Petycja dotycząca nadania obszarowi objętym MPZP „Kliny Południe” nazwy „Łąki Kobierzyńskie” oraz nadania nowym ulicom nazw lokalnych

Bardzo Proszę aby w zakładce "Ulica" wpisywać numer pod którym się mieszka, gdyż będzie to wysyłane do UMK a pełny adres jest jedną z rzeczy indentyfikujących toższamość. Bardzo Dziękuje ;)

Wnioskujemy o nadanie obszarowi objętym MPZP „Kliny Południe” nazwy „Łąki Kobierzyńskie”, która miałaby zostać jednostką pomocniczą niższego rzędu i która miałaby zostać wpisana do Systemu Informacji Miejskiej (SIM) jako rejon. Wnioskujemy również o nadanie wymienionym w MPZP projektowanym drogom proponowanych nazw zamieszczonych poniżej:

KDL.2. – ulica Wzoru Południowego. KDD.19. – ulica Szarwarków KDD.18., KDD.21., KDD.22. - ulica Do Wendola. KDL.4. - ulica Stawarki. KDZ.1., KDZ.3. - ulica Sotfiny. KDL.7. - ulica Wiankowa. KDZ.2. – ulica Do Dąbrowy.

 

OGÓLNY PLAN REJONU:

Łąki_Kobierzyńskie1.png

KDL.2. – ulica Wzoru Południowego.

Nazwa wywodzi się z rejonu Kobierzyna i jest zamieszczona w archiwalnych mapach serwisu Szukaj w Archiwach, gdzie prezentowane są dane pochodzące ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA)  pod nazwą “Kobierzyn sammt Ortschaft Zalesie in Galizien Wadowicer Kreis Bezirk Kobierzyn – 1845 rok.”  

Opera_Zrzut_ekranu_2024-06-27_220414_lo13krakow-my.sharepoint_.com_.png

Źródło: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/daa24c9e78f67ed47afe0930fda6d378144409f90330e39b455d5ce640b26409 

KDD.19. : ul. Szarwarków  Sprawami gromady Kobierzyn w okresie międzywojennym kierowała Rada Gminy. Gromada posiadała własne grunty, za korzystanie z nich pobierała opłaty. Chłopi zobowiązani byli do szarwarków, czyli powinności polegających na pracy przy budowie i naprawie dróg, mostów i grobli. 

KDL.4. : ul. Stawarki 

Propozycja nazwy tej ulicy pochodzi od nazwy potoku, który przepływał przez Łąki
Kobierzyńskie objęte obecnie MPZP „Kliny Południe”. Materiałem źródłowym jest
„Studium historyczno konserwatorskie wykonane na zlecenie Wydziału Ochrony
Zabytków UM w Krakowie, cz. III Monografie Miejscowości/skrócone/ Nr 70/XXVI
Kobierzyn 1985 r."
Przedstawiam analizę wartości realistyczno-krajobrazowych, gdzie przedstawiona jest
"dolina potoku Stawarka".

obraz_2024-06-27_221001173.png

KDD.18. KDD.21., KDD.22. : ul. Do Wendola

Proponujemy, aby w stosunku do trzech dróg KDD zastosować jedną nazwą, tak aby stały się jedną ulicą. Wendole to miejsce, które znajdowało się w rejonie  wyżej wymienionych dróg. Wendole był to rejon obficie porośnięty trzciną pospolitą, a nazwany tak przez rodowitych mieszkańców Kobierzyna. Po zaprzestaniu rolnictwa na tych terenach nazwa została zapomniana jednak nadal istnieje w świadomości rodowitych mieszkańców tego rejonu. 

KDZ.1., KDZ.3. : ul. Sotfiny 

W tym przypadku również
proponuje się złączyć dwie drogi KDZ. 1. i KDZ.3. nadając im tą samą nazwę. Proponowana nazwa odnosi się do nomenklatury zawartej na skanach map topograficznych dostępnych w państwowym "Geoportalu" oraz w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych ( w skrócie PRNG) i jest nazwą regionalną.

Opera_Zrzut_ekranu_2024-06-27_221210_mapy.geoportal_.gov_.pl_.png

Źródło:  https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7466364

 

KDL.7. : ul. Wiankowa 

Propozycja tej ulicy odnosi się do wianków, które bardzo czesto znajdowały się na głowach kobierzyńskich mieszkanek.

 

KDZ.2. : ul. Do Dąbrowy 

Proponowana nazwa tej ulicy prowadzi do rejonu łąk o nazwie Dąbrowy, która jak poprzednie propozycje jest zawarta w PRNG. 

Opera_Zrzut_ekranu_2024-06-27_221303_mapy.geoportal_.gov_.pl_.png

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7466417

 

Za każdy podpis Serdecznie Dziękuje. 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dawid Zaraska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego adresu publicznie online.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...