Najnowsze petycje

NIE dla niszczenia Błoń - Protest przeciw wyścigom konnym na największej łące Krakowa

Do: Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta KrakowaMy, mieszkańcy Krakowa, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec planów organizacji profesjonalnych wyścigów konnych na krakowskich Błoniach. Apelujemy do Pana o odstąpienie od porozumienia w tej sprawie, zawartego z Polskim Klubem Wyścigów Konnych, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz spółką Małopolska Hodowla Roślin. W dniu 5 grudnia 2019 roku podpisany został list intencyjny, w którym w imieniu miasta Krakowa – a więc i naszym, mieszkańców

Utworzone: 2020-01-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3268 3214

STOP śmierdzącej inwestycji

LIST OTWARTY   Szanowna Pani Burmistrz, jako mieszkańcy i przyjaciele gminy Krynki wyrażamy swoje niezadowolenie z powodu zmian, które mogą nastąpić w gminie. Inwestycja, taka jak BUDOWA KURNIKÓW, może trwale zniszczyć charakter gminy i jedyne cenne bogactwo jakie posiada gmina – naturalne. Inwestycja, która umożliwia rozwój finansowy jedynie jednej rodzinie nie niosąc miejsc pracy, jednocześnie blokuje rozwój innych obszarów, w których mieszkańcy mogliby znaleźć źródło zarobków. Można zaobserw

Utworzone: 2020-01-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1105 1057

PETYCJA LEKARZY DENTYSTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W RAMACH KONTRAKTÓW Z NFZ DO PREZESA NIL

PETYCJA LEKARZY DENTYSTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W RAMACH KONTRAKTÓW Z NFZ DO PREZESA NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ   My, niżej podpisani: lekarze dentyści, personel średni gabinetów dentystycznych oraz pacjenci, wzywamy Prezesa NIL do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zmianę warunków i zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych. Poniższe postulaty mają na celu przede wszystkim poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie pacjentom rzetelnej i sprawi

Utworzone: 2020-01-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 480 477

Petycja o wprowadzenie przeszkód rolkarskich do sali w Świętej Katarzynie

W petycji skierowanej do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej zwracamy się z prośbą o możliwość przechowywania 3 przeszkód rolkarskich, które umożliwią dalszy rozwój sportowy wszystkim uczestnikom rolkarskich zajęć w gminie Siechnice. Pomimo ogromnego zainteresowania naszymi zajęciami (co tydzień na sali gromadzimy ponad 35 osób) nasze prośby o wprowadzenie przeszkód na sale spotkały się z odmową. Ze względu na duże zaangażowanie naszych rolkarzy, którzy bardzo potrzebują nowej infrastru

Utworzone: 2020-01-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16 16

DO JURKA OWSIAKA, ŚWIAT POTRZEBUJE WOŚP

Jurek, czas by WOŚP wyszła poza granice kraju. By każdy na świecie potrafił to robić u siebie, jak My, czyli pomagać do końca świata i jeden dzień dłużej. Nie hermetyzujmy dłużej tej szlachetnej idei niesienia pomocy tylko dla siebie. Proszę zainicjuj sieć świątecznej pomocy na całym globie. Na pewno się uda, bo nie takie rzeczy zrobiłeś. Tegoroczny przykład ze zbiórką w Australii jest dowodem, że można. Ale to mimo wszystko to jakoś dryfuje, a to dlatego, że Ty nie sterujesz osobiście tą arką p

Utworzone: 2020-01-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16 15

ŻĄDAMY WYDALENIA AMBASADY IZRAELA Z POLSKI

 IZRAEL JEST WROGO NASTAWIONY DO NAS POLAKÓW,ZMIENIA HISTORIĘ Z 2 W.Ś. CO PROWADZI DO WROGICH DZIAŁAŃ WOBEC NARODU POLSKIEGO.NIE POMAGA POLSCE W OSIĄGNIĘCIU WOLNOŚCI SŁOWA,NIE POZWALA POLAKOM NA ROZWINIĘCIE GOSPODARKI POLSKIEJ JAK I NASZEGO PRZEMYSŁU,WROGIE NASTAWIENIE I OSKARŻANIE NAS O COŚ CZEGO NIE ZROBILIŚMY JEST KARY GODNE DLATEGO AMBASADA IZRAELA W POLSCE MUSI ZOSTAĆ WYDALONA Z POLSKI.

Utworzone: 2020-01-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 26 23

Kamery na Streetspot

Kamery na eventach streetwerowych zapobiegające kradzieży/oszustwa.

Utworzone: 2020-01-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 8 7

Petycja dotycząca pilnej przebudowy ulicy Modlińskiej na odcinku ul. Przaśna - Kasztanowa

Warszawa, 11.01.2020   Szanowny Pan Grzegorz Kuca Burmistrz Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 03-122 Warszawa     dot. przebudowy ulicy Modlińskiej na odcinku ul. Przaśna - Kasztanowa   P E T Y C J A   Szanowy Panie Burmistrzu, Apelujemy o pilne spowodowanie przyspieszenia powyższej inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem.  W ostatnim czasie powstały nowe osiedla przy ul. Modlińskiej przez co ruch pojazdów bardzo się zwiększył. Brak chodnika oraz zwężenie przy Wasbruku powoduje, że k

Utworzone: 2020-01-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 402 402

Petycja do Burmistrza Miasta Szczecinek o zmianę decyzji w sprawie podwyżki czynszu dla przedszkoli niepublicznych na terenie naszego miasta.

Proszę wszystkich rodziców dzieci, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Szczecinku, aby wsparli mój sprzeciw w sprawie decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek o ogromnej podwyżce czynszu dla przedszkoli na terenie naszego miasta. Drastyczna podwyżka odbije się przede wszytkim na nas rodzicach w postaci czesnego. Wszyscy dyrektorzy przedszkoi zostali podstawieni pod ścianą, bez możliwości wyboru, czasu na prygotowanie na to wszystkich. Nie rozmumiem też co chce przez to osiągnąć Pan Burmi

Utworzone: 2020-01-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 43 42

Żądamy całkowitego zakazu emisji filmów o tematyce religijnej

Jak mogliśmy się ostatnio przekonać, jeśli się czegoś nie lubi, coś się nie podoba, to po katolicku trzeba zablokować możliwość skorzystania innym. Idąc tym tokiem myślenia my, polscy ateiści żądamy całkowitego zakazu wyświetlania filmów o tematyce religijnej. Uważamy, iż obrażają one nasz światopogląd i z góry traktują nas jak upośledzonych umysłowo zdolnych do uwierzenia w największe bzdury. Uważamy również, że projekcje filmów o wątpliwej historycznie postaci może być elementem indoktrynacji

Utworzone: 2020-01-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 12 12

PETYCJA DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I DYREKTORA GDDKiA W KRAKOWIE: Domagamy się Budowy Tunelu w Krzyszkowicach

Szanowny Pan Andrzej AdamczykMinister Infrastruktury Szanowny Pan Tomasz Pałasiński Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i AutostradOddział w Krakowie        Mówiąc stanowcze dość opieszałości w działaniu odpowiedzialnych władz i kierując się bezpieczeństwem mieszkańców Krzyszkowic oraz ościennych miejscowości, domagamy się natychmiastowego działania i budowy tunelu pod "zakopianką" na terenie Krzyszkowic.    Pod koniec listopada 2019 roku została podjęta uchwała o budowie bezkolizyjnego

Utworzone: 2020-01-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 785 774Facebook