Apel mieszkańców w sprawie zielonego skweru przy ul. Mehoffera w Warszawie

Marcin

/ #60 Re:

2016-06-03 11:25

#1: -  

 Zaprzestać stawiania kolejnych osiedli. Starczy już tego ścisku.