AKT WOLI NARODU

Krzysztof Puzyna

/ #734 Re: Re: Re: Re: Re: volonté générale; NARODOWOŚĆ POLSKA

2014-11-16 22:33

abcdef

#733: obywatelRP - Re: Re: Re: Re: volonté générale

>Wydaje mi się, że nie powinno być brane pod uwagę samo i tylko samo obywatelstwo polskie, ale przede wszystkim NARODOWOŚĆ POLSKA o której tu chyba wszyscy zapomnieli. A może komuś na tym zależy...?

------------------------------

Pochodzenie, Narodowość, Obywatelstwo są elementami tożsamości patriotycznej prowadzącymi do lepszej współpracy, ale i do nienawiści i wojen pomiędzy ludźmi. Dodam jeszcze kościół, wyznania i religie, będące bardzo często przyczynami kłótni, wojen, nieszczęść. One dzielą, a nie łączą.

Dlatego, te elementy tożsamości patriotycznej można poddać referendom ogólnokrajowym i regionalnym.

Większość Polaków będzie w stanie, po wstępnych błędach, odrzucić obce wpływy, nauczyć się decydować samodzielnie i podejmować decyzje niezależnie od wpływów obcych państw i globalnych instytucji finansowych.

Obywatele muszą tylko dostać władzę. Oni będą po okresie wstępnym na pewno rządzić bardziej racjonalnie, niż polityk widzący tylko osobisty zysk.

Moje prywatne doświadczenie: współpraca z pochodzenia Polakami, ale mającymi obywatelstwo niemieckie, to współpraca z  ludźmi którzy ślubowali na interesy niemieckie- tu napisałem więcej na ten temat:

"Oparz się w świetle tego szczęścia!", szczególnie dużo daje do myślenia tekst "Podanie o naturalizację".

Moje prywatne przekonanie - losy Narodów są rozstrzygane przez politykę globalną, prowadzoną przez nieliczne, wielkie ugrupowania finansowe, działające globalnie. Kto nimi kieruje jest bez znaczenia - one mają tylko jeden ten sam cel: rozrastanie się, przez żerowanie na tych, którzy pozwalają się żreć.

Podobny cel mają też bakterie i wirusy, a więc nie demonizujmy "inteligencji i szczególnych zamiarów posiadania świata".

Np. największe straty Polaków i Polski, w ostatnich latach spowodował nie Tusk, nie Putin, nawet nie Pani Merkel, tylko sympatyczny Przewodniczący Komisji Europejskiej, Luksemburczyk Jean-Claude Juncker. Gdy był on premierem Luksemburga umożliwił on legalne przekręty, by koncerny eksploatujące Polskę, mogły zabezpieczyć swoje miliardowe zyski bez płacenia podatków w Polsce i wywozić je "legalnie" do Luksemburga.

Na pewno nie będzie w  temacie narodowościowym rozwiązań zadawalających wszystkich Obywateli Polskich i tylko Polskich. Zresztą, gdy każdy będzie miał ten sam dostęp do decyzji politycznych (po równo władzy) to trudno będzie większość ludzi przekonać do rozwiązań sprzecznych z interesami większości  Polaków i tylko Polaków. Ja mam problemy z ludźmi o podwójnych, czy potrójnych paszportach i nie wierzę w ich uczciwość w stosunku do polskich interesów.

Z drugiej strony- czy wszyscy Polacy muszą być lojalni, czy nie liczy się większość?

Wczoraj oglądałem obszerną dokumentację o czempionach bokserskich - braciach Kliczko.

Władimir  Kliczko jest urodzony w Kazachskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w Kazachstanie, w Semipałatyńsku. Ma, więc pochodzenie kazachskie

Witalij Kliczko urodził się we wsi Biełowodskoje, położonej w północnym Kirgistanie. Ma, więc pochodzenie kirgiskie.

Ich ojciec Władimir Kliczko Rodionowicz urodził się na Ukrainie, ale ma pochodzenie żydowskie. Radzieckie media pisały o nim, jako o kozaku pochodzenia rosyjskiego. Matka Nadzieżda Ulianówna Bulino (Kliczko) pochodzi z rosyjskiego odłamu kozackiego rodu Buliny.

Najdłużej, od 1980 roku do 1985 roku, przebywali w Czechosłowacji w Hradczanach, okręg Czeska Lipa, gdzie zaczęli boksować. Dopiero w połowie 1985 roku przenieśli się na Ukrainę do miasta rejonowego Perejasław Chmielnicki koło Kijewa. Od 1996 roku mieszkają w Hamburgu. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że mieszkali w Niemczech jeszcze wcześniej, od czasu gdy ojciec został powołany na attaché wojskowego Ukrainy i NATO w Niemczech.

No i co są Żydami, czy Rosjanami? Obydwaj uważają się za rosyjskojęzycznych Ukraińców. Wstydzą się pochodzenia żydowskiego, gdy Witalij kandydował na mera Kijowa to próbowali wyczyścić cały Internet. Jako język ojczysty podają rosyjski, ale Izraelczycy uważają ich za swoich bohaterów.

Tak, tak, ludzi sławnych każdy chce mieć. O nich zawsze się walczy.

Dlatego nie powinniśmy oddawać ani Niemcom Kopernika (Copernicusa), ani Francuzom Pani Profesor Skłodowskiej (Curie), ani Szopena (Chopina), ani Żydom Leśmiana bez względu na propagandę o ich pochodzeniu.
Facebook