PETYCJA W SPRAWIE ZMIAN PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO


Gość

/ #19

2014-10-01 19:57

Postulaty w petycji muszą być wprowadzone jak
najszybciej . Ośrodki Dokumentacji już utrudniają
nam życie - geodetom grozi zapaść finansowa ponieważ czas wykonania każdej roboty wydłużył się
prawie dwukrotnie .Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook