AKT WOLI NARODU

Krzysztof Puzyna
Autor petycji

/ #1 volonté générale

2012-10-21 00:19

Rousseau chodziło o warstwy społeczne tych wyzyskiwanych i gnębionych przez szlachtę, przez arystokrację. Jemu chodziło o stany społeczne dyskryminowane w ustroju monarchicznym. Tradycje i zasady społeczne epoki absolutyzmu, zniewalającej ludy w interesie klasy pasożytniczej były dla większości ludzi piekłem na ziemi!!

Rousseau proponował uwolnić ludzi w akcie umowy społecznej potwierdzonej wolą narodu. Proponował zerwać wszystkie dotychczasowe zobowiązania, umowy, zależności dając wszystkim obywatelom naturalną, pierwotną wolność - suwerenność myślenia, działania i posiadania.

Rousseau widział w umowie społecznej zobowiązanie ludzi wobec ludzi i nazywał wektor wypadkowy woli ludzi - ogólną wolą narodu - "volonté générale" warunkującą suwerenność narodową.

Krótko mówiąc chciał on przez ogólne porozumienie narodu w akcie volonté générale zlikwidować struktury państwowe. (Sprowadzić państwo do nowoczesnego "ground zero" ale bez gwałtu tylko biurokratycznie. Teraz postępują podobnie biurokraci w Unii, wobec narodów ale bez ich legitymacji, czyli nielegalnie.)

W dobie rozwoju błyskawicznej komunikacji internetowej, możemy łatwo uwidocznić i zwerifikować w referendach ogólnopolskich tą absolutną wolę narodu.

Idee przeciwne np. Montesquieu z jego trójpodziałem władzy i parlamentaryzmem imitowały i realizują prawa dżungli. Trójpodziałem władzy - taki znamy, został dziesiątki tysięcy razy przeprowadzony z wiadomymi skutkami i tragicznymi konsekwencjami.

Skorumpowany, pozorny parlamentaryzm praktykujący prawo dżungli w krajach 3-go świata, w krajach, którym zachód "pomaga", powoduje gwałtowne wzbogacanie się nielicznych największych złodziei i oszustów na koszt całych narodów.

Lud nie jest w stanie podejmować skomplikowanych decyzji?
Skomplikowane decyzje powstają tylko wtedy, gdy brakuje informacji, gdy się chce innych okradać, gdy się lud okłamuje i wykorzystuje.

Dla Narodu, dla woli narodu -
nie ma skomplikowanych decyzji, wszystko jest bezpośrednie i proste jak w mordę strzelił.