AKT WOLI NARODU

Krzysztof Puzyna

/ #46 Dlaczego wszystkich i wszystko won ?

2012-12-09 06:24

Wszystkich ma znaczenie, jako wszystkich większych złodziei i manipulatorów - (chodzi o ludzi, instytucje, fundacje i  państwa) majątku narodowego od roku 1989.

Wszystko z 3 gałęzi władzy ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej, np. struktur, hierarchii, organizacji, umów, układów, ustaw i praw szkodliwych dla Polski i Narodu Polskiego.
Większość np. ustaw i regulacji unijnych służy obcym koncernom, które pokupowały sobie wygodne ustawy, przepisy, polską ziemię, fabryki, zakłady, złoża bogactw naturalnych.

Wszystko to trzeba stopniowo odrzucić i sprawdzić na ewentualną przydatność.

Won - znaczy od aktualnego wpływu i władzy ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej oraz uzyskanych korzyści ze względu na wpływ i władzę.

Wszystkich i wszystko won wyzwala od KORUPCJI !!!

Ustrój bez korupcji wyzwala Naród Polski.

Czego Naród Polski faktycznie chce, ukażą w przyszłości wyniki referendów narodowych, ogólnopolskich i lokalnych, w rewolucyjnej technice szybkich referendów. Infrastrukturę do nich trzeba dopiero stworzyć.

Samostanowienie Narodu wykonywane bezpośrednio bez lewych pośredników typu posłowie i premier nazywa się demokracją bezpośrednią. Funkcjonować zacznie, gdy ludzie w gminach zaczną rządzić przez referenda lokalne, gdy mass media zostaną przekazane pod kontrolę narodu. Dobrze sobie poczytać o referendach na stronie http://iddd.de/idb.htm#ref

Polski Naród nie jest i nie był przecież tak naprawdę pytany, tylko gwałcony przez kłamstwa zdrajców i kupczyków. Polski Naród oszukany Bolkiem i swoją własną rolą szczególną "Narodu samowyzwolonego". Wszystkie tzw. "konsultacje społeczne" przy tworzeniu ustaw to była farsa gorsza niż otwarty terror okupanta. Nie dać się nabrać na mądrość tzw. "NAJLEPSZYCH" przedstawicieli - ona zawsze była i  jest do kupienia przez Sorozów, Putinów i tych z atomowego koncernu Arevy!

Chodzi o AKT WOLI NARODU, który ma zabezpieczyć jak najłatwiejszy legalny nowy początek, bez wojny domowej i zniszczenia kraju, poprzez pokojową zmianę ustroju na ustrój Demokracji Bezpośredniej.
W przenośni buduje się nowy dom zaczynając od fundamentów.

AKT WOLI NARODU nie jest ani lewy ani prawy tylko BEZPOŚREDNI!