Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Wsparcie dla Branży Czystości w Polsce

Szanowni Państwo, My, przedsiębiorcy z branży czystości w Polsce z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację związaną z pandemią koronawirusa na całym świecie. Wirus SARS-CoV 2 nie tylko infekuje ludzi, ale także polską i zagraniczną gospodarkę oraz relacje biznesowe jakie łączą nas z naszymi Kontrahentami. To MY jak również inne branże, świadczymy usługi, które tworzą wiele miejsc Pracy na terenie całej Polski. Od czasu pojawienia się pierwszych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV 2 na terenie

Utworzone: 2020-03-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 197 195
2020 197 195

STOP LIKWIDACJI SZKOŁY "JEDYNKI"

Rada Miejska w Ścinawie Wniosek w sprawie utrzymania funkcji edukacyjno-szkolnej budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ścinawie przy ulicy Lipowej 1. Na podstawie Art. 18 b ust 1 oraz w związku z  z Art. 7 ust  1  pkt 8 i 15  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r poz. 506 ) my Mieszkańcy Miasta i Gminy Ścinawa  składamy  wniosek o utrzymanie funkcji  edukacyjno - szkolnej budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ścinawie przy ulicy Lipowej 1. U

Utworzone: 2020-02-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 197 181
2020 197 181

Petycja o podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE OBROWO

Szanowny Panie Wójcie, Szanowne Panie i Panowie Radni gminy Obrowo, My mieszkańcy gminy Obrowo składając podpis pod niniejszą petycją zwracamy się z apelem o wyodrębnienia uchwałą Rady Gminy funduszu sołeckiego na rok 2021. Korzystając z przywilejów demokracji lokalnej chcemy współdecydować o rozwoju określonych dziedzin życia lub infrastruktury w naszych sołectwach. FUNDUSZ SOŁECKI jest okolicznością kreującą mieszkańcom poszczególnych sołectw nowe możliwości, pozwala budować lokalną  społeczn

Utworzone: 2020-02-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 195 194
2020 195 194

Petycja do prezydenta Rafała Trzaskowskiego w sprawie zniesienia opłat za parkowanie i zakazu jazdy buspasami

Szanowny Panie PrezydencieCzas, który nadszedł wymaga od nas wszystkich działania na rzecz ochrony mieszkańców przed niebezpieczeństwem zarażenia się wirusem, który wywołuje chorobę, której skutki na dzisiaj są nieobliczalne. Nasze działania muszą uwzględniać wytyczne służb sanitarnych, powodować bezpieczne zaangażowanie mieszkańców oraz sięgać po niestandardowe i skuteczne decyzje ułatwiające życie w naszym mieście. Nie ulega wątpliwości, że obecnie komunikacja publiczna nie jest najbezpiecznie

Utworzone: 2020-03-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 193 193
2020 193 193

#KaliszBezNienawiści

 „Kalisz bez nienawiści” Deklaracja Mieszkańców Kalisza Kalisz, najstarsze miasto w Polsce, obdarowane na przestrzeni wieków darem wielokulturowości i różnych wyznań, które nieustająco wspominamy jako nasze bogactwo historyczne, chce staraniami mieszkańców budować swoją przyszłość na fundamencie otwartości, szacunku i współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Każdy człowiek, który chce tworzyć przyjazną atmosferę i harmonijną współpracę na rzecz budowy naszej wspólnoty lokalnej, jest wśród na

Utworzone: 2020-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 193 185
2020 193 185

Petycja w sprawie zalesienia łąk w północnej części Mistrzejowic zamiast przeznaczenia ich pod zabudowę

Szanowny PanPiotr KempfDyrektor Zarządu Zieleni MiejskiejSzanowni Państwo Radni Miasta Krakowa Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo Radni, W 2016 roku Rada Miasta Krakowa akceptując postulaty inicjatywy społecznej „Lasy dla Krakowa” przyjęła uchwałę w sprawie zwiększenia lesistości naszego miasta z obecnych 4,3% (jeden z najniższych wskaźników w Polsce) do docelowych co najmniej 8%. Za prawidłową realizację Uchwały zgodnie z intencjami, które były przesłanką do powołania inicjatywy „Lasy

Utworzone: 2019-11-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 795 788
2020 192 190

Zmuśmy Lasy Państwowe do zrównoważonej gospodarki leśnej

W dobie walki ze zmianami klimatu, lasy są jednym z podstawowych zasobów, który pozwala naturalnie wychwytywać emisje pochodzące z ludzkiej gospodarki. Dlatego tak ważne jest gospodarowanie wspomnianymi zasobami w sposób zrównoważony. Konsumenci coraz częściej chcą korzystać z drewna czy papieru wyprodukowanego z poszanowaniem przyrody i w sposób najmniej szkodliwy dla klimatu. Aby rozpoznać, jakie produkty pochodzą ze zrównoważonej gospodarki leśnej, powstały certyfikaty wydawane przez różne or

Utworzone: 2020-01-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 190 185
2020 190 185

Petycja ws. cofnięcia budowy Wartostrady pod Bramą Poznania

Szanowny Pan Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania   Szanowny Pan Mariusz Wiśniewski Z-ca Prezydenta Miasta Poznania   Szanowny Panie Prezydencie,   zwracamy się do Pana z apelem o cofnięcie decyzji dot. wybudowania alternatywnego odcinka Wartostrady (odcinek nr 7), mającego przebiegać wzdłuż rzeki Cybiny i przez amfiteatr przylegający do muzeum Brama Poznania.   Planowany odcinek trasy rowerowej ma być trasą tranzytową umożliwiającą szybki przejazd przez dzielnicę Śródkę. Rozumiemy potrzebę

Utworzone: 2020-02-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 189 187
2020 189 187

Zwiększenie strefy Telebusa

Z powodu otwarcia nowego odcinka ulicy Mariana Domagały łączącego ulice Nad Drwiną z osiedlem Złocień, zwracam się z uprzejmą prośbą o powiększenie strefy usług Telebusa. Zwiększenie strefy zapewni mieszkańcom bezpieczny, bezpośredni i niskoemisyjny dojazd do miejsc pracy, na zakupy, do szkół, do szpitala w Prokocimiu, do Kościoła oraz na wypoczynek nad zalewem Bagry. Oprócz rozszerzenia usług Telebusa o dojazd nowym odcinkiem ulicy Mariana Domagały na osiedle Złocień, należy zwiększyć jego stre

Utworzone: 2020-01-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 185 183
2020 185 183

Buspas stop

Drodzy Mieszkańcy Wrocławia, Uważamy, że buspas na Grabiszyńskiej przynosi więcej szkody niż pożytku. Tak ważna arteria, jaką jest ulica Grabiszyńska, nie może polegać tylko na jednym pasie ruchu w każdą stronę. Wspólnie wywierajmy presję na Prezydenta Wrocławia, aby zatrzymał walkę z kierowcami we Wrocławiu i zlikwidował ten buspas. Ścieżki rowerowe i buspasy (komunikacja zbiorowa) nie są dla wszystkich. Wielu ludzi musi korzystać z aut. Przestańmy dyskryminować wrocławian. Kierowcy to także mi

Utworzone: 2019-11-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2000 1995
2020 185 184Facebook