PETYCJA W SPRAWIE BUDOWY DROGI DLA ROWERÓW NA UL. OPOLSKIEJ – CZYLI ROWEROWEGO POŁĄCZENIA KSIĘŻA, SIECHNIC ORAZ RADWANIC Z CENTRUM WROCŁAWIA ORAZ POWSTANIA PARKU OŁAWSKIEGO

dla_Asi_(2)2.png

PETYCJA W SPRAWIE BUDOWY DROGI DLA ROWERÓW NA UL. OPOLSKIEJ – CZYLI ROWEROWEGO POŁĄCZENIA KSIĘŻA, SIECHNIC ORAZ RADWANIC Z CENTRUM WROCŁAWIA ORAZ POWSTANIA PARKU OŁAWSKIEGO

W imieniu mieszkańców Wrocławia, Siechnic oraz Radwanic postulujemy do Prezydenta Wrocławia, WIM oraz BZM o pilną budowę wzdłuż ul. Opolskiej wydzielonej, dwukierunkowej drogi dla rowerów od zjazdu z Alei Wielkiej Wyspy w kierunku Księża i dalej granic miasta oraz powstania greenawaya (zielonej trasy rowerowo-pieszej) wzdłuż torów kolejowych od Alei Wielkiej Wyspy w kierunku centrum miasta, do ulicy Pułaskiego.

Brak jakiegokolwiek rowerowego połączenia tej części miasta z centrum Wrocławia pozbawia mieszkańców Księża Małego, Księża Wielkiego, Radwanic oraz Siechnic możliwości bezpiecznego korzystania z roweru. To około 15 tysięcy mieszkańców, którzy zmuszeni są do korzystania z samochodu.  To z kolei zwiększa samochodowe korki, podnosi poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza, którym przecież oddychamy my wszyscy Wrocławianie.

Jednocześnie postulujemy o uwzględnienie konieczności powstania oraz wpisanie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia (SIP Wrocławia) , a także do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)      Greenawaya (zielonej trasy rowerowo-pieszej) łączącego Promenadę Oławy z istniejącą ścieżką rowerowo-pieszą w okolicach ul. Świątnickiej, wraz z przeprawą pieszo-rowerową na rzece Górna Oława.

2)      Greenwaya (zielonej trasy rowerowo-pieszej) biegnącego po wschodniej stronie torów od ul. Pułaskiego, wzdłuż ulicy Gen. Madalińskiego, równolegle do ul. Kościuszki, Krakowskiej, (na terenach kolejowych)  w miejscu gdzie powinien powstać Park Oławski (zgodnie z wnioskami mieszkańców do studium i planu miejscowego). Trasa ta połączyłaby z centrum miasta takie osiedla jak Przedmieście Oławskie oraz Księże i biegłaby dalej w kierunku Radwanic, oraz stworzyłaby bezpieczny przejazd alternatywny dla ruchliwych ulic Kościuszki-Opolskiej.

3) Ponadto postulujemy o odbudowę kładki nad torami lub wybudowanie tunelu łączącego Przedmieście Oławskie z Tarnogajem.

Wszystkie te trasy powinny łączyć się tworząc wygodną sieć komunikacji rowerowo-pieszej. 

W imieniu mieszkańców Wrocławia prosimy o przychylne rozpatrzenie naszych postulatów. 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agnieszka Dusza będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...