Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #64

2015-09-18 16:06

NIE MOŻE OSZCZERCA POSIADAĆ ORDER...
OBURZAJĄCE, ŻR OTRZYMAŁ...
Należy cofnąć przyznanie za rażące oszczerstwa
w stosunku do Polski i Polaków...