Przywróćmy Schengen w Chochołowie i autobusy transgraniczne Kolei Małopolskich!

Szanowny Pan

Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Szanowny Panie Ministrze,

Respektując prawo do czasowego przywrócenia kontroli granicznych jeżeli wymagają tego okoliczności, uprzejmie prosimy o nowelizację rozporządzenia poprzez dodanie przejścia granicznego w Chochołowie do listy przejść granicznych, przez które dozwolony jest przejazd autobusów. Przez przejście graniczne w Chochołowie kursują samorządowe autobusy transgraniczne Kolei Małopolskich, uruchomione dzięki staraniom Inicjatywy obywatelskiej Polska - Słowacja - autobusy oraz Marszałka Województwa Małopolskiego pana Witolda Kozłowskiego (PiS) i wicemarszałka Łukasza Smółki (również PiS). Uruchomienie samorządowych autobusów transgranicznych było niezwykle skomplikowane i wymagało od obu Marszałków oraz ekspertów pokonania szeregu barier natury biurokratycznej, formalno-prawnej i organizacyjnej. Starania o uruchomienie autobusów trwały aż 6 lat - od 2017 roku. Jest to jeden z przykładów skutecznej walki z transgranicznym i lokalnym wykluczeniem transportowym, z którym niestety od wielu lat zmagamy się na polsko-słowackim pograniczu.

Po wielu latach wykluczenia transportowego nie jest łatwo na nowo zbudować zaufanie miejscowej ludności i turystów do transportu publicznego. Należy przekonać mieszkańców i turystów, że reaktywowany po tylu latach transport publiczny jest stały i niezawodny, a autobus na pewno przyjedzie na przystanek, nawet w sytuacjach wyjątkowych.

Tymczasem decyzją Pana Ministra z dnia na dzień poinformowano, że przejście graniczne zostanie zamknięte i autobus po prostu nie przyjedzie. To rujnuje całe nasze sześcioletnie starania najpierw o uruchomienie autobusów transgranicznych, a następnie o odbudowę zaufania do transportu publicznego jako takiego, na którym można polegać, bo jest niezawodny i autobus na pewno wyjedzie na trasę, a w razie awarii zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza.

Aby było jasne - przedmiotem petycji nie są same kontrole graniczne, ale niezrozumiałe i nieuzasadnione zamknięcie przejścia granicznego. Kontrole paszportowe jak najbardziej mogłyby się w tym przejściu odbywać, na takiej samej zasadzie jak to funkcjonowało przed wejściem Polski i Słowacji do Unii Europejskiej. Autobus normalnie podjeżdżałby do punktu kontrolnego tak jak to jest w Chyżnem i funkcjonariusz dokonywałby kontroli paszportów / dowodów osobistych oraz bagażu. Prosimy o pilną modyfikację rozporządzenia by jak najszybciej wznowione zostały kursy autobusów transgranicznych oraz o uwzględnianie faktu kursowania autobusów transgranicznych w przyszłości podczas podejmowania podobnych decyzji, tak by w jedną noc nie rujnować efektów kilkuletnich, czy nawet kilkunastoletnich starań różnych środowisk, w tym również Marszałków z tej samej partii politycznej do której należy również Pan Minister.

Na zdjęciu poniżej: politycy PiS podczas otwarcia samorządowej linii transgranicznej na przejściu granicznym w Chochołowie.

Autobusy_Smolka.jpg

Szczegółowe informacje o autobusach transgranicznych znajdą Państwo w poniższym artykule:

Starania o autobusy transgraniczne ze spektakularnym sukcesem: ruszyły aż trzy linie, w tym Krynica-Bardejov i Termy Chochołowskie – Trstena – Port Europa

a także na stronie Inicjatywa obywatelska Polska-Słowacja-autobusy: Facebook


Inicjatywa obywatelska "Polska - Słowacja - autobusy"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Inicjatywa obywatelska "Polska - Słowacja - autobusy" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...