Petycja o przywrócenie uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela wszystkim wychowawcom, pedagogom i specjalistom zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...