Petycja z żądaniem podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zwiększenia wyceny świadczeń, ryczałtu oraz zapłaty świadczeń wykonanych ponad limit dla NCM w Nowym Dworze Maz.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...
Facebook