Najnowsze petycje

PETYCJA w sprawie zniesienia zakazu wychodzenia do parków, lasów i korzystania z terenów zielonych przez przedszkola i placówki opieki nad dziećmi

    Pan Mateusz Morawiecki  Prezes Rady Ministrów     Pan Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej     Pan Łukasz Szumowski Minister Zdrowia     Pan Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny     PETYCJA  w sprawie zniesienia wytycznych przeciwepidemicznych z dnia 4 maja 2020r dla przedszkoli oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczących ograniczenia możliwości opuszczania terenu placówki.      Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo Ministrowie, W obecnej trudnej syt

Utworzone: 2020-05-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 554 552

Ograniczenie władzy dla Lunariego

My niżej podpisani chcemy wyrazić sprzeciw uprawnieniom, które wykorzystuje Lunari. Wykorzystuje ją w sposób kategoryczny i niejednokrotnie uzyskuje razem z tym inne korzyści. Gracz ten zamieszany jest w korupcje przez co wiele graczy cierpi i nie może normalnie delektować się grą.My wszyscy razem chcemy położyć temu kres. Czas na mobilizacje!

Utworzone: 2020-05-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5 5

Petycja przeciwko likwidacji basenu letniego w Mościcach

Petycja do Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Rady Miejskiej w Tarnowie. Jako społeczność Mościc, Tarnowa oraz miłośnicy kultury fizycznej sprzeciwiamy się planom likwidacji basenu odkrytego w Mościcach.   fot. Grupa Zdrowego Oddychania Przez ostatnie kilkadziesiąt lat całe pokolenia mieszkańców Tarnowa i okolic korzystały z basenu letniego w Mościcach. Obiekt ten wspaniale nadawał się do rekreacji i gromadził dzieci, młodzież, ich rodziców i osoby starsze. Basen odkryty spełniał również bardzo ważn

Utworzone: 2020-05-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 824 794

Petycja do PM Tczew w sprawie budowy całorocznego szaletu miejskiego na Bulwarze Wislanym w Tczewie

Petycja w sprawie szaletu całorocznego na Bulwarze nad Wisłą. Razem z grupą osób prywatnych i przedsiębiorców, stworzyliśmy petycję do prezydenta miasta Tczewa w sprawie wybudowania ww obiektu. Uzasadniać chyba nie ma potrzeby!!! Na bulwarze brak zabezpieczenia warunków sanitarnych mimo bliskiej obecności największego placu zabaw oraz miejsca rekreacyjno-spacerowego w Tczewie. Mimo rozmów z osobami pełniacymi funkcje publiczne w naszym mieście, efektów BRAK.Podpisy pod petycja można składać w @m

Utworzone: 2020-05-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 66 66

Sędzia Wróbel I Prezesem SN

Moi Drodzy Rodacy, proszę o poparcie petycji o treści "W związku z największym poparciem Zgromadzenia Sądu Najwyższego, które zdobył sędzia Włodzimierz Wróbel zwracamy się do p. Andrzeja Dudy - Prezydenta RP o jego powołanie na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W trosce o rzeczywistą sprawiedliwość i wierząc, że Pan Prezydent rozumie demokratyczne i kolegialne zasady wyboru, wnosimy o to, by sędzia W. Wróbel został zgodnie z wolą większości sędziów Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego." Jeśli

Utworzone: 2020-05-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 15 14

Petycja do Ministra Finansów o zwolnienie Gminy Sitkówka-Nowiny z tzw. "janosikowego"

Szanowny Panie Ministrze! Jako mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny zwracamy się do Pana z prośbą o zwolnienie Gminy Sitkówka-Nowiny z części rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa za 2020 rok w kwocie 2.058.324,00 zł.   W dniu 19 kwietnia 2020 r. gminę Sitkówka-Nowiny dotknęła ogromna tragedia. Na składowisku odpadów chemicznych przy ul. Perłowej w Nowinach wybuchł pożar, podczas którego spaleniu uległy setki ton substancji chemicznych, których pozostałości przedostały się do powietrza atmosferycz

Utworzone: 2020-05-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 190 188

Petycja w sprawie koncepcji organizacji ruchu na ulicy Marynarki Polskiej w sezonie letnim 2020r.

Ustka, dn. 10.06.2020r. Nadawca petycji: Mieszkańcy Miasta Ustka podpisani pod petycją:..... osób Adresat Petycji:Starosta Słupski76-200 Słupskul. Szaraych Szeregów 14     Petycja w sprawie koncepcji organizacji ruchu na ulicy Marynarki Polskiej w sezonie letnim 2020r.   My Mieszkańcy Ustki mając na uwadze jakość naszego funkcjonowania w mieście i korzystając z  prawa do wypowiedzi w istotnych sprawach samorządowych, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach Dz.U. 2014 poz. 1195 (tj

Utworzone: 2020-05-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 151 151

Petycja do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie liczby i lokalizacji obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Petycja w sprawie liczby i lokalizacji obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niżej podpisani wnoszą następującą petycję do Ministra Spraw Zagranicznych:   Petycja   Jako obywatele polscy, przebywający poza granicami kraju, mamy poważne i uzasadnione obawy, że nasze gwarantowane konstytucyjnie prawo wyborcze może zostać drastycznie ograniczone przyszłym aktem wykonawczym w postaci rozporządzenia

Utworzone: 2020-05-23

Okres Wszystkie kraje Wielka Brytania
Cały okres 1052 287

Petycja dot zwiększenia liczby nasadzeń zastępczych i zachowania terenów zielonych przy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowny Panie Starosto bielski, Szanowny Panie Burmistrzu Czechowic-Dziedzic, Zwracamy się do Was jako osób odpowiedzialnych za konsultacje projektu przebudowy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach oraz decyzje podjęte podczas jego tworzenia. Przy okazji planowanej inwestycji zostanie dokonana wycinka 47 drzew o obwodach pni od 89 cm do 229 cm, przeciętnie ponad 150 cm, na całej długości drogi. Są to głównie kasztanowce, klony oraz jarzęby szwedzkie. Jak można wyczytać z protokołu z oględzin dr

Utworzone: 2020-05-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 448 435

Apel o pozostawienie kuchni w bartoszyckich przedszkolach.

Mieszkańców Bartoszyc, a zwłaszcza rodziców dzieci z bartoszyckich przedszkoli, zbulwersowała informacja o tym, że Burmistrz Pan Piotr Petrykowski planuje zlikwidować kuchnie w przedszkolach. Argumentami są oszczędności i brak miejsc dla pozostałych dzieci. Natomiast posiłki mają być dostarczane w formie cateringu przez zewnętrzne firmy gastronomiczne. I właśnie to budzi ogromne obawy rodziców. Boimy się o: jakość posiłków, ich świeżość, czas od momentu przyrządzenia do ich podania ,a przede wsz

Utworzone: 2020-05-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 422 421Facebook