PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

ptasiek

/ #260 Re: Interpretacja treści Ustawy :Prawo Górnicze i Geodezyjne

2011-11-13 16:46

#254: alternauta - Interpretacja treści Ustawy :Prawo Górnicze i Geodezyjne

Alternauto chciałbym zwrócić Twoją uwagę na: art 12 nowe prawo to art 7 starego prawa

art. 7. 2 W granicach określonych przez ustawy Skarb Państwa może, z wyłączeniem innych osób, korzystać ze złóż kopalin oraz rozporządzać prawem do nich przez ustanowienie użytkowania górniczego.

art. 15 nowe prawo to art.12 stare prawo

Art. 12. 1. Ten, kto rozpoznał i udokumentował złoże kopaliny, stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa, oraz sporządził dokumentację geologiczną z dokładnością wymaganą do uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny, może żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi.

art 18 nowe prawo to art. 88 stare prawo

Art. 88. 1. Jeżeli cudza nieruchomość lub jej część jest niezbędna do wykonywania działalności regulowanej ustawą, przedsiębiorcy służy roszczenie o ograniczenie prawa własności tej nieruchomości lub jej części za wynagrodzeniem. Jeżeli na skutek ograniczenia tego prawa nieruchomość lub jej część nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele, podlega na wniosek właściciela wykupowi.

art. 20 nowe prawo to art 89 stare prawo

Art. 89. Przedsiębiorca jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z wody kopalnianej na potrzeby zakładu górniczego.

CDN

a teraz pytanie dlaczego nagle teraz takie zapisy przeszkadzają, a wcześniej nikt nie protestował - stare prawo obowiązuje od 1994 roku czyli juz od 17lat!!!!!!!!!!!!!!!!
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...