Likwidacja Centrum Doradztwa Zawodowego dla Mlodzieży w Poznaniu

Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny
i
Radni Miasta Poznania


W odpowiedzi na sugestię likwidacji Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu wystosowaną przez Pana Prezydenta Ryszarda Grobelnego środowisko doradców zawodowych, psychologów, pedagogów, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, nauczycieli oraz rodziców i uczniów miasta Poznania, stanowczo protestuje przeciwko działaniom mającym na celu likwidację placówki wspierającej wyżej wymienioną społeczność w procesie planowania kariery edukacyjno - zawodowej, przedstawiając niniejszą petycję.

Działania związane z doradztwem zawodowym od lat w naszym kraju są spychane na margines działalności dodatkowych i zbędnych. Planowanie kariery zawodowej, określanie predyspozycji zawodowych, zarządzanie zainteresowaniami, wspieranie przedsiębiorczości, inicjatywy, kreatywności życiowej i zawodowej to tylko niektóre z aspektów tematycznych poradnictwa kariery. Zwiększające się nieustannie bezrobocie (szczególnie dotykające ludzi młodych), problemy z zarządzaniem aktywnością własną młodzieży i dorosłych oraz problemy pracodawców z doborem odpowiedniej kadry, wymuszają działania doradcze, które powinny być nie tylko działaniami doraźnymi, ale przede wszystkim działaniami profilaktycznymi. Taki właśnie charakter ma doradztwo zawodowe prowadzone na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, które jako pierwsze w kraju zajęło się tą tematyką na tak wysokim poziomie, oferując kompleksową pomoc uczniom i ich rodzicom oraz pedagogom i psychologom szkolnym, zawsze było chlubą i dumą Poznania. Centrum oferuje między innymi: dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zajęcia seminaryjne i warsztatowe oraz konsultacje indywidualne podczas których doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje osobowościowe i preferencje zawodowe oraz udzieli informacji niezbędnych w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej przez ucznia; dla rodziców młodzieży gimnazjalnej seminaria informacyjne; dla nauczycieli: konsultacje dotyczące Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Panie Prezydencie, Drodzy Radni, Centrum Doradztwa Zawodowego to jednak nie tylko miejsce do badania predyspozycji młodzieży, to przede wszystkim młodzieżowa Ambasada Kariery i platforma wymiany doświadczeń, która skupia wielu specjalistów z dziedziny poradnictwa kariery, przedsiębiorczości oraz rozwoju edukacyjnego. W Centrum odbywają się spotkania z młodzieżą, która stawia tam pierwsze kroki w działaniach przedsiębiorczych i obywatelskich, Centrum gromadzi wokół siebie świetnych specjalistów doradztwa zawodowego Poznania i okolic, nie tylko pasjonatów pracujących w szkołach, ale specjalistów różnych instytucji, którzy tam, spotykając się planują spójne działania na rzecz miasta Poznania. Jest to w końcu miejsce, gdzie rodzą się nowi liderzy społeczeństwa obywatelskiego, działający za chwilę na korzyść poznaniaków. Jest to centrum networkingowe, szkoleniowe, informacyjne, konsultacyjne, koncepcyjne, wdrożeniowe ect.

Zwracamy się zatem z prośbą o wycofanie planu likwidacji tak ważnego dla nas wszystkich Centrum.Zarząd
Stowarzyszenia Wielkopolskich Doradców Kariery


Stowarzyszenie Wielkopolskich Doradców Kariery    Skontaktuj się z autorem petycji