Chcemy sprawiedliwości Europejski

Komisji Europejskiej
Prezydenta Republiki Mołdawii
Parlamentu Republiki Mołdawii

My, obywatele Republiki Mołdawii, popieramy inicjatywę „Młodego Pokolenia Mołdawii” i wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją polityczną w naszym kraju i brakiem – od ponad dwóch miesięcy od wyborów – pracy na rzecz wyborców.

W chwili obecnej jesteśmy świadkami twardej walki o wpływ i kontrolę nad organami sprawiedliwości, która ma doprowadzić do umożliwienia bezkarnego prania brudnych pieniędzy. Z przykrością obserwujemy jak mołdawska klasa polityczna nad interesy państwa stawia partykularne interesy polityków.

W związku z powyższym i w nawiązaniu do:

 • Artykułu 2 paragraf 1 Konstytucji Republiki Mołdawii, który stanowi o tym, że naród jest gwarantem suwerenności państwa realizowanej bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji w porządku ustanowionym przez Konstytucję
 • Artykułu 5 paragraf 1 Konstytucji Republiki Mołdawii, który stanowi o tym, że demokracja opiera się o zasadę pluralizmu politycznego, która nie ma nic wspólnego z dyktaturą i totalitaryzmem.
 • Artykułu 39 paragraf 1 Konstytucji Republiki Mołdawii, który stanowi o tym, że obywatele Republiki Mołdawii mają prawo uczestniczyć w rządzeniu sprawami państwowymi bezpośrednio bądź za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 • Artykułu 52 Konstytucji Republiki Mołdawii, który gwarantuje obywatelom prawo do składania petycji dlatego zwracamy się do partii parlamentarnych i wybranych parlamentarzystów z następującym żądaniem, które jest niezwykle ważne dla integralności terytorialnej Republiki Mołdawii w ramach jedynej przestrzeni europejskiej:
  1. uznać za „zagrabione” organy sprawiedliwości.
  2. Domagamy się zatem uwolnienia organów sprawiedliwości spod wpływów politycznych oraz wybrania na stanowisko
  3. Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Sądu Najwyższego osób niezależnych, nie będących obywatelami Mołdawii i nie mających tym samym związków z biznesem i politycznymi kręgami w naszym kraju.
  4. Domagamy się również przeprowadzenia jawnych śledztw w sprawach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w latach 2001-2015.
  5. A także pilnego przyjęcia ustawy lustracyjnej.

Zgodnie z ustawą #190 z 19 lipca 1994 o Składaniu Petycji domagamy się w terminie prawem ustanowionym powiadomić nas o podjętych działaniach w związku z niniejszym wnioskiem

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tinerii Moldovei do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook