Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Wyłączenie WebAPI Allegro

Pod koniec czerwca Allegro ogłosiło, iż z dniem 1. października 2020 wyłączy metody WebAPI służące do pobierania globalnych informacji o sprzedaży na ich platformie. Ponadto zapowiedziało, iż w przyszłości nie zamierza już wdrażać w swoim API mechanizmów służących do tego celu. Oznacza to, iż takie narzędzia analityczne jak: TradeWatch, TradeAnalytics oraz inne - w mniejszym lub większym stopniu przestaną funkcjonować. W szczególności nie będzie możliwa analiza rynku, kategorii czy produktów - p

Utworzone: 2020-07-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1245 1237
30 dni 12 12

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE: PRZEJŚCIE NA MODEL SZWEDZKI W ZWIĄZKU Z COVID-19(84), ODWOŁANIE WŁADZ RP

PETYCJA DO PANA ANDRZEJA DUDY PEŁNIACEGO FUNKCJĘ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A TAKŻE DO WSZYSTKICH POSŁÓW NA SEJM RP Panie Duda, Państwo Posłowie!    W związku z Art. 126 pkt 2 Konstytucji Rzeczpospolitej, stanowiącym że:   2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium   , a także z Art. 145. pkt 1 Konstytucji Rzeczpospolitej, stanowiącym że:   Prezydent R

Utworzone: 2020-04-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 75 69
30 dni 12 12

Plac street workout w Miłkowicach

Zwracam się do państwa z propozycją wybudowania placu street workout na terenie miejscowości Miłkowice .Obiekt tego typu cieszy się zainteresowaniem w naszej Gminie między innymi w Jakuszowie i Dobrzejowie . Celem takiej inwestycji jest rozwój infrastuktury naszej miejscowości oraz kultury fizycznej mieszkańców .Również jest to sposób do spędzania wolnego czasu przez młodzież . Proponowaną lokalizacją jest boisko sportowe . Proszę państwa o podpisanie tej elektronicznej petycji .Zdjęcie poniżej

Utworzone: 2020-09-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 11 11
30 dni 11 11

Powrót opieki nad dziećmi do godz 17 w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich

Szanowny Panie Prezydencie! W związku z informacją przekazaną przez Dyrekcję Żłobka Miejskiego o procedurach postępowania podczas pandemii i zmianie godziny odbioru dzieci tj godzina 16. Zwracamy się z prośbą o przywrócenie opieki nad dziećmi przez pracowników Żłobka do godz 17. Naszą prośbę motywujemy tym iż wielu rodziców pracuje do godziny 16 i nie ma możliwości zorganizowania odbioru dziecka przez kogoś innego. Jest to znacznym utrudnieniem po powrocie rodziców do pracy, gdzie w głównej mier

Utworzone: 2020-08-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 42 41
30 dni 11 10

Gdańsk Miastem Wolności i Tolerancji

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017 r., poz. 1123) żądamy: - wywieszenia na terenie Miasta Gdańska tęczowych flag, symbolu ruchu na rzecz równouprawnienia osób LGBTQ+. 26 września 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował, że tzw. “homofobiczna furgonetka”, czyli samochód rozpowszechniający obrzydliwe i fałszywe treści o osobach nieheteronormatywnych, ma zniknąć z ulic naszego miasta. W grudniu tego samego roku podobna furgonetka, z nieco zmodyfikowanym hasłem,

Utworzone: 2020-08-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 417 398
30 dni 11 11

Domagamy się odbanowania Landryny.

Drogi Meksyku, Landryna nie zrobił niczego złego, dajmy mu jeszcze jedną szansę. Niżej podpisani proszą o zdjęcie bana:

Utworzone: 2020-07-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 32 32
30 dni 11 11

Historia Sztuki w klasie 3B.

My uczniowie klasy 3B w nadchodzącym roku szkolnym 2020/21, będący pod wychowawstwem Pana Marcina Ciecierskiego, uprzejmie zwracamy się do Szanownej Pani dyrektor Marzeny Tadeusz z prośbą o pozostawienie jako nauczyciela prowadzącego nasze zajęcia z Historii Sztuki Panią Izabelę Winiewicz Cybulską. Bardzo zależy nam na kontynuacji nauki tego przedmiotu z Panią Izabelą, ponieważ od zawsze wykazuje się ogromnym zaangażowaniem w kształcenie uczniów oraz odpowiada nam jej sposób prowadzenia lekcji.

Utworzone: 2020-08-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 10 10
30 dni 10 10

Petycja przeciw wycince 19 drzew w Jaśle

Do Rady Miejskiej Jasła W imieniu mieszkańców Jasła, działając na podstawie artykułu 2 i art. 4 Ustawy o petycjach z dn. 11 lipca 2014 zwracamy się z petycją o zaniechanie planowanej w najbliższym czasie wycinki na ulicach Rejtana, Floriańskiej i Śniadeckich w związku z budową ścieżki rowerowej na odcinku: MOSiR - Ogród Jordanowski. Na planowanej trasie istnieje ciąg dojrzałych, dorodnych drzew tworzących piękną aleję, dających przyjemny cień w ciągu dnia. Są one integralną częścią tych ulic, ró

Utworzone: 2020-07-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 549 537
30 dni 10 10

Nie! dla masowej wycinki drzew z ulicy Fabrycznej w Lesznie

Remont ulicy Fabrycznej w Lesznie jest niezbędny, to poza dyskusją. Jednak oznakowanie wszystkich drzew z tej ulicy - alei jako "do wycinki"  - drzew w początkach szczytu swej witalności! - jest nieporozumieniem. Żądamy ponownego przepracowania projektu remontu ulicy Fabrycznej, by konieczność wycinki drzew była minimalistyczna, a nie totalna! strona FB tej Petycji  

Utworzone: 2020-06-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 519 512
30 dni 10 10

Prośba uczniów

Prosimy o pozostawienie naszego duszpasterza, księdza Krzysztofa Żbikowskiego na stanowisku nauczyciela religii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 

Utworzone: 2020-05-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 32 32
30 dni 10 10Facebook