Dialog to my

Zapraszamy do składania podpisów wszystkie osoby, dla których ważna jest polska dramaturgia i teatr.

Oświadczenie przedstawicieli_przedstawicielek środowiska dramatopisarskiego i dramaturgicznego w Polsce, osób reprezentujących środowisko polskiego teatru i innych sztuk performatywnych, w tym tańca i choreografii oraz wszystkich, którzy wspierają postulaty Redakcji, a polska dramaturgia i teatr nie są im obojętne.

My, przedstawiciele_przedstawicielki środowiska dramatopisarskiego i dramaturgicznego w Polsce oraz osoby reprezentujące środowisko polskiego teatru i innych sztuk performatywnych, w tym tańca i choreografii głęboko solidaryzujemy się z Zespołem Redakcyjnym miesięcznika „Dialog” oraz w pełni popieramy jego postulaty sformułowane w oświadczeniu opublikowanym dnia 9 maja 2023 roku. (https://www.dialog-pismo.pl/blog/oswiadczenie-zespolu-redakcyjnego-dialogu).

Jako osoby, które z racji uprawianych profesji czynnie angażują się w kulturotwórczy proces pobudzania i podtrzymywania dialogu jako podstawowego narzędzia budowania społecznego porozumienia, odczuwamy silny niepokój w związku ze stojącym z nim w sprzeczności trybem zatrudnienia Antoniego Wincha na stanowisku redaktora naczelnego pisma „Dialog”. Obawiamy się także, że efektem podjętych decyzji może okazać się zaprzepaszczenie kilkudziesięcioletniego dorobku pisma stawiającego sobie za cel opartą na dialogu wymianę myśli, idei i poglądów na gruncie szeroko pojętej praktyki artystycznej, która pomnażając kapitał kulturowy, staje się niepodważalnym gwarantem społecznego rozwoju.

Żywimy głęboką nadzieję, że Wydawca podejmie dialog z Zespołem Redakcyjnym i weźmie pod uwagę jego postulaty.


Agata Dąbek, Ishbel Szatrawska, Damian Josef Neć, Marta Bryś    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agata Dąbek, Ishbel Szatrawska, Damian Josef Neć, Marta Bryś będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...