Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #568

2015-09-22 11:44

Pan Jan Tomasz Gross głosi nieprawdę. Nieprawdę niegodną Orderu Zasługi