Wniosek do PRM o powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Geodezyjn

Adam

/ #10

2015-01-31 08:40

Popieram wszystkie postulaty za wyjątkiem obowiązkowej i  płatnej przynależności do samorządu zawodowego.
Nadmienię, że koszt obowiązkowej przynależności do samorządu jest szacowany na ok. 600 zł. rocznie co będzie kolejnym haraczem nałożonym na wykonawcę geodezyjnego. 
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook