Głos Samorządu Studenckiego Szkoły Filmowej w Łodzi w sprawie spotkania z Romanem Polańskim

ROMAN_POLANSKI_PLAKAT_NEWSLETTER.jpgDrogie koleżanki, drodzy koledzy.

W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wokół spotkania z Romanem Polańskim, jak również skrajnie odmiennymi doniesieniami medialnymi, chcielibyśmy wyrazić swój głos w tej sprawie. Podkreślamy, że Roman Polański przybywa do Łodzi na zaproszenie festiwalu Cinergia.

Nie jesteśmy sądem, nie do nas należy osądzanie osoby Romana Polańskiego. Niepokoją nas natomiast jednostronne doniesienia medialne, jakoby CAŁA SPOŁECZNOŚĆ STUDENCKA była przeciwko zaplanowanemu spotkaniu z absolwentem naszej uczelni. Są to doniesienia krzywdzące liczną grupę studentów, które tym samym odbierają jej głos w sprawie. Apelujemy o zachowanie rozwagi, a przede wszystkim o wzajemny szacunek.

Szanujemy zdanie Was wszystkich, każdy ma prawo do wypowiedzi. Nie zgadzamy się jednak na podyktowany emocjami, podszyty nienawiścią samosąd, który coraz częściej zastępuje merytoryczny i racjonalny dyskurs.
"Wzajemny szacunek i ograniczona wiara w racje kreowane przez media, w tym media społecznościowe" to - podążając za słowami Rektora, dla nas również priorytet.
Sami doskonale wiecie, że nasza szkoła była i jest miejscem otwartym, przestrzenią do eksperymentów i twórczego fermentu.

Nie ograniczajmy więc tej przestrzeni tym, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu
z absolwentem uczelni, doświadczonym artystą chętnym do merytorycznej rozmowy.

Poniżej oddajemy Wam możliwość zabrania głosu, jeśli chcecie, aby zaplanowane spotkanie się odbyło. 

Przypominamy również, że wydarzenie ma charakter zamknięty: w związku
z tym prosimy o głos studentów, wykładowców i pracowników naszej Szkoły.

 Jeśli to możliwe, prosimy abyście nie podpisywali się anonimowo, dziękujemy. 


Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB