Projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Sylwia2W

/ #6 zagraniczne prawo jazdy

2016-11-04 08:40

Polscy policjanci przy kolizji zabierają zagraniczne prawo jazdy, a nie mają do tego prawa.

Bo to nie polski organ je wydał !!!