Chcemy sprawiedliwości Europejski

Komisji Europejskiej
Prezydenta Republiki Mołdawii
Parlamentu Republiki Mołdawii

My, obywatele Republiki Mołdawii, popieramy inicjatywę „Młodego Pokolenia Mołdawii” i wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją polityczną w naszym kraju i brakiem – od ponad dwóch miesięcy od wyborów – pracy na rzecz wyborców.

W chwili obecnej jesteśmy świadkami twardej walki o wpływ i kontrolę nad organami sprawiedliwości, która ma doprowadzić do umożliwienia bezkarnego prania brudnych pieniędzy. Z przykrością obserwujemy jak mołdawska klasa polityczna nad interesy państwa stawia partykularne interesy polityków.

W związku z powyższym i w nawiązaniu do:

 • Artykułu 2 paragraf 1 Konstytucji Republiki Mołdawii, który stanowi o tym, że naród jest gwarantem suwerenności państwa realizowanej bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji w porządku ustanowionym przez Konstytucję
 • Artykułu 5 paragraf 1 Konstytucji Republiki Mołdawii, który stanowi o tym, że demokracja opiera się o zasadę pluralizmu politycznego, która nie ma nic wspólnego z dyktaturą i totalitaryzmem.
 • Artykułu 39 paragraf 1 Konstytucji Republiki Mołdawii, który stanowi o tym, że obywatele Republiki Mołdawii mają prawo uczestniczyć w rządzeniu sprawami państwowymi bezpośrednio bądź za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 • Artykułu 52 Konstytucji Republiki Mołdawii, który gwarantuje obywatelom prawo do składania petycji dlatego zwracamy się do partii parlamentarnych i wybranych parlamentarzystów z następującym żądaniem, które jest niezwykle ważne dla integralności terytorialnej Republiki Mołdawii w ramach jedynej przestrzeni europejskiej:
  1. uznać za „zagrabione” organy sprawiedliwości.
  2. Domagamy się zatem uwolnienia organów sprawiedliwości spod wpływów politycznych oraz wybrania na stanowisko
  3. Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Sądu Najwyższego osób niezależnych, nie będących obywatelami Mołdawii i nie mających tym samym związków z biznesem i politycznymi kręgami w naszym kraju.
  4. Domagamy się również przeprowadzenia jawnych śledztw w sprawach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w latach 2001-2015.
  5. A także pilnego przyjęcia ustawy lustracyjnej.

Zgodnie z ustawą #190 z 19 lipca 1994 o Składaniu Petycji domagamy się w terminie prawem ustanowionym powiadomić nas o podjętych działaniach w związku z niniejszym wnioskiem