Starosta Powiatu Legionowskiego Dotyczy: zabytkowego budynku posadowionego przy ul. Modlińskiej 130 w Jabłonnie, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jabłonna (pozycja 35). Własność budynku: Gmina Jablonna, numer ewidencyjny działki 655/2. Rodzaj użytkowania: od 2020 r. wyłączony z użytkowania (ostatnio jako budynek mieszkalny. lokale socjalne) Szanowni Państwo, mając na względzie "opłakany" stan zabytkowego bu

Utworzone: 2022-09-28 Statystyki

Nie dla traktatu WHO

SPRZECIW SPOŁECZNY My Naród Polski, działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej niniejszym składamy skargę, a jednocześnie wniosek o natychmiastowe zgłoszenie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 19 Konwencji wiedeńskiej z dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 1990 Nr 74, poz. 439) O prawie traktatów, sprzeciwu do negocjowanego Międzynarodowego traktatu w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej. W przypadku trudności proceduralnych w złożeniu sprzeciwu, wzyw

Utworzone: 2022-02-22 Statystyki

List do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Intronizacji Jezusa Chrystusa

Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki Szanowny Panie Premierze,       Zwracamy się do Pana Premiera w sprawie bardzo ważnej.  Zdajemy sobie wszyscy doskonale sprawę jak bardzo ważna w naszym życiu jest Opatrzność Boża. Jest wiele przykładów kiedy nasz  naród dzięki zwróceniu się do Boga w modlitwie otrzymał łaski i pomoc.    Akt uznania Jezusa Chrystusa za Pana i Króla Polski i Polaków 19 Listopada 2016 roku w Łagiewnikach   był wiekopomnym wydarzeniem. Jednak, w ocenie wielu katolików powinn

Utworzone: 2018-04-15 Statystyki

Petycja do Senatu RP w sprawie pełnienia kluczowych stanowisk w państwie przez osoby posiadające wyłącznie polskie obywatelstwo - tj. ustawy o ochronie najważniejszych interesów państwa

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o poparcie złożonej w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej petycji w sprawie uruchomeinia przez senat, procedury inicjatywy ustawodawczej. Przedstawiamy Państwu treść petycji wraz z projektem ustawy oraz uzasadnieniem. Przyszedł najwyższy czas na wprowadzenie prawdziwego polskiego ładu.               Oława, 10.01.2023 r.   Podmiot wnoszący Komitet Społeczny „Polski Ład”                                                                             Senat Rzeczy

Utworzone: 2023-01-10 Statystyki

Przeciwko pomocy uchodźcom z Ukrainy kosztem polskich obywateli

My polscy obywatele, sprzeciwiamy się finansowaniu pomocy dla Ukrainy, dla uchodźców z naszych podatków. Mieszkania, na które od lat czekały polskie rodziny, będące w trudnej sytuacji zostały rozdane uchodźcom. Pomoc finansowa w postaci 300 plus, 500 plus, emerytury, pierwszeństwo w zakładach opieki medycznej, oraz znaczne korzyści dla pracodwaców zatrudniających uchodźców, czynią z nas obywateli drugiej kategorii. Rozdawnictwo rządu polskiego doprowadziło ten kraj do ruiny, mimo to rząd kontynu

Utworzone: 2022-03-09 Statystyki

Czas na odśnieżone ścieżki rowerowe - zadbajmy o bezpieczeństwo rowerzystów

Szanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się z prośbą o odśnieżanie ścieżek rowerowych w czasie zimy. Jest to konieczne, aby umożliwić korzystanie z rowerów jako alternatywnego środka transportu przez cały rok, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. W ostanim czasie zdarzały się wypadki na ścieżkach rowerowych, które kończyły się nawet złamaniami i wizytami w szpitalu. Odśnieżanie ścieżek rowerowych pozwoli na lepszą widoczność i przewidywalność poruszania się po ścieżce, co zwiększ

Utworzone: 2023-01-25 Statystyki

Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach - czy zapis konstytucyjny?

Jako obywatel RP zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie zapisu treści art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego brzmienie jest następujące:   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio pr

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Petycja popierająca budowę masztu Play w Nowych Grobicach

 ​​​                                                          Chynów, dnia 28.12.2022r. Mieszkańcy Gminy Chynów    Rada Gminy Chynów Urząd Gminy w Chynowie ul. Główna 67, 05-650 Chynów   Do wiadomości Rada Powiatu Grójeckiego   PETYCJA Na podstawie art. 2 ust.1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870 t.j.) wnosimy o powstrzymanie się od działań zmierzających do wstrzymania bądź opóźniania realizacji inwestycji budowie stacji bazowej sieci Play

Utworzone: 2022-12-31 Statystyki