PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

#251 ODDAJĄ NASZ KRAJ - ZDRAJCY !!! CZY PYTALI NAS O ZDODE <W CZIM INTERESIE DZIAŁAJĄ I PRAWA STANOWIĄ -

2011-11-13 00:28


Minister obrony RP Bogdan Klich i minister obrony Izraela Ehud Barak podpisali polsko-izraelską umowę o współpracy, w której się mówi o:
.
– utworzeniu grup roboczych w dziedzinie obronności powietrznej,
– współpracy z siłami powietrznymi,
– wspólnych lotach polskich eskadr F-16 z izraelskimi maszynami,
– współpracy w szkoleniach i obsłudze samolotów F-16,
– współpracy w dziedzinie szkoleń wojsk specjalnych [na 2011 r. zaplanowano osiem wspólnych projektów współpracy między grupami i jednostkami takich wojsk],
– współpracy pomiędzy pionami informatycznymi izraelskiego i polskiego wojska,
– współpracy w dziedzinie obronności i przemysłu obronnego,– zainteresowaniu strony polskiej bezzałogowymi samolotami mogącymi przenosić broń, a do tego dłuższego zasięgu niż obecnie posiadane przez Polskę samoloty bezzałogowe nie mogące przenosić broni.
źródła:
*** „Nie wolno negować Holokaustu”
- http://tvp.info/informacje/swiat/polskaizrael-wspolne-posiedzenie-rzadow/4025751,
*** „Donald Tusk w Izraelu: Przyjaciele, możecie na nas liczyć. To jest globalny interes”
- http://wiadomosci.onet.pl/kraj/donald-tusk-w-izraelu-przyjaciele-mozecie-na-nas-l,1,4193020,wiadomosc.html
.
O współpracy w dziedzinie służb specjalnych mamy informację w:
*** „Dziwna i tajemnicza wizyta w Izraelu / Tusk: bezpieczeństwo Izraela jest ważne dla Polski / Negowanie Holokaustu jest absolutnie niedopuszczalne – uznali Tusk I Netanjahu”
źródło: http://www.polishclub.org/2011/02/24/dziwna-i-tajemnicza-wizyta-w-izraelu-tusk-bezpieczenstwo-izraela-jest-wazne-dla-polski-negowanie-holokaustu-jest-absolutnie-niedopuszczalneuznali-tusk-i-netanjahu/
W tym miejscu wpadnie zauważyć, że do przygotowania stosownego gruntu w zakresie służb specjalnych walnie przyczynił się również Antoni Macierewicz. – przypis własny.
.
Szersze sformułowania co do podpisanych przez D. Tuska w Izraelu dokumentów znajdujemy na
*** oficjalnej stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie – z powołaniem się na portal Urzędu Prezesa Rady Ministrów Izraela.
- http://telaviv.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,15209,.html
Podano tam m.in. o podpisaniu porozumień:
- o wzmocnieniu współpracy w zakresie obronności i zacieśnieniu współdziałania pomiędzy przemysłami obronnymi obydwu krajów.
- o zacieśnieniu i rozszerzeniu dialogu w zakresie strategii, gospodarki i prac badawczo-rozwojowych.
- o współpracy w dziedzinie rozwoju nowych technologii.
- o współpracy w zakresie dostaw wody, polityki zarządzania energią oraz technologii.[przypis własny: można przypuszczać, że dotyczy to – dla uniknięcia ewentualnych komplikacji - zaopatrzenie w wodę /a i odprowadzania ścieków/ oraz zaopatrzenia w czynnik energetyczne dla mających powstać w Polsce nowych całych osiedli żydowskich. No bo chyba nie chodzi o wożenie wody do Izraela.].
- o współdziałaniu w zakresie usług medycznych, które obejmuje także wzmocnienie związków handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się tą dziedziną.
- o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej między Izraelem a Polską.
- w dziedzinie wychowania i oświaty. W tym kontekście obydwa rządy postanowiły zacieśnić współpracę między Jad Waszem i innymi izraelskimi instytucjami, a ich polskimi partnerami, w zakresie nauczania o Holocauście.
- o zacieśnieniu współdziałania także na poziomie municypalnym.
.
Tutaj też podano, że wspólne posiedzenie rządów Izraela i Polski pod przywództwem premierów obu krajów odbędzie się w Warszawie w 2012 r.
.
O celach i zamiarach wizyty premiera Donalda Tuska i jego rządu dowiadujemy się też z publikacji:
*** „Klich: Mamy interesy z Izraelem i to niezłe”, gdzie m.in. czytamy:
.
„Obie strony zapewniają, że wspólne posiedzenie rządów ma być manifestacją zacieśnienia i tak już bliskich stosunków między obu państwami.
źródło: http://fakty.interia.pl/swiat/news/klich-mamy-interesy-z-izraelem-i-to-niezle,1601162,4
.
*** „Pierwszy dzień wizyty premiera Tuska w Izraelu (zdjęcia)”
- http://lublin.com.pl/artykuly/pokaz/15170/pierwszy,dzien,wizyty,premiera,tuska,w,izraelu,%28zdjecia%29/
.
Bezpośrednie wejścia do zdjęć z wizyty Donalda Tuska w Izraelu w dniach 23-24.02.2011
– [źródło: zdjęcia nr: 1, 3, 4, 5 i 6 - premier.gov.pl; zdjęcie nr 2 – za fakty.interia.pl]
.
NR1 NR2 NR3 NR4 NR5 NR6
.
Powrócimy jednak w tym miejscu na chwilę do podpisania porozumienia o zacieśnieniu współdziałania także na poziomie municypalnym. Inaczej mówiąc ma nastąpić zacieśnienie współpracy pomiędzy Izraelem a polskimi samorządami terytorialnymi. Należy rozumieć, że w pierwszej kolejności z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi, a w dalszej kolejności z samorządami gminnymi.
Szczeble centralnej władzy politycznej i państwowej zostały już opanowane – co szczerze przyznał Władysław Bartoszewski w swym wywiadzie, a Beniamin Natanyahu wyraził to słowami: „Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość” , a czego potwierdzeniem są wspólne obrady rządu Izraela i Polski, które mają być również w przyszłości kontynuowane.
.
Po dwudziestu latach czystek władz samorządów wojewódzkich i powiatowych z nieugiętych ludzi myślących w kategoriach polskości władze tych szczebli samorządowych są zwierciadlanym odbiciem struktury centralnego układu politycznego – PO-SLD-PiS no i na dokładkę PSL.
Jakiś czas temu Jarosław Kaczyński w jednym ze swych publicznych wystąpień mówił, że struktury PiS muszą sięgnąć aż do wiejskiej gminy.
Oznacza to wytworzenie w ślad za tym na poziomie wszystkich gmin identycznego układu politycznego i władzy – biegnącego od szczytów, aż po wiejską gminę, układu wydolnego do pełnej realizacji zacieśnienia współdziałania z Izraelem na poziomie municypalnym.
v
Do budowy takiego układu politycznego na poziomie gmin od 2005 r. usilnie nawołuje na antenie Radia Maryja prof. Jerzy Robert Nowak – ciągłym wołaniem o stworzenie szerokiego ruchu oddolnego wspierającego PiS, czyniąc przy tym przytyki każdemu innemu rozwiązaniu.
v
Przypomnijmy też w tym miejscu przywołane na początku ustawy i akty wykonawcze dotyczące spraw żydowskich – szczególnie:
*** ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
*** ustawę z dnia 7 września 2005 r. karta Polaka
.
Do takiego stanu rzeczy znacząco przyczynili się polscy biskupi [głównie ordynariusze, ale i nie tylko oni] posiadający główny wpływ na ustalane składy osobowe list PiS i PO, a potem na wybór ludzi z tych list wedle zasad dialogu w pojęciu rozumianym przez abp Józefa Michalika – za który to dialog jest on publicznie chwalony przez Naczelnego Rabina Polski. Zresztą wielu z tych biskupów mianowanych było do wysokich godności przez Jana Pawła II.
.
Do wytworzenia tego układu i ciągłego jego podtrzymywania w znaczący sposób [a może wręcz zasadniczy] również przyczynił się i nadal się przyczynia – czy to się komu podoba, czy też nie – O. Tadeusz Rydzyk ze swymi mediami. Nie wnikam w tym miejscu w intencje, czy przyczyny tego stanu rzeczy – stwierdzam jedynie fakty. Obecnie O. Tadeusz Rydzyk woła, aby wierni słuchali biskupów.
I w tym miejscu zadaję sobie pytanie; czy słuchać ich w sprawach politycznych – w tym dokonywanych wyborów, czy słuchać ich w sprawach zjudeizowanej wiary katolickiej – bo i tu i tu mam same poważne wątpliwości.
.

Gość

#252

2011-11-13 01:59

Jeśli to możliwe to sugerowałbym poprawkę literówki w tytule petycji, aczkolwiek prawdopodobnie nie pierwszy zwracam Państwu na to uwagę. :)

Gość

#253

2011-11-13 12:41

STOP DEGRADACJI PRZYRODY !!!!!!!
alternauta

#254 Interpretacja treści Ustawy :Prawo Górnicze i Geodezyjne

2011-11-13 15:10

Witam,
Tu możecie znaleźć aktualną treść Ustawy:
http://www.amadeus.biz.pl/pl/nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze/392/
Ja przejrzałem tylko Dział I PRZEPISY OGÓLNE.Zaznaczam, że nie jestem specjalistą od prawa gospodarczego oraz konstytucjonalistą...Proszę tylko zwrócić uwagę na treść art.12/15/18/19/20/28 ust.2/29/43 ust.1.Szczególnie interesująca jest treść art.20:"Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne."
W całej ustawie nie znalazłem definicji "wody kopalniane", być może jest ona w innym akcie ustawowym (to świadczy o pewnym niechlujstwie ustawodawcy, albo...). Ponieważ w technologii uzyskiwania gazów łupkowych (tzw. szczelinowania, fracking,itp) używa się ogromne ilości wody, taki zapis w ustawie pozwala na interpretację na korzyść koncesjonowanego wydobywcy gazu-nie musi on się rozliczać (i płacić! -a my w miastach płacimy za każdy m3 wody użytkowej i ścieków!) z ilości zastosowanej wody, pobranej z lokalnych zasobów oraz, co gorsza -z ilości toksycznych ścieków-odpadów technologicznych, które może bezkarnie zrzucać do środowiska (vide doświadczenia w USA).
Uprzedzając ewentualne ataki -nie jestem zwolennikiem aktualnej polityki naszych tzw. elit rządzących i popieram nasze niezbywalne prawo do własności naszych zasobów naturalnych istniejących na górze i pod ziemią.Podpisałem petycję, ale po przejrzeniu ustawy mam pewne wątpliwości odnośnie części zarzutów przedstawionych w Petycji.Mam pytanie do autorki petycji -czy wszystkie wymienione zarzuty konsultowała z osobami znającymi prawo gospodarcze, górnicze,itp.Byłoby bardzo niezręczne, jeżeli w/w Petycja została odrzucona przez RPO z powodu braku uzasadnienia merytorycznego.Niech rozsądek zwycięży emocje!
Odnośnie wypowiedzi kol Ptaśka.Żyjemy (chyba) w państwie demokratycznym i każdy powinien mieć prawo do wypowiedzi niezależnie od tego, czy jest ona zgodna z opinią danej grupy, czy wręcz przeciwna.
Szczególnie, jeżeli jest merytoryczna i poparta rzeczowymi argumentami.Nie powinniśmy się poddawać emocjom.
Pozdrawiam wszystkich sygnatariuszy oraz dyskutantów.
Proszę o rzeczowe, spokojne i wyważone wypowiedzi, bez ataków na osoby, mające inne poglądy.

Gość

#255

2011-11-13 15:13

Jak można sprzedać swój kraj na takich zasadach świadomie dążyć do strat sięgających miliardy złotych oraz degradacji środowiska.Pod Trybunał Stanu postawić wszystkich za to odpowiedzialnych łącznię z prezydentem który złożył podpis pod tym dokumentem!!!
ptasiek

#256 Re: Interpretacja treści Ustawy :Prawo Górnicze i Geodezyjne

2011-11-13 16:38

#254: alternauta - Interpretacja treści Ustawy :Prawo Górnicze i Geodezyjne

http://www.wug.gov.pl/index.php?prawo

powyżej link do wyższego urzędu górniczego można znaleźć stare oraz nowe prawo górnicze

wody kopalniane są to zazwyczaj solanki w przemyśle naftowym są to wody okalające złoże i nie nadające sie do wykorzystania na powierzchni, nadająsie tylko do utylizacji

i BARDZO BYM PROSIŁ NIE MYLIĆ ICH Z WODĄ GRUNTOWĄ, WODĄ ZE STUDNI, CZY WODĄ PITNĄ - wody kopalniane nie nadają sie nawet do podlewania chwastów

firmy naftowe płacą za każdy metr3 wody według obowiązujących stawek

na terenie wiertni odwierca sie studnie wodne zakłada licznik i płaci sie za każdy zużyty metr3 tejże wody

powtarzam jeszcze raz woda kopalniana nie ma nic wspólnego z wodą czystą pobieraną w celach technologicznych za którą to firmy naftowe płacą obowiązujące stawki

pozdrawiam


Gość

#257

2011-11-13 17:14

kiedy w końcu ludzie zaczniecie ich rozliczać!?!
nicka

#258

2011-11-13 17:16

za mało to jest nagłośnione!

Gość

#259 Toż to sami zdrajcy są w elitach w tym kraju ????

2011-11-13 17:29

Jak mógł ktoś,taką ustawę zaproponować !! Jak ktoś mógł przegłosować ją w sejmie??
Jak mógł prezydent podpisać ?! Dlaczego wcześniej jej nikt nie zaskarżył?
Toż to sami zdrajcy są w elitach w tym kraju ????
Wszystkim pasowała? Nad czym czuwał rzecznik i czyich on praw broni,bo na pewno nie Polaków,skoro jak tu napisano nic nie zrobił ???
Naważyli piwa i każą by naród to ścierwo za nich poprawiał... NARÓD MA PRAWO DO Buntu za to zdradzieckie niby prawo ...
ptasiek

#260 Re: Interpretacja treści Ustawy :Prawo Górnicze i Geodezyjne

2011-11-13 17:46

#254: alternauta - Interpretacja treści Ustawy :Prawo Górnicze i Geodezyjne

Alternauto chciałbym zwrócić Twoją uwagę na: art 12 nowe prawo to art 7 starego prawa

art. 7. 2 W granicach określonych przez ustawy Skarb Państwa może, z wyłączeniem innych osób, korzystać ze złóż kopalin oraz rozporządzać prawem do nich przez ustanowienie użytkowania górniczego.

art. 15 nowe prawo to art.12 stare prawo

Art. 12. 1. Ten, kto rozpoznał i udokumentował złoże kopaliny, stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa, oraz sporządził dokumentację geologiczną z dokładnością wymaganą do uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny, może żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi.

art 18 nowe prawo to art. 88 stare prawo

Art. 88. 1. Jeżeli cudza nieruchomość lub jej część jest niezbędna do wykonywania działalności regulowanej ustawą, przedsiębiorcy służy roszczenie o ograniczenie prawa własności tej nieruchomości lub jej części za wynagrodzeniem. Jeżeli na skutek ograniczenia tego prawa nieruchomość lub jej część nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele, podlega na wniosek właściciela wykupowi.

art. 20 nowe prawo to art 89 stare prawo

Art. 89. Przedsiębiorca jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z wody kopalnianej na potrzeby zakładu górniczego.

CDN

a teraz pytanie dlaczego nagle teraz takie zapisy przeszkadzają, a wcześniej nikt nie protestował - stare prawo obowiązuje od 1994 roku czyli juz od 17lat!!!!!!!!!!!!!!!!


Gość

#261

2011-11-13 18:40

nie chcę aby nasze złoża naturalne należały do obcego państwa

Gość

#262

2011-11-13 19:10

Wszystkie pseudoelity po 89 roku to mają wspólny mianownik : wszystko rozsprzedawać obcym i najlepiej za bezcen no i oczywiście prawo stanowić pod dyktando obcych.
Spór o paragrafy to temat zastępczy, bo celowo mieszają w prawie. W prawie każdej ustawie jest zapis że ostatecznie ,lub inaczej może zdecydować właściwy organ ,czy minister.
Celowo jest robiona tzw "biegunka legislacyjna" by w tym kołowrocie prawnym stanowionym pod dyktando/ lobby/ najczęściej obcych narodowości ,ewentualnie bogatych obywateli. Tworzą tym samym dobry biznes firmom ,które wyspecjalizowały się / przy np. ministerstwie finansów /oferując kosztowną usługę interpretacji prawa.

Gość

#263

2011-11-13 19:29

Przepędzić pseudoelity !
Bez oczyszczenia kraju , bez pospolitego ruszenia niestety się nie obędzie.
Nierząd kpi z narodu tak jak w 11.11.2011r poprzez zorganizowanie tej haniebnej prowokacji z udziałem bojówek z Niemiec.

Kogo my mamy za prezydenta,co nie potrafi się zachować podczas podnoszenia flagi,


Gość

#264 Re:

2011-11-13 19:50

#261: -

wszystkie złoża należa do skarbu państwa

 


Gość

#265

2011-11-13 20:37

mam nadzieje ze to cos da
ptasiek

#266 Re: Toż to sami zdrajcy są w elitach w tym kraju ????

2011-11-13 20:56

#259: - Toż to sami zdrajcy są w elitach w tym kraju ????

zanim cos piszecie poznajcie przynajmniej prawde

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
• Upublicznienie projektu – skierowanie do konsultacji społecznych: luty 2008 r.
• Dyskusja w Komisji Wspólnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego:
do maja 2008 r.
• Uzgodnienia miedzyresortowe: od czerwca 2008 r.
• Konferencja uzgodnieniowa: lipiec 2008 r.
• Przyjecie projektu przez Komitet Europejski Rady Ministrów: sierpien 2008 r.
• Robocze spotkania w Rzadowym Centrum Legislacji:
wrzesien i pazdziernik 2008 r.
• Komisja Prawnicza: pazdziernik 2008 r.
• Przyjecie projektu przez Komitet Rady Ministrów: pazdziernik 2008 r.
• Przyjecie projektu przez Rade Ministrów: listopad 2008 r.
• Informacja oraz dokumenty dotyczace prac parlamentarnych:
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1696.htm


Gość

#267 interes...

2011-11-13 21:01

Rząd od dawna dba tylko o swój interes - czy tego nie widać?

Gość

#268

2011-11-13 21:55

Jestem Polką i mam prawo bronić suwerenności mojej Ojczyzny.

Gość

#269

2011-11-14 00:13

Jestem przeciw okradaniu nas
petycja-o-petycje

#270 Re:

2011-11-14 00:37

#6: Teresa A -

powiedzcie mi czy jakakolwiek petycja przeszła/została przegłosowana w rządzie?? a jak tak to ile?? czy żadna!!!


Gość

#271

2011-11-14 01:16

Ten rząd nie jest POLSKI!!! TO słusznie ktoś pisze, że to NIERZĄD !!!
Nie słychane : wspólne posiedzenie "rządu" polskiego i izraelskiego??
Posiedzenia z rządem spod znaku 666 ???

Gość

#272

2011-11-14 01:24

Czy w Polsce już nie ma opozycji parlamentarnej?
Żadne ugrupowanie,żadna partia nie zaskarżyła tej ustawy wywłaszczającej Naród Polski?
A gdzie są związki zawodowe, te przecież mają prawo zaskarżyć tę ustawę,bez pośrednictwa Rzecznika,który nie wiadomo czyich praw broni.
Gdyby był naszym Rzecznikiem to sam z urzędu zaskarżyłby tę haniebną ustawę.
A gdzie jest Greenpeace a gdzie Fundacja Helsińska?

Gość

#273 Szanowni Państwo rozpowszechniajmy tę petycję w społeczeństwie

2011-11-14 01:31

i tym samym budżmy Polaków .Bijmy na alarm !

Gość

#274

2011-11-14 01:44

Jak może być nadrzędnym celem publicznym prywatny interes właścicieli obcych koncernów wydobywczych,którzy dostali bez przetargu za pół darmo polską ziemię we władanie? Ponad 300 koncesji na nasze bogactwa naturalne?Dlaczego taki pośpiech w rozdawaniu na tak masową skalę?
Nie wierzę, aby chcieli naszą polską ziemie zamienić w pustynię skoro już wszystko przygotowali do osiedlania się tutaj.
Zastanawiąjące jest to porozumienie z rządem izraelskim w sprawie wody.


Gość

#275

2011-11-14 10:24

Jestem przeciwny.