Najnowsze petycje

Nowe Zebranie Wiejskie Smolec-Osiedle Leśne

W związku z nieprawidłowościami w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego dla sołectwa Smolec-Osiedle Leśne zwracamy się do Pana Łukasza Zbroszczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o ponowne wyznaczenie i zwołanie Zebrania Wiejskiego w celu podziału budżetu sołeckiego dla naszego sołectwa na 2020 rok

Utworzone: 2019-09-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7 7

Petycja z żądaniem podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zwiększenia wyceny świadczeń, ryczałtu oraz zapłaty świadczeń wykonanych ponad limit dla NCM w Nowym Dworze Maz.

Pan Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia Pan Andrzej Jacyna - Prezes NFZ Pan Filip Nowak - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ    My, mieszkańcy powiatu nowodworskiego, mając na względzie sytuację Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz., na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, w związku z art. 7 – 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.

Utworzone: 2019-09-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 35 35

Szybki i bezpośredni dojazd do Piaseczna od strony południowej dla mieszkańców Jastrzębia, Żabieńca, Chylic, Siedlisk.

                                                     Szanowny Pan Robert Widz II Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Piaseczno Szanowny Panie Burmistrzu                     W związku z planowaną od 1 października zmianą trasy autobusu linii L24 apelujemy o wdrożenie innego rozwiązania komunikacji z Piasecznem dla mieszkańców miejscowości Siedliska oraz Jastrzębie: przeprowadzenie równolegle modyfikacji trasy L25.                  Jesteśmy bardzo rozgoryczeni planowaną zmianą trasy autobusu linii

Utworzone: 2019-09-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 97 97

Zwiększenie kursów linii 265

Zwaracamy się z prośbą do Urzędu Gminy Mogilny o zwiększenie kursów autobusu linii 265 (trasa Borek Fałęcki -Konary Pętla) w dni powszednie i w weekendy. Linia ta od kilkunastu lat nie doczekała się  żadnych dodatkowych kursów a w dodatku kilka lat temu został zabrany popołudniowy kurs który był realizowany w soboty i święta. Linia kursuje na rozkładzie z lat 90’ a od tego czasu nowych mieszkańców w Konarach, Lusinie i w Swoszowicach sporo przybyło. Obecna liczba kursów jest zdecydowanie za mała

Utworzone: 2019-09-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 219 217

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie Szkoły

Zwracamy się do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie o pomoc w kwestii uregulowania zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie Szkoły. Wnioskujemy o ustanowienie przez Dyrekcję Szkoły zakazu korzystania z urządzeń t.j. smartfony czy tablety we wszystkie dni tygodnia oraz o poproszenie nauczycieli o czynne działania, pozwalające wyeliminować korzystanie z telefonów (np. pozwalanie na zabieranie sprawdzonych prac do domu, w celu spokojnego się z nimi zapoznania, zamia

Utworzone: 2019-09-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 18 17

Bielskie Tandemy dla osób niewidomych

Bielsko-Biała dn, 26.09.2019r.   Szanowny Pan Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej     My, niżej podpisani zwracamy się z gorącą prośbą o wprowadzenie do Bielska-Białej miejskich tandemów dla osób niewidomych.    Od pół roku próbujemy wpłynąć na zmianę w tym zakresie, ale jak do tej pory bez rezultatów. W naszym mieście nie ma wypożyczalni tandemów która umożliwiłaby jazdę na rowerze osobom niewidomym.    Jesteśmy zdania, że wprowadzenie miejskich tandemów do Bielska-Białej pozw

Utworzone: 2019-09-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 67 67

Zakaz ustawiania reklam i plakatów wyborczych w ciągach komunikacyjnych miasta Lublin

Szanowny Pan Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk Rada Miasta Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Straż Miejska Miasta Lublin My, niżej podpisani mieszkańcy Lublina, nie zgadzamy się na stawianie reklam firm i plakatów wyborczych w ciągach komunikacyjnych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 1. Reklamy (2m/3,5m) zasłaniają widoczność kierującym samochodami, pieszym i rowerzystom, co może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych na drodze i w jej pobliżu. 2. Reklamy rozpraszają uw

Utworzone: 2019-09-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5 5

Petycja o powołanie Rzecznika Praw Uczniów w województwie podkarpackim

DO: Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów   Szanowna Pani Kurator, my, niżej podpisani, zwracamy się do Pani z uprzejmą prośbą o powołanie przy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie instytucji Rzecznika Praw Uczniów. Szkoły są placówkami oświatowymi, które zobowiązane są do działania na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa. Znaczącą część regulacji przepisów prawa oświatowego stanowią prawa ucznia, których część wynika również z praw czł

Utworzone: 2019-09-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 92 92

Modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego w Józefinie

Szanowne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Jako mieszkańcy gminy Halinów kierujemy do Państwa apel o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Józefin (przejazd kategorii B w km 24,225 linii kolejowej nr 2). Aktualnie brak tam infrastruktury pieszo-rowerowej służącej bezpiecznemu przekraczaniu torowiska. W okolicy przejazdu powstał ostatnio Gminny Żłobek Kraina Smyka, po drugiej stronie torów mamy nowy ciąg pieszo-rowerowy - brakuje bezpiecznego p

Utworzone: 2019-09-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 147 147

List otwarty do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruński Strajk Kobiet kieruje list otwarty do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Utworzone: 2019-09-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 176 170

Protest przeciwko wycince drzew na osiedlu Krakowska-Południe

Szanowny Pan, dr h.c. Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa,   Rada Miasta Rzeszowa,   Rada Osiedla Krakowska-Południe     My, niżej podpisani mieszkańcy Rzeszowa, nie zgadzamy się na wycinkę 25 drzew i około 15 krzewów pomiędzy ulicami Zbyszewskiego i Lewakowskiego, wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 28. Zwracamy się z prośbą o niewyrażanie zgody na usunięcie drzew. Protestujemy przeciwko wycince drzew pod planowaną budowę ścieżki rowerowej. Nie jesteśmy przeciwni samej inwestycji, uważamy jed

Utworzone: 2019-09-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 459 452
Facebook