Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP

Quoted post


Gość

#25

2015-09-18 09:06

Nie mogę przejść obojętnie wobec parszywych i bezpodstawnych oskarżeń wobec Polaków. Ci ludzie oddawali życie za wolność tego kraju zarówno dla żydów, katolików, prawosławnych, mniejszości muzułmańskich jak innych wyznań, a dziś jakiś perfidny łgarz opluwa pamięć i honor pomordowanych w boju oraz męczarniach wojennych. Jednocześnie jest on odznaczony medalem zasług dla tego samego kraju. Jest mi wstyd, że ktoś taki posiada Polskie obywatelstwo.

Odpowiedzi

grzegorz

#555 Re:

2015-09-22 08:42:25

#25: -  

 


Gość

#633 Re:

2015-09-24 05:47:58

#25: -