Najnowsze petycje

PETYCJA W SPRAWIE ZDROWEGO ŻYWIENIA

My rodzice uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach oraz dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach wnosimy petycję do Dyrektora szkoły/przedszkola o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkole/przedszkolu. Od wielu miesięcy poruszamy i analizujemy między sobą tematy dotyczące żywienia naszych dzieci i na początku chcielibyśmy aby zostały wprowadzone choć minimalne

Utworzone: 2020-05-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 38 38

DYMISJA MARSZAŁEK SEJMU. NIE dla ignorancji środowiska.

Do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Ostatnie wybory korespondencyjne kolejny raz pokazały skalę ignorancji środowiska przez partię rządzącą. Z dwojga złego czyli wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz zorganizowania i odwołania wyborów wybrała to drugie. Oznacza to, że zostało wydrukowanych 135500764 kartek papieru. Na jednego z 30111281 uprawnionych do głosowania wyborców przypadły 4,5 kartki A4. Do przeprowadzenia ostatnich wyborów potrzebne było ścięcie 11291 drzew, które w normalnych waru

Utworzone: 2020-05-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 27

Nie dla likwidacji/przeniesienia Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu!

Pan Łukasz KonarskiPrezydent Miasta Zawiercia   W imieniu setki wolontariuszy, darczyńców i miłośników odwiedzających Schronisko dla Zwierząt w Zawierciuhttps://www.facebook.com/schroniskozawiercie/https://schroniskozawiercie.com/ zwracam się do Pana Łukasza Konarskiego, Prezydenta Miasta Zawiercia, o to, by umożliwił pozostanie Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu w dotychczasowej lokalizacji, przy ul. Podmiejskiej 51b w Zawierciu, którego dalsze losy stanęły obecnie pod znakiem zapytania. Od p

Utworzone: 2020-05-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4218 4071

Wniosek o zniesienie klodek na Twitterze

Szanowny panie @jack, Biorąc pod uwagę totalny brak obyczajów na portalu Twitter, zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o likwidację instytucji tzw. «kłódki». Uważamy, że użytkownicy portalu Twitter uciekający się do używania wyżej wymienionego narzędzia zachowują się niehonorowo i nie posiadają odwagi cywilnej, bo nie chcą pokazywać tego, o czym piszą. Poza tym, skoro oni chcą widzieć nasze wiadomości, to my powinniśmy mieć prawo do zobaczenia ichniejszych, bo inaczej to takie lustro weneck

Utworzone: 2020-05-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 14 11

OTWARCIE GRANIC TAKŻE DLA POLAKÓW PRACUJĄCYCH W SZWAJCARII

Apeluję w imieniu swoim a także innych o zniesienie kwarantanny dla wszystkich osób pracujących za granicą. Takich ludzi jest tysiące w naszym kraju, pracujących i co tydzień wracających do swoich rodzin z Szwajcarii , Austrii i innych bardziej odległych państw nie graniczących bezpośrednio z Polska,czasami są to tylko weekendowe przyjazdy i nie można sobie pozwolić na 14 dniową kwarantanne dodatkowo obciążając kolejnych członków rodziny kwarantanną.Więc jeszcze raz apeluję....Panie Premierze Mo

Utworzone: 2020-05-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16 13

PETYCJA W SPRAWIE WDROŻENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

My rodzice uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach zwracamy się z petycją do Dyrektora powyższej placówki oraz do Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice, jako organu prowadzącego Szkołę, z prośbą o wdrożenie dziennika elektronicznego. My rodzice jak i Państwo, na co dzień posługujemy się laptopami, komputerami, smartfonami. W czasie postępującej cyfryzacji społeczeństwa jakiej doświadczamy oraz bezproblemowego dostępu do sieci internetowej w każdym z naszych domów, dziennik

Utworzone: 2020-05-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 28

WNIOSEK DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI- PROKURATORA GENERALNEGO O DELEGALIZACJĘ SĄDU REJONOWEGO W STARGARDZIE I POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PRACUJĄCYCH TAM SĘDZIÓW

Szczecin, 11 maja 2020 r.   Pan Zbigniew ZiobroMinister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny          My niżej podpisani: samorządowcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, przedstawiciele mediów , składamy petycję w sprawie delegalizacji sądu rejonowego w Stargardzie ( woj. zachodniopomorskie) i uznanie go za zorganizowaną grupę przestępczą.      Dość łamania prawa, dość prześladowania niewinnych ludzi, dość skazywania za czyny urojone w chorych głowach sędziów z tamtejszego sądu. Pracujący w

Utworzone: 2020-05-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 52 46

Wniosek formalny dot. szkodliwego zachowania Konrada

Witam, zgłaszam się z prośbą o podpisanie petycji, na mocy której, zgodnie z przyjętymi zasadami oraz prawem, będzie można bez żadnych wątpliwości odebrać Konradowi prawo głosu. Częstotliwość skarg użytkowników przekracza wszelkie normy limitów opisane w Konstytucji RP, jak i międzynarodowych prawach człowieka. Użytkownik ten, jest podręcznikowym przykładem reprezentowania ideologii Debilizmu, w jego zachowaniu często można również zaobserwować skrajną głupotę. Pomimo licznych skarg do administr

Utworzone: 2020-05-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 17 11

Petycja w obronie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie (do prezydenta miasta Lubina)

    Prezydet Miasta Lubina Sz.P. Robert Raczyński ul. Rynek 23 59-300 Lubin   PETYCJA w obronie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie     My, niżej podpisani, składamy niniejszą petycję prosząc Pana o zaangażowanie się w znalezienie rozwiązania trudnej sytuacji Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie, któremu grozi likwidacja większości zajęć edukacyjnych. Placówka ta jest ogólnodostępnym miejscem kształcenia kulturalnego i sportowego dzieci i młodzieży. Kadra pedagogów z ogromnym doświad

Utworzone: 2020-05-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 309 307

Apel o prawdziwe „odmrożenie” sektora gastronomicznego

Według nieoficjalnych doniesień, Rząd planuje „otwarcie” restauracji od dnia 18 maja. Jak najszybsze „odmrożenie” zarówno branży gastronomicznej jak i innych, jest kierunkiem ze wszech miar oczekiwanym zarówno przez przedsiębiorców, ich pracowników, jak i konsumentów.   My, organizacja reprezentujące przedsiębiorców z branży gastronomicznej stanowczo jednak zaznaczamy, że planowana rygorystyczna forma obostrzeń spowoduje, że nieopłacalnym będzie otwarcie lokali w proponowanym terminie i reżimie.

Utworzone: 2020-05-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 282 278Facebook